Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1574
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Bh CF/4 (17)
Imprint València: Lambert Palmart, 1490-04-15

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: [1-8] (sense fol. impresa)
ff.: 103-110v (fol. manuscrita moderna)
Collation a8
Page Layout 26 línies (f. [a j])
Size pàgina 185 × 130 mm (f. [a j])
caixa 144 × 92 mm
Font gòtica
Pictorial elements Xilografia el f. [a viij] es clou al verso amb una xilografia que representa la Mare de Deú del Roser entre un bisbe i un cavaller agenollats als seus peus i dos sants entre els núvols del cel
Other features Signatures: als ff. a ij-a iiij
Condition en bon estat
Binding moderna, amb talls daurats, folrada de vellut morat. A causa del color de la coberta, al volum se li ha atribuït el nom del Natzarè
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (el va llegar a la Universitat)
References (most recent first) Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes , n. 9
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 2530
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 79 , n. 151
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3 , n. 28
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 53
Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 166
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 14
Catalogat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 189
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 285
Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 452
Note una mà del s. XVI ha copiat dues cobles de deu versos. La primera és aquesta: “Oratio || Puix deu etern / o verge preciosa | uol que tots bens / hajam per les mans vostres | no cessare / senyora gloriosa | loar tost temps a uos tan piadosa | qujns socorreu / en tots los perills nostres | y si yo so / per mos peccats indigne | per a parlar / de uos tan pura y sancta | uos que de tots / sou mare tan benigne | pregau al fill / que yo sia fet digne | […]”. Una segona columna manuscrita diu: “Oracio ala verge mar[ia] | emperadriu / de tots los cels regna | mare de deu / sola sperança mia | pure de tot mal / sou uos la mede[cina] | lum y confort / delanjma mesqujna | hajau merce / demj verge maria | dels peccadors / lo mes abomjnabl[e] | So yo pregant / auos mes piad[…] | que recapteu / daquell fill tan amab[le] | lo qual paris restant verge lo[…] | […]”

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 799
Location in volume ff. a [j]-[a viij]v
ff. 103-110v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1566
Jeroni Fuster. Homilia sobre el salm De profundis
Language català
Date escrit 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a [j]] Omelia sobre lo psalm de profundis
text: En la fonda trista / e plorosa vall de lagrimes / on de continu los trists miserables peccadors al etern rey de gloria tan greument desobehint offenen caminant la mia culpable inpenident consciencia per les verts florides y delitoses silues … [ [a vij]v] … James tendrem / les nostres lengues mudes | Pregant a tu / que faces quens perdone. | Finis
colofó: [ [a viij]] Omelia feta per lo venerable mossen jeronim fuster / beneficiat en la seu de valencia. compilada de vna largua expositio composta per ell dit mossen fuster / E per lo magnifich y venerables mossen galuany de castelui / mossen pere adria / E mossen pere anyo sobre lo psalm de profundis. La qual omelia fonch empremptada en la insigne ciutat de valentia per lambert palmart alemany. al quinzen dia de abril. any mil .cccc. noranta
References (most recent first) Editat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 364-5
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4543
Location in volume f. a ijv
f. 104v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3265
Jeroni Fuster. En lo més baix d'aquesta vall escura
Language català
Date escrit 1490 - 1511
Incipits & explicits in MS tema: [ a ijv] De profundis clamaui ad te domine : domine exaudi vocem meam
text: En lo mes baix / daquella vall escura … Puix lo voler / vol ja que si prepare
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7702
Location in volume f. a iijv
f. 105v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3266
Jeroni Fuster. Puix que jo trist pecant obrí la porta
Language català
Date escrit 1490 - 1511
Incipits & explicits in MS tema: [ a iijv] Fiant aures tue intendentes : in vocem deprecationis mee
text: Puix que yo trist / peccant obri la porta … Puix dones goig / a la mia tristicia
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7703
Location in volume f. a iiijr-v
f. 106r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3267
Jeroni Fuster. Si dins lo loch escur de trista pena
Language català
Incipits & explicits in MS tema: [ a iiijr-v] Nam. Si iniquitates obseruaueris domine : domine quis sustinebit
text: [ a iiijv] Si dins lo loch / escur de trista pena … Puix mas creat / a fi quet posseheixca
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7704
Location in volume f. [a v]r-v
f. 107r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3268
Jeroni Fuster. No és tan gran, Senyor, per molt que sia
Language català
Date escrit 1490 - 1511
Incipits & explicits in MS tema: [ [a v]] Quia apud te propiciatio est : et propter legem tuam sustinui te domine
text: [ [a v]v] No es tan gran / senyor per molt que sia … Que per tostemps / los peccadors empares
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7705
Location in volume f. [a vj]
f. 108 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3269
Jeroni Fuster. Puix que·n la creu, morint per culpes mies
Language català
Date escrit 1490
Incipits & explicits in MS tema: [ [a vj]] Sustinuit anima mea in verbo eius : sperauit anima mea in domino
text: Puix quen la creu / morint per culpes mies … Mas sols linjust / puix may se desespere
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7706
Location in volume f. [a vij]
f. 109 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3270
Jeroni Fuster. Si he perdut mon temps en males obres
Language català
Date escrit 1490 - 1511
Incipits & explicits in MS tema: [ [a vij]] A custodia matutina vsquem ad noctem : speret israel in domino
text: Si he perdut / mon temps en males obres … Del peccador / puix peccant se penida
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7707
Location in volume f. [a vij]v
f. 109v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3271
Jeroni Fuster. Bastava sols, per a poder salvar-nos
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS tema: [ [a vj]v] Quia apud dominum misericordia : Et copiosa apud eum redemptio
text: Bastava sols / per apoder saluar nos … Yal cors tambe / puix fa lo mal yl plora
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7708
Location in volume f. [a viij]
f. 110 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3272
Jeroni Fuster. A tu, puix tu, verge Mare divina
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS tema: [ [a viij]] Et ipse redimet ysrael : ex omnibus iniquitatibus eius
rubr.: Fi dela obra endreçada ala verge maria
text: A tu puix tu / verge mare diuina … Pregant a tu / que faces quens perdone. | Finis
Poetic Stanza 1 x 10
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28