Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1577
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number R-36
Printed Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
State fragmentari
Leaf analysis ff.: 221 (= II + 8 + 1-205 + IV) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation 1 +3/4 A-Q8 1 R3/4 S-Z8 AA8 BB6 2 CC2/2 1 (en els quaderns +,R,CC hi ha folis moderns incorporats posteriorment)
Page Layout 2 columnes (f. 173)
3 columnes (f. 165)
Size pàgina 280 × 195 mm (f. 173) caixa 210 × 157 mm columna 210 × 70 mm pàgina 280 × 197 mm (f. 165) caixa 210 × 166 mm columna 210 × 52 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements la portada impresa, perduda, és restituïda per una portada escrita a mà , en tinta negra i vermella
Condition manquen els ff. 1 prel., 129, 199-200 i 206, que són substituïts pel mateix nombre de folis moderns, escrits a mà però atantsant-se al disseny del text imprès, tot substintuïnt-ne les llacunes. Aquesta mateixa mà completa un fragment de text perdut en el f. 8 prel.; els ff. 54, 74, 88, 142, 153, 181, 204 i 205 estan numerats erròniament; els ff. preliminars i el 136 estan sense numerar
Binding moderna, en pasta, amb llom de sis nervis decorat amb ferros daurats
Previous owners (oldest first) Agustín Gatto-Durán y de Vicente Yáñez, escriptor (nota en un paper enganxat en el segon foli de guarda: “He recibido de la biblioteca de la Real Academia Española el Cancionero general de Hernando del Castillo, impression de Sevilla año de 1540, Madrid 21 de Febrero de 1850. Agustin Duran | Vendido por los herederos del Sr. Duran (q.e.p.d.) al Gobierno de S.M. en 1863, veinte años han durado mis gestiones y porfía para lograr que lo recobre su dueño, como lo consigo hoy 1o de marzo de 1883. El Bibliotecario Aureliano Fz- Guerra”)
Associated Persons al. f. 8 prel. verso hi ha una nota en portuguès que esmenta a: Fernão (“Ao S. P. Fernão […] atorgado dacassa da sopricaçao easaberat odas as Lisboa”)
al f. 191, una altra anotació que sembla una firma, feta per la mateixa mà, esmenta a: João (“Dom Joao […]jroz [?] nete [?]”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note la portada a mà diu: “CANCIONERO | GENERAL | de muchas y diversas Obras de todos o de los | mas principales trobadores de España, ansi anti | guos como modernos: en devocion: en moralidad: en | amores: en burlas Romances: villancicos: Cancio | nes: Letras, Motes: Glosas: Preguntas y respuestas: | Otra vez impresso, copilado, enmendado y corre | gido por Fernando del Castillo: con adicion de | muchas y muy escogidas obras cada una en su | lugar por gentil orden añadidas y puestas: | EN SEVILLA. | En casa de Juan Crombergeer | Año de MCXL.” La identificació d'aquesta impressió amb la sevillana de 1540 és errònia (en realitat es tracta de l'edició toledana de 1527, segons està catalogat a la Real Academia Española de la Lengua). Als ff. 28-29 hi ha escrites a mà les paraules “Justitia”, “Prudentia”, “Fortitudo”, “Temperantia”. En diversos folis (com els ff. 67-68, 154-155v, 181) hi ha versos marcats i subratllats. Entre els folis 89v-90v estan ratllats uns versos de Garci Sánchez de Badajoz, com s'esdevé també en altres exemplars del Cancionero general. Al f. 191 hi ha una nota escrita per una mà moderna a propòsit de l'obscè Pleyto del manto: “Se cree que esta composicion sea de Juan Ruiz, Arciprestre de Hita, igualmente que la Vision deleitable del f. 203v.
Record Status Created 2002-03-12
Updated 2012-01-28