Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1577
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1471 | Antic I-1471
Title of volume VERSOS | Á | CRISTO | 1498 ( al teixell)
Obra allaors Del | benauenturat lo | senyor sant cristofol ( a la portada)
Imprint València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 51 (= II + [1-48] + I) (no numerats)
Collation a-f8
Page Layout 1 columnes
25 línies (a iij)
Size pàgina 182 × 123 mm (a ij)
caixa 140 × 97 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor ([a vj] - f iiij)
Pictorial elements Il·lustració gravat en fusta a la portada, amb un medalló que representa la Mare de Déu de Montserrat i el Nen Jesús. Al revers de la portada, gravat de Sant Cristòfol portant l'infant Jesús als braços, i amb dos personatges m‚s (un captaire i un home que prega en veure'l passar) a banda i banda del sant; la il#ustraci¢ és emmarcada dins d'una orla que conté motius florals i vegetals així com un escut a la part inferior. Al f. viiiv, sota el colofó, gravat de Crist crucificat, amb dues dones pregant a la seva dreta i un sant a la seva esquerra; hi ha unes altres figures als angles del rectangle que emma
Caplletres: de 3 o 4 unitats de pauta encapçalant els paràgrafs escrits en prosa decorades amb motius vegetals.
Condition bon estat. Es veuen alguns errors en les signatures: c (en lloc de [b j]), e iij (en lloc de eiiij); a més, manquen les signatures [e iij] i [f ij]
Binding moderna, de pell sobre cartó dur, i talls daurats, típica de Salvà amb el seu superlibris. Ambdues cobertes estan decorades: duen super-libris de la "Biblioteca de Salvá"
Previous owners (oldest first) Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis (ex-libris)
Vicent Salvà i Pérez, llibreter (ex-libris)
Associated Texts Conté al f. f [viij]r-v, hi ha un poema texid 5288 Desconegut, In Laudem Beati Cristophori, Carmina Heroica, escrit llatí
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2000), Inspecció personal
Tractat a: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 323
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:25 , n. 4157
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1353
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3 , n. 73
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 52
Tractat a: Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 283
Tractat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2105
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 284
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 246-248 , n. e
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 487
Tractat a: Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 564
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106247&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 28
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 805
Location in volume ff. [a j] - [f viij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1571
Desconegut. Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol
Language català
Date editat 1488-08-31
Incipits & explicits in MS tit.: [ [a j]] OBRA EN LLAORS DEL BENAUENTURAT LO SENYOR SANT CRISTOFOL
pream.: [ aij] L4O darrer jorn del mes dagost del any Mil.cccc.lxxxviij. dins la parroquial sglesya de sent johan enla ciutat de Valencia fon aparellada jnsigne plasça … Lo qual estimat jo y el fon donat per lo magnifich En pere Bisquerol menor de dies al qui millor en cobles diria laos del predit glorios sant satisfent ala molta deuocio quel sobre dit li porta e jat sia que de aço alguns dies abans fossen fets y possats per los lochs publichs dela ciutat ben ordenats libells / empero aquell dia del consistori en semps ablo libell per part dels Reuerents e magnifichs jutges fon lesta / e presentada la preposicio del tenor seguent
text: Vist que la sgleya militant | deu himitar la triunfant … [ [f viij]] … que deu guanyar | Jeronim marti singular | Latis
rubr.: Jn laudem beati Cristophori Carmina heroica
text: Maxime dinorum Cristophore vertice maior … [ [f viij]v] … Has quicunquem tibi refferat pro carmine laudes
colofó: A honor e gloria dela satissima [sic] trinitat : y lor del bien aventurado sent Cristofol font [sic] acabat de emprentar la present obra per pere tringer libreter En la molt insigne enoble Ciutat de Valencia a iij de febrer Any dela natiuitat de nostre senyor deu Jhesu christ Mil. y. cccc.lxxxxviij
References (most recent first) Tractat a: Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 589-659
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7299
Location in volume ff. a ij - a iiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4764
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Vist que la Sgleya militant
Language català
Date escrit 1488 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ a ij] Vist que lasgleya militant | deu himitar la triunfant … [ a iiijv] … no pagant marques | Donchs del tressor obrint les arques
Poetic Stanza 126 vv.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7300
Location in volume ff. a iiijv - [a v]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4763
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Veniu, veniu, virgilis y pertrarques
Language català
Date escrit 1488 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a iiijv] Libell
text: [ [a v]] Veniu veniu / virgilis y pertrarques [sic] … [ [a v]v] … Sens passio / ni falsedat alguna
Poetic Stanza 3 x 12
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7301
Location in volume ff. [a v]v - [a vij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3434
Lluís Roís. Aprés d'aquell tan rich virginal temple
Language català
Date escrit 1487 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a v]v] S3Egueixense les obres dels dehidors agraduades per son orde ço es primera la del guanyador / e apres tantost la obra dignament coronada e axi les restants com a mes dignes finament examinades ala obra del pris mes acostades jat sia quels dehidors ala honor no sien entenssos en senblant agraduacio
rubr.: Obra de lois Roiz abla qual guanya la jonya [sic]
text: [ [a vj]] Apres daquell / tan rich virginal temple … [ [a vij]v] … on dels treballs / fruhiu lo refrigeri | Roiz
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7302
Location in volume ff. [a vij]v - c [j]v [sic = a vijv - b jv]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3124
Pere d'Anyó, Prevere. Aquell sol clar de re[s]plandor eterna
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a vij]v] Obra coronada del venerable mosen pere danyo preuere
text: Aquell sol clar / de resplandor eterna … [ c [j]v [sic= b jv]] … y entre los sants / apres la mortreuiure | Anyo
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7303
Location in volume ff. c [j]v - b iij [sic = b jv - b iij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3354
Pere Martines. Palma tenint Jesús alt en la çima
Language català
Date escrit 1488 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c [j]v [sic= b jv]] Obra de pere martinez ala joya
text: Palma tenint / ihesus alt en la çima … [ b iij] … dest viure mort / en laltra vida viua | Martinez
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7304
Location in volume ff. b iijv - [b v]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3279
Lluís Garcia. Mayor de tots creats de una pasta
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iijv] Obra den lois garcia notario
text: Mayor de tots / creats de vna pasta … [ [b v]] … als çels tenint / corona sumptuosa | Lois garcia
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7305
Location in volume ff. [b v] - [b vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3151
Baltasar Joan Balaguer. O lum tan gran que torba y enluerna
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b v]] Obra de baltasar johan balaguer
text: O lum tan gran / que torba y enluerna … [ [b vj]v] … vos colen tants enrramant les carreres | Balaguer
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7306
Location in volume ff. [b vij] - [b viij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3371
Miquel Miralles. Temple guarnit de real disciplina
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b vij]] Obra del gran trobador miquel miralles
text: Temple guarnit / de real disciplina … [ [b viij]v] … illuminant / la nostranima trista | Miralles
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7307
Location in volume ff. [b viij]v - c iiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3443
Ausiàs Sant Joan. Si dels infels Polifem i Golies
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b viij]v] Obra de ausias de sant johan
text: Si dels infels / polifemo y golies … [ c iiv] … honor vos fa / que gens nos pot dir quanta | A. de sent johan
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7308
Location in volume ff. c iiv - c iiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3219
Ferran Dieç. L'or fi de pes requir balança fina
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c iiv] Segueixense les obres fetes ala honor del glorios sant cristofol / les quals puix no tiraren ala joya no son possades en lorde dels damunt escrits deydors es la primera del noble don ferrando diez
rubr.: Obra del noble don ferrando diez preuere ala honor
text: Lor fi de pes / requir balança fina … [ c iiij] … preguam vos dalt / quels nostres crins [sic] nons citen | Ferrando diez
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7309
Location in volume ff. c iiijv - [c vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3582
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Vós que portàs aquella bala rica
Language català
Date escrit 1488 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c iiijv] Obra del manifich narcis vinyoles a la honor
text: Vos que portas / aquella bala rica … [ [c vj]v] … es ell lo pris / hi vos lo quil sen porta | Vinyoles
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7310
Location in volume ff. [c vj]v - [c viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4216
Desconegut. Per satisfer a vós, qui dau la joya
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c vj]] L4La [sic] seguent cobla fon feta per hun home de sciencia digne presona / molt deuot al glorios sant no / volent esser nomenat puix tirant ala honor no volia esser admes ala joya
rubr.: Obra sens titol a la honor
text: Per satisfer avos qui dau la ioya … [ [c viij]] … apres la fi / la benauenturança | fi
Poetic Stanza 7 x 12
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7311
Location in volume ff. [c viij] - d iv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4758
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Axí us dexau a tots contents
Language català
Date escrit 1488 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c viij]] L4Lestes o publicades les obres damunt escrites foren fetes les seguents gracies per los Reuerndissims [sic] y magnifichs jutges / asignant lo dia dela judicatura
rubr.: Gracies
text: Axius dexau atots contents | ab vostres grans enteniments … [ d iv] … del pris insigne | al qui daquell sera vist digne
Poetic Stanza 76 vv.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7365
Location in volume f. d iv - d ii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5287
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. I·l mateix dia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ d iv] Altra joya
text: [ d iv - d ii] Yl mateix dia | Lo qui passant mes dreta via … [ d ii] … ala horella | Ques vn jutgar per marauella
Poetic Stanza 22 vv.
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7312
Location in volume ff. d iiv - [d viij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4760
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. En nom d'aquell gran Jutge just
Language català
Date escrit 1488 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ d iiv] S3egueix se la seutencia [sic] publicada per part dels Reuerndissims [sic] y magnifichs jutges / a huyt dies del mes de setembre jorn dela natiuitat dela gloriosa verge maria en presencia de tots los damunt dits dehidos y de moltes presones donor / e gran poble ajutats per hoyr les laos del glorios sant y lo meneig de tan loable exerçiçi dins lasgleya del benauenturat sent johan apres vespres
rubr.: Sentencia
text: En nom daquel gran iutge just | qui trihunfa en creu de fust … [ [d viij]v] … que guanyal pris | lo trobador lois rois | Latis
Poetic Stanza 294 vv.
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7313
Location in volume ff. [d viij - e iij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3127
Pere d'Anyó, Prevere. Volen los furs dels passats reys
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [d viij]] L4esta / e publicada la de sus incertada sentencia / en aquella mateixa hora / per lo venerable mossen pere danyon preuere fon posada lapellacio tenor [sic] segueut [sic]
text: Volen los furs dels passats reys | ab los presents hi altres leys … [ [e iij]] … himes replica | leuar detot carta publica | Fi
Poetic Stanza 138 vv.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7314
Location in volume ff. [e iij]v - [e vij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3436
Lluís Roís. Totes les coses d'aquest món
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [e iij]v] L4Lesta la sobredita apellacio / per lo venerable mosen pere danyo posada / ans dela prouesio sobre aquella fahedora per los Reuerendissims y magnifichs jutges fon request lo discret en lois Roiz guanyador dela joya desus mencionada / si volia dir / o respondre alguna raho fent per la part y dret seu ala scriptura que hoyt hauia // lo qual dix / que presumint mosen anyo qui deuia guanyar / hauia ordenat aquell libell difamatori hi ell dit lois roiz / presumint de aquell la desordenada malicia hauia preparat condigne resposta del tenor seguent
text: Totes les coses daquest mon | ciuils / o grans segons que son … [ [e vij]v] … tractat per vos / en tanlega manera | de mal vehi / sespera mal mati | Roiz
Poetic Stanza 206 vv.
Note presumiblement, aquesta composició hauria de tenir en un origen 208 vv., però en observar la disposidició de les rimes es dedueix que s'han perdut els vv. 64 i 118 de l'edició de Ferrando
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 7315
Location in volume ff. [e vij]v - f [j]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4762
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Puix no·s fundà sobre raó
Language català
Date escrit 1488 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [e vij]v] P4Rouesio feta per los Reuerendissims y magnifichs jutges sobre les scriptures desus dites denegant lapelacio al venerable mossen pere danyo preuere / com aquella no fos de ad metre per certs sguarts / possant callament perdurable entre ell yl discret en lois roiz notario guanyador dela joya damunt mencionada
text: Puix nos funda sobre raho | ans proseheix de passio … [ f [j]v] … per lo millor | siau content de tal honor | Fi
Poetic Stanza 84 vv.
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 7316
Location in volume ff. f jv - f ij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3352
Jeroni Martí. Qui pot loar lo grau de vostra fama
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ fv] A4quell dia mateix de viii de setembre apres de tot lo contengut en lo preincert proçes foren lestes per diuersos eleguants trobadors les obres deius mencionades ço es tres cobles cascu en lahor del loat sant glorios cristofol tirant a vn bel marçapa per joya lo qual guanya lo digne jeronim marti estudiant e axi es primer registrada la sua obra y ordenadament agraduades les altres segons lo valer de aquells no hauent esguart al mereixer dels estimats dehidors
rubr.: Obra de jeronim marti ab la qual guanya lo marçapa
text: Qui pot loar / lo grau de vostra fama … [ f ij] … donas a deu / quins dona letern viure | Jeronim marti
Poetic Stanza 3 x 12
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 7317
Location in volume ff. f ij - f iij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3583
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Del zodíach, on són los dotze signes
Language català
Date escrit 1488 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f ij] Del magnifich Narcis vinyoles
text: Del zodiach / on son los dotze signes … [ f iij] … puix que linmens / daquella font mesura | Vinyoles
Poetic Stanza 2 x 12, 1 x 11
Note el vers “Eral voler lo vent abquels portaueu” no ha estat editat, i hauria de localitzar-se entre els vv. 26 i 27 de l'edició
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 7318
Location in volume f. f iijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3101
Jaume Ferrer. Velera nau de sant peregrinatge
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f iij] De Jaume ferrer estudiant
text: Velera nau / de sant peregrinatge … [ f iijv] … vos mendolçiu / per que de dol nom vista | J. fferrer clergue
Poetic Stanza 3 x 12
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 7319
Location in volume ff. f iijv - f iiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3150
Baltasar Joan Balaguer. Loau tal sant, ­o sol, luna y esteles!
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f iijv] De baltazar ihoan [sic] balaguer
text: Loau tal sant / o sol luna y esteles … [ f iiijv] … y hun vall de sanch / quels enemichs aterra | Balaguer
Poetic Stanza 3 x 12
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 7320
Location in volume ff. f iiijv - [f v]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3355
Pere Martines. Torre de ffe ab grans virtuts [bastida]
Language català
Date escrit 1488 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f iiijv] De pere martinez
text: Torre deffe / ab grans virtuts … [ [f v]] … en vos deuots / segurs que no desuien | Martinez
Poetic Stanza 3 x 12
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 7321
Location in volume ff. [f v - f vj]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3175
Francesc Borgonyó. Calle ma beu, puix que loar no basta
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [f v]] Deffrançesch burgunyo
text: Calle ma beu / puix que loar no basta … [ [f vj]] … tots los mortals / yls angels fan gran festa | Burgunyo
Poetic Stanza 3 x 12
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 7322
Location in volume f. [f vj]r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3278
Lluís Garcia. Canbi paràs contra·l Sathan qui us postra
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [f vj]] Den lois Garcia notario
text: Canbi paras / contral sathan quins postra … [ [f vj]v] … dons podem dir / que gran sou en limperi | Lois Garcia
Poetic Stanza 3 x 12
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 7323
Location in volume ff. [f vj]v - [f vij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3228
Bartomeu Dimas. Hon Déu està localment se nomena
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [f vj]v] De mosen dimas ala honor
text: Hon deu esta / localment se nomena … [ [f vij]] … desque fruhiu la diuinal essencia | Dimas
Poetic Stanza 3 x 12
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 7324
Location in volume ff. [f vij]v - [f viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4759
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Difícil cosa és ben jutjar
Language català
Date escrit 1488 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [f vij]v] Sentencia breument ordenada en lo johi del marçapa
text: Dificil cossas ben jutgar | quant tot veniu a pareiar … [ [f viij]] … que deu guanyar | Jeronim Marti singular | Latis
Poetic Stanza 30 vv.
Note després d'aquesta composició, en segueix una altra en llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06