Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1571
Authors Desconegut
Titles Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol
Incipit & Explicits rubr.: Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol
pream.: Lo darrer jorn del mes d'agost de l'any mil.cccc.lxxxviij., dins la parroquial sglésya de sent Johan, en la ciutat de València, fon aparellada insigne plasça, axí ornada de tapesceria com de diverses presones d'onor, en la qual se portà una singular y ben feta praderia de molts ramellets, excelents peuets y olós suavíssimes per honrrar, en la sua ymatge o figura, al benaventurat màrtir, cavaller de Jesús, monseñor sant Cristòfol, en or pur maçís maravellosament obrada. Lo qual estimat joyel fon donat per lo magnífich En Pere Gisquerol, menor de dies, al qui millor en cobles diria laós del predit gloriós sant, satisfen
text: Vist que la Sgleya militant | deu himitar la triünfant … que deu guanyar | Jerònim Martí, singular. | Latis
rubr.: In laudem beati Cristophori, carmina heroica
text I: Maxime divorum Cristophore vertice maior … Has quicunque tibi refferat pro carmine laudes
colofó: A honor e glòria de la Sa[n]tíssima Trinitat y lor del bienaventurado sent Cristòfol, fonc acabat de emprentar la present obra per Pere Tringer, libreter, en la molt insigne e noble Ciutat de València, a iii de febrer, any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jhesucrist mil. y cccc.lxxxxviij
Date / Place editat 1488-08-31
Language català
Text Type: Col. poètica
Associated Persons Persona: Pere Gisquerol, convers (oferí la joia per al certàmen)
References (most recent first) Editat a: Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 561-659
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 805
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/1471 (BITECA manid 1577)
Imprint València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]
Location in witness ff. [a j] - [f viij]v
Title(s) Desconegut, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol, editat 1488-08-31
Incipit & Explicits tit.: [ [a j]] OBRA EN LLAORS DEL BENAUENTURAT LO SENYOR SANT CRISTOFOL
pream.: [ aij] L4O darrer jorn del mes dagost del any Mil.cccc.lxxxviij. dins la parroquial sglesya de sent johan enla ciutat de Valencia fon aparellada jnsigne plasça … Lo qual estimat jo y el fon donat per lo magnifich En pere Bisquerol menor de dies al qui millor en cobles diria laos del predit glorios sant satisfent ala molta deuocio quel sobre dit li porta e jat sia que de aço alguns dies abans fossen fets y possats per los lochs publichs dela ciutat ben ordenats libells / empero aquell dia del consistori en semps ablo libell per part dels Reuerents e magnifichs jutges fon lesta / e presentada la preposicio del tenor seguent
text: Vist que la sgleya militant | deu himitar la triunfant … [ [f viij]] … que deu guanyar | Jeronim marti singular | Latis
rubr.: Jn laudem beati Cristophori Carmina heroica
? TEXTI: Maxime dinorum Cristophore vertice maior … [ [f viij]v] … Has quicunquem tibi refferat pro carmine laudes
colofó: A honor e gloria dela satissima [sic] trinitat : y lor del bien aventurado sent Cristofol font [sic] acabat de emprentar la present obra per pere tringer libreter En la molt insigne enoble Ciutat de Valencia a iij de febrer Any dela natiuitat de nostre senyor deu Jhesu christ Mil. y. cccc.lxxxxviij
References Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 589-659
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28