Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1577
Format llibre. edició. imprés
Author Vicent Ferrer
Title Sermons
Associated persons Josep Sanchis Sivera (Ed.)
Series Els Nostres Clàssics, B, 3, 5
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 1932-34:
Volumes 2
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 41 R 833.1 Nos biteca 14-24 fot. par.
Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva) 41 R 833.1 Nos biteca 14-24 fot. par.
Source of Data for Works texid 5436 Desconegut… La luna de ma padrina, escrit
texid 10189 Vicent Ferrer, Sermons, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10171 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ante omnia caritatem habentes”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10175 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Antequam exires de vulua, sanctificavi te”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10170 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Assumptus est in caelum, et sedet a dextris Dei”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10169 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Beati mortui qui in Domino moriuntur”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10193 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Beatus es Simon Bariona”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10217 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Christus factus est pro nobis obediens”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10197 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Compelle intrare ut impleatur domus mee”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10206 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Condempnabunt eum morte, et tradunt eum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10218 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Cum defeceritis, recipiant vos in aeterna tabernacula”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10211 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ecce mulier quae erat peccatrix in ciuitate”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10186 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ego enim accepi a Domino quod et tradidi uobis”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10177 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ego veniam ut vitam habeant, et habundancius habeant”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10202 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Eice primum trabem de oculo tuo”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10208 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Exi a me, quia ego peccator sum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10179 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Factum est gaudium magnum in illa civitate”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10196 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Fecit cenam magnum et vocavit multos”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10214 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Frater tuus habet aliquid adversum te”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10185 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Fratres, stote perfecti”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10176 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Gratia spiritus sancti effusa est”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10181 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Homo, remittuntur tibi peccata tua”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10168 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Ille testimonium perhibebit de me”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10207 Vicent Ferrer, Sermó sobre “In Ierusalem potestas mea”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10167 Vicent Ferrer, Sermó sobre “In civitate sanctificata similiter requievi”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10173 Vicent Ferrer, Sermó sobre “In omnibus honorificetur Deus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10187 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Inter nos et vos chaos magnum firmatum est”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10209 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Inventa una margarita preciosa, abiit”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10205 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Libertatem gloriae filiorum Dei scimus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10190 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Manus Domini erat cum illo”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10191 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Micis quae cadebant de mensa divitis”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10201 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Modicum passos ipse perficiet”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10188 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Mortuus est dives, et sepultus est in inferno”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10183 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Nemo potest hec signa facere, que tu facis”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10178 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misit me, traxerit eum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10198 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Nos diligamus opere et veritate”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10194 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Notum uobis facio Euangelium”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10203 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Pater vester, misericors est”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10192 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Pauperes ac debiles et caecos et claudos introduc huc”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10210 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Per totam noctem laborantes, nihil cepimus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10180 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Prodigium et signum fecit per illum Deus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10199 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Que est mulier habens drachmas decem”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10172 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Qui crediderit et babtizatus fuerit, salvus erit”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10216 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Quodcumque dixerit uobis, hoc facite”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 2244 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Repleti sunt omnes spiritu sancto”, pronunciat 1408
texid 10184 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Scimus quia a Deo uenisti magister”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10166 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in caelum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10182 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Socrus Simonis tenebatur in febribus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10174 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Spiritum veritatis mundus non potest accipere”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10204 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Stote misericordes”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10164 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Sublevatis Iesus occulis in caelum, dixit”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10212 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Unus ad dexteram tuam in regno tuo”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10213 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Veniens offeres munus tuum”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10215 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Venit in me spiritus sapientiae”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10165 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Videntibus illis elevatus est”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10200 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Vigilate quia adversarius vester dyabolus”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
texid 10195 Vicent Ferrer, Sermó sobre “Villam emi, et necesse habeo exire et videre illam”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 786 MS: Vicent Ferrer, Quaresma predicada a València (1413), escrit 1413. València: Catedral, Ms. 273, 1413 a quo - 1500
cnum 788 MS: Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416. València: Catedral, Ms. 276, 1412 a quo - 1428 ca.
cnum 787 MS: Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416. València: Catedral, Ms. 278, 1412 a quo - 1428 ca.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1567 MS: València: Catedral, Ms. 273. 1413 a quo - 1500. Vicent Ferrer, Quaresma predicada a València (1413), escrit 1413.
manid 1569 MS: València: Catedral, Ms. 276. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
manid 2379 MS: València: Catedral, Ms. 277. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?].
manid 2789 MS: València: Catedral, Ms. 279. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?].
manid 1568 MS: València: Catedral, Ms. 278. 1412 a quo - 1428 ca. Vicent Ferrer, Sermons, escrit 1416.
Record Status Created 1990-12-21
Updated 2011-04-06