Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1576
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number U/1222 | Antic U-1222
Printed Sevilla: Juan Cronberger (colofó: “en las casas de Iuan cronberger”), 1540-11-20 (colofó)

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
State fragmentari
Leaf analysis ff.: 211 (= I + 2 + i-ccvij + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation +1/1 a1 c0/2 d4/3 e3/4 f8 g1/4 i0/1 k8 l4/3 m-n8 o4/3 p-q8 r4/3 s-v8 x-y4/3, z4/0, B0/1 C2/1
Page Layout 2 columnes (f. 164)
3 columnes (f. 156)
Size pàgina 279 × 200 mm (f. 164) caixa 230 × 168 mm columna 230 × 78 mm pàgina 279 × 200 mm (f. 156) caixa 230 × 176 mm columna 230 × 55 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en mal estat de conservació; taques de brutícia i d'humitat; manquen els ff. 2 prel.-7 prel., 2-12, 30, 34, 50-52, 57-71, 87, 109, 135, 168, 171, 181-188, 190-200, 203-206; els ff. 78, 95, 169, 170 i 202 són numerats erròniament
Binding antiga, en pergamí, amb restes d'antigues tanques de corda
Previous owners (oldest first) Fernando Henao Mongaraz, altre podria ser família de Juan Henao Mongaraz, Corregidor (nota escrita per una mà a tinta, en el f. 1 prel.: “de la libreria de don fernando de Hernao [?] Mongaraz”ex-libris, a la portada amb data de 1873)
Luis de Usoz y del Río D., erudit (1805-11-15 - 1865-09-17) (ex-libris, amb data de 1873, en el f. 1 prel.)
References (most recent first) Facsímil: Microfilm de l'exemplar U-1222 de la BNM. Cancionero general (1540) (2002)
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note a banda dels folis desapareguts, l'actuació de la censura s'observa en alguns folis amb versos ratllats (ff. 84, 141v-142v, 133v). D'altra banda, el f. 84 està un poc esgarrat i, en alguns folis, com el 100, la guillotina ha malmès una petita part del text. Una mà ha escrit la següent nota, en el primer foli de guarda: “Este Cancionero de la edicion de Sevilla de 1540 es libro rarimo [sic] en España, segun el Yllmo Señor Bayer a la Biblioth. antigua de Nicol. Ant. t. 2 p. 354”. Altrament, en el f. ccvijv, es llegeix la següent nota: “[E]ste Cancionero general esta Emendado conforme ala censura del sto offo Indice expurgatorio del año de 1584 …”.
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051980&page=1 vist 2014-08-06
Record Status Created 2002-03-12
Updated 2014-08-06