Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1572
Authors Joan Gobi
Titles De spiritu Guidonis. Questio inter Johannem Gobi et spiritum Guidonis
Disputa amb l'esprit de Guido de Corvo
Disputatio inter quemdam priorem Ordinis Praedicatorum et spiritum Guidonis
Date / Place traduït 1323-09-15
Language català
controlar (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 76.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 76.1.1
Editat a: Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici. Visions de Tundal y de Trictelm. Aparició de l'esperit de G. de Corvo. Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. M. y P. 175-207, 338-43
Subject DEBAT
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 806
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 17 (BITECA manid 1128)
Copied Petrus Pares [?], 1421 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. cv-cxxii
Title(s) Joan Gobi, Disputa amb l'esprit de Guido de Corvo (tr. Desconegut), traduït 1323-09-15
la apparicio de la arma den Guillem dez Corp o de Corvo la qual fou tramesa al bisbe de Mallorque
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] Tractat de vna disputa e demandes fetas per vn Prior dels frares dela orde dels prehicadors del couent de bolunya ab la anima ho spirit de Gujdo de coruo Ciutada de bolunya a xvj de Setembra del any .M.CCCC.XXX.IIIJ
text: O3 frares meus molt amats quant som obligats a loar lo glorios deu creador nostre quj en tantas maneras e ab tantas demostranses e mjraclas confirma nostra fe … [ cxxi] … Empero era oppinjo que lo restant dela penjtencia complis en lo Purgatorj comu E per ço preguem deu que ell e tots los altres se reposan en pau. Amen
colofó: Acabade es la disputa entre lo spirit de Gujdo de Coruo Ciutada de bolunya e lo prior del Couent dels ffrares prehicadors de aquella matexa Ciutat. Deo gracias
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 58
Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici. Visions de Tundal y de Trictelm. Aparició de l'esperit de G. de Corvo. Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. M. y P. 177-207
Note al f. ciiiiv hi ha una anotació sobre el profit per a l'ànima de llegir els tractats que segueixen. A la rúbrica del f. cv s'havia escrit “cccc” i la darrera “c” fou esborrada, no la darrera “x”, com es diu al catàleg, que si no es llegeix bé es per causa probablement d'un deteriorament natural del suport; aquesta errada de la data es corregeix també al text, quan torna a repetir-se al mateix foli. Al f. cxxiiv una anotació informa sobre el text llatí que segueix als ff. 123-128 (i que està copiat en un ternió intercalat en la segona part d'aquest quadern): “La seguent letra es […]ora la apparicio dela anjma del Guillem den corp o de coruo La qual fon tramesa al bisba de mallorque e es conforma en moltas cosas ab lo que demunt es ya tochat dela dita apparicio”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-25