Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1569
City and Library ValŔncia Archivo-Biblioteca Histˇrica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 276 | Antic 278
Title of volume SERMONES | SANCTI VINCENTII | FERRER | III ( al teixell)
Ser.ni Dnj […] SVI ( al tall, en tinta fosca, a l'anglesa)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + VI prel. + 1-256 + II (fol. moderna)
ff.: i-ccxxxviij (fol. antiga)
Collation 1-168 177
Page Layout 32 lÝnies (f. 4)
27 lÝnies (f. ii (taula))
Size pÓgina 218 Î 146 mm (f. 4)
caixa 168 Î 100 mm
caixa 170 Î 125 mm (f. ii (taula))
Hand semig˛tica coetÓnia de la principal, per˛ diferent: les astes descendents sˇn mÚs esmolades, restes de bastarda
Watermark altres difÝcils de distingir
Pictorial elements Altres: sense decoraciˇ; nomÚs r˙briques i alguna cita en g˛tica formada
R˙briques r˙briques i alguna cita en g˛tica de forma
Other features Justificaciˇ: volum sense justificaciˇ excepte la taula, amb tres lÝnies perpendiculars que marquen el marge esquerre de les columnes
Perforacions: una perforaciˇ visible a l'extrem superior de la lÝnia central
Reclams: horitzontals al marge inferior intern, excepte en els dos darrers quaderns
Condition la tinta forša Ócida ha enfosquit l'espai d'escriptura i en alguns punts molt concrets ha foradat el paper, sense dificultar la lectura. En blanc els ff. I, IIIv, IVv-VIv, 95v, 96r-v, 253-54 i 256. Foliaciˇ antiga en xifres romanes que no inclou els dos darrers quaderns que contenen una obra posterior; una foliaciˇ moderna en llapis vermell i xifres arÓbigues comenša al f. 241 pel n˙mero 239 i segueix correlativament fins a la fi
Binding moderna, en pergamÝ sobre cartˇ a imitaciˇ de les relligadures antigues. Guardes de paper d'aigŘes en blaus
History of volume Adquirit 1490 ca.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecciˇ personal
Tractat a: Requesens i Piquer (2007), “Hug de Balma (s. XIII) en catalÓ (s. XV): la seva Theologia mystica en el Tractat de contemplaciˇ de Francesc Eiximenis i ediciˇ del pr˛leg tradu´t”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Descrit per: Beltran i Pepiˇ (2007), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Cˇdices de la Catedral de Valencia. Segunda ediciˇn, refundida y notablemente aumentada 201
Tractat a: Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:10-13
Note Forša anotacions marginals (nomÚs assenyalarem les que apareixen al comenšament de cada text). ContÚ vuitanta-vuit sermons, a partir del f. 245 contÚ extractes en llatÝ i alguns fragments en llatÝ i castellÓ, la resta en catalÓ. El quadern final, que no tÚ sermons de Vicent Ferrer, fou copiat per tres mans diferents, molt cursives. En el darrer foli hi ha el que sembla una oraciˇ a la Verge (en llatÝ).

Aquest manuscrit Ús el 278 de Sanchis Sivera.

Internal Description
Number of texts in volume: 70
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 788
Location in volume ff. I-240v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1559
Vicent Ferrer. Sermons
Language catalÓ
Date escrit 1416
Incipits & explicits in MS Ýndex: [ I] De epiphania domini Procidens adoraujt eum .j. … [ IV] … Coronabitur qui legi cxxxij. Explicit tabula jn sanctoralj
text: [ 1] In die epiphanie … [ 240v] … fut mjlitem ut supra
References (most recent first) Editat a: Schib (1976), Els sermons de Sant Vicent Ferrer 325-36
Tractat a: Perarnau (1978), “[Sermons de sant Vicent Ferrer]”, Arxiu de Textos Catalans Antics [?]
Editat a: Ferrer et al. (1932-34), Sermons
Note nota d'una altra mÓ al marge inferior del darrer foli: “e aquest bolum ha deuult […]”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9296
Location in volume ff. 1-4v (mod.)
ff. i-ivv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10300
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Procidentes adoraverunt eum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] In die epiphanie
tema: Procidentes adorauerunt eum Mt 2o cao etc.
text: deuets notar que aašo que adoracio sie vera dic que si requeren dues coses La primera reuerencial pensament en la anima … [ 4v] … e los homens pobres axi com Joseph car la uerge maria ihesuchrist e Joseph pobres foren placeat deo etc.
Note al marge superior del f. i anotaciˇ contemporÓnia a la c˛pia “sobre aquesta mjra lo primer del christia a 354 cap. filij tui de longe uenjent est”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9297
Location in volume ff. 4v-7v (mod.)
ff. ivv-viiv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10301
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ab oriente venerunt Jerosolymam”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] Sabbato
tema: Ab oriente uenerunt jherosolymam Mt 2o cao et recitatiue jneuangelio currentis octaba etc.
text: Per uenjr ala materja dela qual vos enten apreycar notat que ihesuchrist preycant vna vegada en qual manera les persones de diuerses parts del mon vjnguerena ell … [ 7v] … axi com les persones que venen adeu en les prosperitats axi com los richs etc. donchs conclouse venerunt ab oriente etc.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9298
Location in volume ff. 7v-13 (mod.)
ff. viiv-xiii (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10302
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Proficiebat etate, sapiencia et gracia”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7v] Dominica post epiphaniam
tema: Proficiebat etate sapiencia et gracia lu 2o cao etc.
text: segons lo euangeli de huy .3. coses se mostren en ihesuchrist Primo creximent corporal … [ 13] … axi com fahye sent bertomeu e sent Pau septies jn die orabat et nocte vnde concluditur exemplum enim dedi uobis ut supra
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9299
Location in volume ff. 13-16v (mod.)
ff. xiii-xviv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10303
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ambulabunt gentes in lumine tuo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13] fferia iia
tema: Ambulabunt gentes in lumjne tuoysaye xlo cao etc.
text: venjnt ala declaracio dela paraula preposada e ala materia dela qual entench a preycar deuets notar que aquesta uida en esguard dela uida eternal es dita njt … [ 16v] … on sent pau diu de ašo responent als homens fent tals questions diu ad ebreos vo cao videte itaque fratres quo caute ambuletis placeat deo etc.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9300
Location in volume ff. 16v-19v (mod.)
ff. xviv-xixv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10304
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Voluntas Dei bona, beneplacens et prefecta”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16v] fferia iiia
tema: Voluntas dei bona beneplacens et perfecta Ad ro. 12o cao etc.
text: En lo present sermo se dira que demane ihesuchrist a nosaltres estant en esta ujda Aquesta paraula segons lo lati plana … [ 19v] … e veus que dix se si matex confitebor custodiens paruulos dominus et paulus ad phi .4o. quj jncepit jn nobis opus bonum ipse perficiet ergo concludamus voluntas dei etc.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9301
Location in volume ff. 19v-23 (mod.)
ff. xixv-xxiii (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10305
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Crediderunt in eum discipuli eius”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19v] fferia iiiia de nupcijs
tema: Crediderunt in eum discipuli eius Jo 2o cao etc.
acc.: huy sera fet lo sermo segons la ystoria del present euangeli de huy set primo aue maria etc.
text: Bona gent en lo sant euangeli que huy se lig en santa mare esglesia tres coses nos son mostrades Primo en la uerge maria clemencia piadosa … [ 23] … parlant del sagrament dela missa ideo concluditur crediderunt etc.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9304
Location in volume ff. 23-26v (mod.)
ff. xxiii-xxviv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10306
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce leprosus veniens adorabat eum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23] fferia vo
tema: Ecce leprosus ueniens adorabat eum Mt viijo cao etc.
text: Per declaracio del tema preposat [f. 23v] e hauer lentenjment spiritual notat que per šo quela persona malalta guaresque dela sua malaltia … [ 26v] … axi com se segueix en lo euangelj si offers munus tuum etc. vnde qujd dignum facius mjchee 3o cao
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9303
Location in volume ff. 27-30v (mod.)
ff. xxvii-xxxv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10307
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Certamen forte dedit illi, ut vinceret”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] Sermo beati Anthonij
tema: Certamen forte dedit illi ut uinceret sapie .xo. cao etc.
text: Per declaracio de aquesta paraula preposada per tal que vjngam ala materia del present sermo sapiats que tots quants som en aquest mon batallam en grans batalles que Primo batallam o hauem abatallar ab lo mon temporal … [ 30v] … E veus que en la hora dela mort vjngueren angels quj visiblement prengueren lasua anima e la aportaren ala gloria celestial ad quam etc.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9305
Location in volume ff. 30v-34 (mod.)
ff. xxxv-xxxiv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10308
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Voca operarios, et redde illis mercedem”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30v] dominica iia post epiphaniam
tema: Voca operarios et redde illis mercedem Mt .xxo. cao etc.
text: En lo sant euangeli tres coses necessaries a nostra uida se mostren la primera benignjtat djvjnal … [ 34] … axi a fels com a jnfels e per tots mori vols ne auctoritat hoc bonum acceptum est ad non coram saluatore nostro Prima ad thi cao .2o.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9306
Location in volume ff. 34-37v (mod.)
ff. xxxiv-xxxviiv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10309
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce merces vestra multa est in celis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34] Ffabianj et sebastiani
tema: Ecce merces vestra multa est in celis lu .vjo. cao etc.
text: Santa mare esglesia huy fa festa e solemnjtat de dos gloriosos martirs sent ffabia papa e sent sebastia quj fo hom de gran ljnatge … [ 37v] … no volgue edificar casa ne ysach ne jacob nj Adam etc. placeat deo
Note al marge superior del f. xxxiiij per la mateixa mÓ que abans “En aquest sermo ha singulars documents e parla poch de la istoria dels martis [sic]”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9307
Location in volume ff. 38-41 (mod.)
ff. xxxviij-xxxxj (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10310
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Simile est regnum celorum x virginibus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38] Sancte agnetis
tema: Simile est regnum celorum .x. uirginibus Mt .xxvo. cao etc.
text: Nosaltres persones ecclesiastiques fem festa de madona santa Agnes martir e uerge de cors e de anima ere joue de .xiij. anys e molt bella … [ 41] … be serie mjllor scriurey los .x. manaments et de non seruentibus .x. precepta dicit auctoritas nonne .x. mundati sunt et .9. ubi sunt lu .xvjo. cao aliter jn jnferno positi sunt
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9308
Location in volume ff. 41-45v (mod.)
ff. xxxxj-xxxxvv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10311
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Beatus vir qui in sapiencia morabitur”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41] Sancti Uincenti
tema: Beatus uir qui in sapiencia morabitur Ecci .xvo. cao etc.
text: Aquesta paraula ha tal entenjment literal que beneyta sera la persona ques repose en sapiencia vnde nota que .v. son les sapiencies … [ 45v] … e axi fo cubert lo cors de sent vicent ergo preclara est sapiencia que numquam marcessit .sapien. .vjo. cao Apres diujnitus fo manifestat lo seu cors on ere soterrat etc.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9309
Location in volume ff. 45v-51 (mod.)
ff. xxxxvv-lj (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10312
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quid hic statis tota die ociosi?”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45v] De ociositat
tema: Quid hic statis tota die ociosi Mt .2o. [sic] cao
text: bona gent aquesta paraula preposada es dura e aspra reprensio deles persones que estan en aquest mon que no curen fer obres fructoses e virtuoses … [ 51] … e per šo prengam aquestes condicions dela formjga per tal que pugam aconsegujr e hauer repos en la gloria de parais ad quam etc.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9310
Location in volume ff. 51-56 (mod.)
ff. lj-lvj (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10313
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Sic currite, ut comprehendatis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51] Fferia vja
tema: Sic currite ut comprehendatis Prima ad Cor .9o. cao etc.
text: Aquesta paraula preposada [f. 51v] ha breu sentencia prout patet. mas no vullats anar tard o ociosament mas anat tost aparais … [ 56] … ans perserueren en bones obres fermament corren e guanyen lo senyal šo es la corona de glorja ad quam etc.
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9311
Location in volume ff. 56-62v (mod.)
ff. lvj-lxiiv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10314
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Volo et huit novissimo dare sicut et tibi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 56] Conuersio sancti pauli
tema: Volo et huic nouissimo dare sicut et tibi Mt .xxo. cao etc.
acc.: La solemnjtat ques fa huy en santa mare esglesia es dela conuersio de mossenyer sent pau quj ere hom de mala ujda … per la qual nosaltres christians hauem jnstructio que deuem fer aquesta conuersio e es a nosaltres neccessaria etc. aue etc.
text: [ 56v] A declaracio de aquest tema nota que en lo euangeli de sent Mateu se trobe quel primer apostol fo sent pere … [ 62v] … Axi nos deuem nosaltres leuar del sompnj šo es del peccat e apres menjar šo es combregar per tal que pugam anar al regne de parais placeat etc.
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9312
Location in volume ff. 62v-67v (mod.)
ff. lxijv-lxvijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10315
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Exiit qui seminat, seminare semen suum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62v] Dominica jn lxa
tema: Exijt qui semjnat seminare semen suum lu .viijo. cao etc.
text: En aquest sermo vull tenir la manera que tenen aquells quj edifiquen cases que primo fan lo fonament … [ 67v] … e en jouentut fa bones obres restitucio de torts e perseuare [sic] et ideo non cesset manus tua idest quod velis perseuerare usque ad uesperam idest ad mortem et sic non cessabit placeat deo
Associated Texts hauria d'anar seguit per texid 10408 Vicent Ferrer, Sermo de deffunctis, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?] (es copia la r˙brica)
Note segueix la r˙brica: “Fferia iia de deffunctis” sense que es transcrigui el text del sermˇ (TEXID 10408, salta al sermˇ segŘent
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9313
Location in volume ff. 67v-73 (mod.)
ff. lxviiv-lxxiij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10316
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Qui habet aures audiendi, audiat”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67v] fferia iija
tema: Qui habet aures audiendi audiat lu .viijo. cao etc.
acc.: En aquest sermo yo entench a seruar la manera que ihesuchrist serva en lo primer sermo que feu apres lo dejunj que feu en lo desert … les quals ja son promeses en la santa scriptura set primo aue maria. etc
text: Per declaracio de aquestes paraules deuets notar que apres que adam e eua peccaren los homens foren jnclinats a peccar … [ 73] … los dyables venen ab tenalles foguejants e prenenlos e mordenlos etc ergo quj habet aurem audiendi audiat
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9314
Location in volume ff. 73-80v (mod.)
ff. lxxiii-80v (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10317
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Statim veniet ad templum sanctum suum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73] Purificatio beate marie
tema: Statim ueniet ad templum sanctum suum mala .iijo. cao etc.
text: Lo mestre deles sentencjes jn quarta distinccione cao .2o. diu quelo fill de deu ihesuchrist saluador nostre peršo dissimula e estigue tant de temps que no vjngue en aquest mon … [ 80v] … E dita la oracio prenguel simeon en los seus brašos e benei adeu dient nunc dimjtis seruum tuum domine etc. ideo dicamus uirginj gloriose ad te pia suspiramus si non dicis venjamus ideo de ea Ecci .44o. cao in uita sua
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9315
Location in volume ff. 81-83v (mod.)
ff. lxxx-lxxxijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10318
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Omnis plebs, ut vidit, dedit laudem Deo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81] Dominica jn la
tema: Omnis plebs ut uidit dedit laudem deo lu .xviijo. cao etc.
text: Veus que vol dir que quan les gens vehien los mjracles que ihesuchrist fahye donauen laor adeu Ara sapiats que nosaltres deuem donar a deu tres laors per tres rahons … [ 83v] … mas yous dire com vos salvareu quela fe que tenju quela confesseu cada dia dues vegades a mati e uespre etc ut supra si credideris dominum jhesus
Note a partir d'aquest sermˇ la foliaciˇ moderna i l'antiga no coincideixen degut a que aquesta darrera deixa un foli sense numerar entre el lxxix i el lxxx
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 9316
Location in volume ff. 83v-86v (mod.)
ff. lxxxiiv-lxxxvv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10319
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Cum jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 83v] Fferia .iiija. in capite jejunii
tema: Cum jejunas unge caput tuum et faciem tuam laua Mt .vjo. cao etc.
text: modo sciatis dominj quod in omnjbus operibus bonjs requiruntur alique condiciones uirtuose sicut modo de clemencia requiritur quod quando fit sit jntencio bona non mala la missa requirse [que quan se fa subpuntuat] ques diga per bona jntencio per honor de deu e no per diners nj per les gens … [ 86v] … jtem la dona ornant me massa posan me color en la cara corns etc jtem me confes de auaricia pone omnes species vij peccatorum mortalium
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 9317
Location in volume ff. 86v-89 (mod.)
ff. lxxxvv-lxxxviij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10320
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Annuntia populo meo scelera eorum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 86v] Fferia vja
tema: Annuncia populo meo scelera eorum habetur uerbum istud jn ljbro ysaye .lviijo. cao etc.
text: [ 87] En aquest sermo vos vull declarar alguns peccats per los quals nostre senyor deus es corruscat contra nostaltres … [ 89] … jtem aquells qui tenen la cara girada ales coses mundanals etc. ideo dicit dauid ortus est sol psalm confitemjnj
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 9318
Location in volume ff. 89-90v (mod.)
ff. lxxxviij-lxxxviiijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10321
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ascendens in navem cessavit ventus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89] Sabbato
tema: Ascendens jn nauem cessauit uentus Mathei vjo cao
text: En lo present sermo vull tenjr la manera que tenen aquells quj volen fer cases ut supra E veus que diu lo euangeli diu que hun dia ja hora enues lo uespre ihesuchrist mana a sos dexebles … [ 90v] … šo es contricio confessio satisfacio dic large et ascendit ad eos et cessaujt ventus scilicet tribulacionjs quia quotiens cumque man p. h. m. d. a. donech venjat etc.
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 9319
Location in volume ff. 90v-95 (mod.)
ff. lxxxviiijv-lxxxxiiij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10322
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce angeli accesserunt et ministrabant ei”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90v] Dominica prima in xla
tema: Ecce angeli accesserunt et mjnistrabant ei Mt .iiijo. cao etc.
text: lo sermo sera de present sera dela dominjca e haurem si plau adeu moltes speculacions e moraljtats mas empero sapiau quel euangeli de huy tot es de dejunj de ihesuchrist e son nos hi mostrats .iiije. punts … [ 95] … e per šo deye ihesuchrist quj vincxerit dabo eis manna absconditum scilicet corpus christi quod nemo scit scilicet saporem jn anima nisi quj gustauerit scilicet deuote apoc. cao iiijo etc.
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 9320
Location in volume ff. 97-101 (mod.)
ff. lxxxxv-lxxxxviiij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10323
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Intravit Jesus in Templum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 97] fferia iija de reuerencia templi
tema: Intrauit ihesus jn templum Mt .21o. cao
text: Ara vos vull preycar que quan vosaltres vjndreu al tample ala esglesia per hoir la missa com vos deueu gouernar lo dia dela festa Daujd parlant del temple … [ 101] … que preguen adeu que sie feta justicia de aquells apoc .vjo. cao Vidi suptus altare dei animas jnterfectorum propter uerbum dei et propter testimonium ejus quod habebant et clamabant voce magna dicentes (…) et fratres eorum quj interficiendi sunt sicut illj
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 9321
Location in volume ff. 101-104v (mod.)
ff. lxxxxviiij-cijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10324
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Assumit alios vii spiritus nequiores se.”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101] fferia .iiija.
tema: Assumpsit alios vij spiritus [?] nequjores se Mt cao .vijo. [sic] etc.
acc.: En lo present sermo yo vull preycar les batalles quel djmonj nos done set aue marie etc
text: Ara sapiau que doctrina es comuna quel djmonj del principi del mon fins a ihesuchrist hauje senyoria sobre aquest mon … [ 104v] … e aque voleu estar ab aquells djmonis donchs tenjnt lo consell dela santa scriptura resistite dyabolo et fugiet auobis Jacobi iiijo cao vide supra sermones de testificor coram deo et de tempus mee resolucionjs jnstat
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 9322
Location in volume ff. 104v-107v (mod.)
ff. cijv-cvv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10325
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei eritis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104v] fferia va
tema: Si uos manseritis in sermone meo uere discipuli mei eritis Jo .viijo. cao etc.
text: En aquest sermo yo vull declarar les condicions que deuem hauer si volem esser perfets dexebles de ihesuchrist Ara sapiau que vna regla es tal en teologia que esser dexeble de ihesuchrist es major cosa … [ 107v] … breument segons que en aquest mon ha tres condicions de gens šo es religiosos preueres e lechs dic de qualibet ut supra jam dictum est
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 9323
Location in volume ff. 107v-111v (mod.)
ff. cvv-cviiijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10326
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce sanus factus est, jam noli peccare”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 107v] fferia vja
tema: Ecce sanus factus est jam noli peccare Jo .vo. cao etc.
text: En lo euangeli de huy son notats tres punts e son aquests lo primer es loch mjrable lo segon manera notable lo tercer fruyt optable … [ 111v] … per tal queus salueu e veus aci fruyt optable scilicet sanitatis illius placeat etc
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 9324
Location in volume ff. 111v-115 (mod.)
ff. cviiijv-cxiij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10327
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Transfiguratus est ante eos”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 111v] Sabbato
tema: Transfiguratus est ante eos. Mt .17o. cao etc.
acc.: Huy vos preycare dela transfiguracio de ihesuchrist Ara en aquest sermo yo vull tenjr la manera que tenen los juristes quan ligen etc.
text: Donchs diu sent mateu que ihesuchrist hun dia de tota la sua gent que hauje šo es .xij. apostols e lxxij dexebles … [ 115] … Ara veus aci les questions que foren fetes sobre lo cas dela ley e sobre aquesta ystoria deleuangeli e lo sermo complit
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 9325
Location in volume ff. 115-119v (mod.)
ff. cxiij-cxvijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10328
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “O mulier, magna est fides tua”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115] Dominica ija jn xla
tema: O mulier magna est fides tua Mt .xvo. cao etc.
text: En lo dicmenge passat la santa mare esglesia nos jncljna a dejunar … [ 119v] … si voleu vjure e morir en aquella fe digaula tots dies a mati e vespre ut supra
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 9326
Location in volume ff. 119v-122v (mod.)
ff. cxvijv-cxxv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10329
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Vos deorsum estis; ego de supernis sum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119v] Fferia ija
tema: Vos deorsum estis ego de supernjs sum Jo .viijo. cao etc.
text: De present yo vull preycar a uosaltres de vna materia en la qual poreu conexer si sou de parais o de jnfern … [ 122v] … E per lo contrari la persona que no vol fer oracio ne hoir missa etc. E veus aci com podeu conexer de qual terra sou e lo sermo complit deo gracias
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 9327
Location in volume ff. 122v-124v (mod.)
ff. cxxv-cxxiiv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10330
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Qui majir est vestrum, erit minister vester”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122v] Fferia iija
tema: Qui maior est vestrum erit mjnister verster Mt .23o. cao etc.
acc.: De present per tal que deus nos do la sua gracia etc.
text: Sapiats senyors que nostre senyor deus ihesuchrist reprenje los juehus de .iiije. peccats molt terribles … [ 124v] … e los altres qujs deyen maestres hoc jnpropriet set christus set vocantur magistri denominatiue set proprie nullus est magister nisi christus placeat deo etc.
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 9328
Location in volume ff. 124v-127v (mod.)
ff. cxxiiv-cxxvv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10331
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Venit dare animam suam, redemptionem pro multis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124v] Fferia iiija
tema: Venit dare animam suam redemptionem pro multis Mt .xxo. cao etc.
text: senyors sapiats per jntroduccio dela materia que per aquella traycio que feu Adam en lo principi del mon vench tot mal al humanal linatge … [ 127v] … E fetes aquestes tres coses lanima nostra resuscitara de peccat axi com diu lo euangeli et tercia die resurget etc.
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 9329
Location in volume ff. 127v-129 (mod.)
ff. cxxvv-cxxvij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10427
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ita, Pater: quia sic placitum est ante te”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 127v] Beati matie
tema: Ita pater quia sic placitum est ante te Jo. [sic] 11o cao etc.
acc.: Santa mare esglesia huy fa festa de aquell glorios apostol mossenyer sent Matia e axi dell sera lo sermo set primo aue maria etc.
text: Ara sapiau senyors quela major cosa e la pus excellent es aquesta la voluntat de deu bona … [ 129] … e ab vna acha donalj el cap e llauors mori ela sua anima ana a parais etc.
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 9330
Location in volume ff. 129-131v (mod.)
ff. cxxvij-cxxviiijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10332
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Pater ipsius misericordia motus est”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129] Sabbato
tema: Pater ipsius misericordja motus est lu .xvo. cao etc.
text: Lo euangeli de huy segons lo temps conte molts secrets speculatius e nostre senyor deus ihesuchrist volent nos declarar la sua misericordja gran dix nos tal semblanša vna vegada ere hun gran senyor e appella son fill … [ 131v] … axi nosaltres nos deuem alegrar dela persona que fahye mala ujda e ara fa bona vida ergo jn choro et [organo subpuntuat per eliminar] tympano in cordis et organo laudate eum vide sermonem omnium sanctorum
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 9331
Location in volume ff. 131v-134 (mod.)
ff. cxxviiijv-cxxxij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10333
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Fortis armatus custodit atrium suum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 131v] Dominica iija jn quadragesima
tema: Ffortis armatus custodit atrium suum
text: Per šo car lo temps de .xla. es axi con lo camp dela batalla ela raho es aquesta per šo que les gens volen vjure en superbia etc. … [ 134] … los preueres quan se confessen los donen humjlitat e oracio largitat e restitucio castedat e afflictio etc.
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 9332
Location in volume ff. 134-136 (mod.)
ff. cxxxij-cxxxiiij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10334
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quanta audivimus facta in Cafarnaum, fac et hic in patria tua”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134] Fferia ija
tema: Quanta audiuimus facta jn Cafarnaum, fac hic et in patri tua lu iiijo cao
acc.: En aquest sermo yo vos vull preycar deles obres que feu ihesuchrist set primo aue etc.
text: Ara sapiau senyors que ihesuchrist despengue tota la sua jouentut en vna Ciutat appellada Natzaret … [ 136] … Axi apres la resurreccio sen puja al pare moraliter que nosaltres cada dia pugem al cel per oracio etc.
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 9333
Location in volume ff. 136-138v (mod.)
ff. cxxxiiij-cxxxvjv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10335
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Respiciens Jesus in discipulos dixit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136] Fferia iija
tema: Respiciens ihesus in discipulos dixit Mt xviijo co etc.
text: Aquell sant propheta ysaies prophetizant de ihesuchrist e dela sua doctrina dix ego dominus … [ 138v] … Aquella mala voluntat no es alre sino metzines jo .xxo. cao omnis quj gladio item david gladius eorum jntret jn corda ipsorum dauid psalm nolj emularj
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 9334
Location in volume ff. 138v-140 (mod.)
ff. cxxxvjv-cxxxviij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10336
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum?”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138v] Fferia iiija
tema: Quare discipuli tui transgrediunt traditionem senjorum Mt .xvo. cao etc.
text: El sant euangeli conte .3. questions La primera questio fon de part dels juheus contra ihesuchrist … [ 140] … mas fjnalment al de primer tornaras mas sideus ti ha posat tots temps quan mes jra mes perseueraras etc.
Note segueixen tretze sermons en llatÝ (ff. 140-173v)
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 9335
Location in volume ff. 173v-176v (mod.)
ff. clxxjv-clxxiiijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10337
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce, ecce, ecce”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 173v] Annunciacionis dominjca
tema: Ecce ecce ecce. lu .po. cao etc.
acc.: la gloriosa solemnjtat de huy tota es dela solemnjtat \dela/ santissima jncarnacio del fill de deu en lo uentre uirginal dela uerge maria e de aquesta sera lo sermo set primo aue maria etc.
text: yo creu que molts son marauellats on es haud aquest tema car es vist que no es en lo euangeli ne en la epistola Dic que es colligit en lo euangeli en lo qual se diu tres vegades ecce … [ 176v] … Ara hauem lo primer ecce recurre jnfine sermonis ferie iie pasce ubi tale signum est
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 9336
Location in volume ff. 177-180 (mod.)
ff. clxxv-clxxviij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10338
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Plurima turba straverunt vestimenta sua in via”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 177] Dominica jn ramis palmarum
tema: Plurima turba strauerunt vestimenta sua straverunt in vja Mt. 23. capo. etc. [sic]
text: Lo sant euangeli de huy conte tres serujs que huy foren fets al redemptor e saluador nostre senyor ihesuchrist e son aquest ques seguexen Lo primer seruj fo feyt per los seus dexebles humjlment … [ 180] … loal de boqua ab oracions a mati e vespre lo dichmenge hoir missa etc. E axi entraras en la ciutat de jherusalem aquella dessus ab ihesuchrist placie aell que en tal manera lo serujam etc.
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 9337
Location in volume ff. 180v-185v (mod.)
ff. clxxviijv-clxxxiijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10339
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Venit vox de celo, dicens: et clarificavi, et iterum clarificabo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 180v] feria ija
tema: Venjt vox de celo dicens et clarificauj et itero clarificabo Johannis .xijo. cao et jn euangelio hodierno etc.
text: Per apuntar aquest euangeli de huy yo he trobat .iiij. grans honors fetes a ihesuchrist e son aquestes La primera honor procehi per dilectio molt special … [ 185v] … axi matex los dapnats saltaran en jnfern en hun salt e los bons el cel ideo dicit et reuelabit secreta dauid judico psalm veus per que diu lo tema uenjt vox etc. e nostre sermo complit deo gracias
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 9338
Location in volume ff. 185v-190v (mod.)
ff. clxxxiijv-clxxxviijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10340
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 185v] feria iija
tema: Bonum erat ei si natus non fuisset homi ille Originaliter Marci cao xiiijo et recitatiue jn passionj dominj hodierna scribitur uerbum jstud
acc.: Ara hauem a mudar la manera del preycar que hauem tenguda en la xla. šo es del euangeli que preycar dela passio pertany aldiuendres sant mas ara preycarem del tema preposat set primo aue maria etc.
text: bonum erat etc. ljbro et cao sicut dixi. Per donar declaracio a aquesta paraula preposada e venjr a la materia que vull preycar sapiats que segons que son diuerses maneres de peccadors … [ 190v] … E aquells que jndignament lo reben per peccat de desconexenša son judes quj enim manducat Pa ad Corint. xjo. cao e veus aci nostre sermo complit deo gracias
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 9345
Location in volume ff. 190v-192v (mod.)
ff. clxxxviijv-clxxxx (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10341
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Domine, memento mei, dum veneris in regnum meum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 190v] Fferia iiija
tema: Domine memento mej dum venerjs jn regnum teum lu 23o cao
acc.: Hir vos preyquj dela causa jnstrumental dela passio de ihesuchrist dela qual fo causa judes escarioth … e per šo que ihesuchrist don gracia anosaltres direm aue maria etc.
text: domine memento mei etc. Aquesta paraula presa per tema e fonament de nostre sermo es vna oracio molt deuota de gran valor e efficacia … [ 192v] … Axi ses fet en aquesta ciutat deles regles que si son fetes ab mon consell be es stat feyt hoc mas han texit fils de aranya los regidors de aquesta
Condition incomplet
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:7-10
Note incomplet, probablement s'ha perdut un foli en aquest punt del volum
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 9346
Location in volume ff. 193-194v (mod.)
ff. clxxxxj-clxxxxijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10342
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Manifestavit se Jesus discipulis suis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 193] fferia .iiija.
tema: Manifestauit se ihesus discipulis suis jo. xxjo. cao etc
acc.: lo euangeli de huy conte vna maraullosa [sic] manifestacio que ihesuchrist feu als seus dexebles etc aue maria etc
text: manifestauit etc Lo euangelj de huy axi com vos he dit conte vna maravellosa manifestacio que ihesuchrist feu aset dexebles seus … [ 194v] … e signifique lo djnar quens ha apparellat en parais dient vado parare uobis locum lu. .22o. cao e la taula es la diujnitat beati quj ad cenam agnj uocati sunt ell matex nos hi applle [sic] venite ad me omnes quj onerati estis Mt. xjo. cao
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 9347
Location in volume ff. 194v-196v (mod.)
ff. clxxxxijv-clxxxxiiijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10343
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Venit Maria Magdalena annuntians discipulis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194v] fferia va
tema: Venit maria magdalena annuncians discipulis jo. cao [sic]
acc.: Lo euangeli de huy conte vna apparicio que ihesuchrist feu a maria magdalena … [ 195] … e veu hun hom en lort e ere ihesuchrist e dixlj si sustulisti eum dicito mihi
text: mas ara ve una questio per que santa maria magdalena guardant als angels se gira detras que son tan bells veus aci la raho … [ 196v] … Axi matex tul pots comprar ab iiije obres penitencials la primera per contricio la .2a. per confessio la .3a. per satisfacio la iiija. per comunio dic large si ujs
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 9348
Location in volume ff. 196v-198 (mod.)
ff. clxxxxiiijv-clxxxxvj (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10344
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Pax vobis, pax vobis, pax vobis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 196v] fferia vja
tema: Pax uobis pax uobis pax uobis colligitur jo. .xxo. cao etc
text: huy vos preycare dela pau que deuem hauer en aquest mon si volem hauer la pau de ihesuchrist Ara lo sant propheta zacaries prophetitzant del aduenjment de ihesuchrist dix axi … [ 198] … e aixi com vna Ciutat ha pau ab lo rey quan fa sa voluntat axi haureu vosaltres pau ab deu si lj seruau iiije. coses la primera lealtat de cor la .2a. no jurar lo seu nom la iija honrar lo sant dichmenge la iiija obeir als manaments dela sua sposa la esglesja
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 9349
Location in volume ff. 198-200 (mod.)
ff. clxxxxvj-clxxxxviij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10345
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Venit Jesus januis clausis et stetit in medio”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198] Sabbato
tema: Venit ihesus janujs clausis et stetit in medio jo. xxo. cao etc
text: Article es de fe que ala fi del mon tots resuscitarem hoc los jnfants petits e ašo deya sent pau omnes occurramus christi ad ephe. iiijo cao … [ 200] … e hay tres maneres de castedat segons diu beda /bonß castitas /est\ conjugalis set melior est continencia ujdualis set optima uirgjnalis etc
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 9350
Location in volume ff. 200-203 (mod.)
ff. clxxxxviij-cci (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10346
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ostendit eis manus et latus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200] dominica prima post pasca
tema: Ostendit eis manus et latus jo. xxo cao etc
text: Huy vos preycare deles v plagues de ihesuchrist e com ihesuchrist les ha retengudes etc. Sapiau que doctrina comuna es ecclesiastica que a ihesuchrist son romases les plagues que rebe en la sua passio es saber les deles mans dels peus e del costat … [ 203] … axi vosaltres ara que les vullau retenjr car son alguns que diuen que no deu hom fer penitencja sino en .xla. si deu hom be mas non cal fer ara tanta com llauors mas si be alguna poqua
Note segueix una r˙brica d'un sermˇ que no fou copiat: “fferia ija de deffunctis ut supra” (vid. supra f. 67v
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 9351
Location in volume ff. 203-204 (mod.)
ff. cci-ccij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10347
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Amen, dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 203] fferia 3a
tema: Amen dico uobis quia plorabitis et flebitis uos jo. xvjo. etc
text: La santa scriptura declarant nos nostra condicio humana diu axi omnja tempus habent et sujs spacijs transeunt [f. 203v] vnjuersa sub sole tempus flendi tempus ridendi tempus plangendi tempus saltandi ectes iijo. cao … [ 204] … La iiija es plorar per deuocio spiritual per amor de deu e per amor de aquella glorja de parais e desiga morir per aquella gloria hec porta dominj justi jntrabunt jn eam
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 9352
Location in volume ff. 204-206 (mod.)
ff. cij-ciiij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10348
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Tristitia vestra vertetur in gaudium”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 204] fferia iiiia
tema: Tristitia uestra uertetur in gaudium jo. xiijo. cao etc
acc.: huy vos vull preycar dels mals que hauem qujnyes consolacions nos ne dona deu etc aue maria etc
text: Ara per declaracio dela materia sapiau que aquell gran [f. 204v] sant doctor sent Agosti en lo libre appellat jncendium diu axi omnipotens deus et misericors [sic] nobis sineret aliquid malj jn operibus sujs nisi ab eo … [ 206] … que noy ha quj les aconsol sino lo djmonj que les acuse etc
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 9353
Location in volume ff. 206-207 (mod.)
ff. cciiij-ccv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10349
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Militant adversus animam”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 206] fferia va
tema: Militant aduersus animam pa petri vo. cao etc
acc.: En aquest sermo yo vull declarar les batalles terribles quel dimoni dona etc
text: Sapiau que santa mare esglesia parlant als christians diu axi mjlicia est [sic] hominis super terram et sicut mercennarii dies eius job. cao [sic] … [ 207] … mas ihesuchrist nos dona armadura e quinya hoc est preceptum meum ut diligatis jnujcem jtem quj diligit fratrem legem jmpleujt e per šo nos deuem amar uns als altres
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 9354
Location in volume ff. 207-208 (mod.)
ff. ccv-ccvj (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10350
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Noli esse incredulus sed fidelis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 207] fferia vja
tema: Noli esse jncredulus set fidelis jo. xxo cao etc
text: doctrina es de teologia certa que a saluacio deles anjmes es stada neccessaria fe jmplicita o explicita … [ 208] … e pus que tu creus la fe vet que tu no es uestit mas met te la luna dauall los peus šo es prophecia que tota es vna partida contra la fe christiana ergo nolj esse jncredulus set fideljs
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 9356
Location in volume f. 208v (mod.)
f. ccvjv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10352
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ego sum pastor bonus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 208v] dominica ija post pasca
tema: Ego sum pastor bonus. jo .xo. cao etc. Aue etc.
text: Ara sapiau que tantes son les dignitats de ihesuchrist … [ 208v] … que ha a totes persones que vjnguen a saluacio e per šo diu la sancta scriptura ab (…)
Condition incomplet
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 9355
Location in volume ff. 208v-211v (mod.)
ff. ccvjv-ccviiijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10351
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Multa quidem et alia signa fecit Jesus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 208v] Sabbato
tema: Multa quidem et alia signa fecit ihesus jo. xxo. cao etc
text: sapiau que nostre senyor deus ihesuchrist te tal manera en la reparacio de la anima com fa en la reformacio del cors Ara donchs vejam com crea deus lo cors e apres crea lanima … [ 211v] … car si ell te mana que sies humil tu vols esser superbios va etc mes filles aquexos corns etc ell mana que no sies auar etc dic peccata
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 9357
Location in volume ff. 211v-212 (mod.)
ff. ccviiijv-ccx (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10353
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Fient unus pastor et unum ovile”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 211v] fferia ija
tema: ffiet vnus pastor et vnum ovile jo. xij [sic] cao etc
text: Ara sapiau que antigament eren dues questions aytals dela glorja celestial la vna de prehemjnencia los angels si estauen damunt los sants o per lo contrari … [ 212] … Ara axi com son 9 ordens dangels axi son .9. maneres de vjure la primera es afflictio penitencjal ut supra jn sermone de die judicij jnfine et de cum defeceritis recipiant vos iiija. die augusti
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 9358
Location in volume f. 212r-v (mod.)
f. ccxr-v (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10354
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Non veni solvere legem, sed adimplere”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 212] fferia iiia
tema: Non ueni soluere legem sed adjmplere Mt. vo cao etc
acc.: Huy vos preycare de la ujda uirtuosa de ihesuchrist com ell ha volgut seruar los manaments dela ley set primo aue maria etc
text: Non venj etc sicut ante. sapiau quel sant propheta dauid propetizant dela ujda de ihesuchrist dix dos aytals uersos beatus uir qui non abijt usque nocte … [ 212v] … en les mans en quiscun dit en lo polze dela madreta lo primer es lealtat de cor ut jn sermone x. preceptorum jn mense augusti
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 9359
Location in volume ff. 212v-213v (mod.)
f. ccxv-ccxjv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10355
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ego cognosco oves meas”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 212v] fferia iiija
tema: Ego cognosco oues meas jo. xxo. cao etc
acc.: Huy vos vull preycar dels senyals que ha la persona que es predestinada e com pot conexer si es predestinada o prescita set primo aue maria etc
text: Ego cognosco etc. sicut dixi. Ara sapiau quela santa scriptura les persones \bones/ appelle ouelles e les males bochs … [ 213v] … per penitencia final deu cobrir sos peccats ideo dicit dauid beati quorum remisse sunt jniquitates et quorum tecta sunt peccata E veus aci los senyals en que la persona pot conexer si es predestinada
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 9360
Location in volume ff. 213v-215 (mod.)
ff. ccxiv-ccxiij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10356
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 213v] fferia va
tema: Qui perseueraverit usque in finem hic saluus erit Mt. .x. cao etc
acc.: de present vos vull preycar de perseuerancia final com la persona deu perseuerar en obres bones e no solament en xla mas encara en carnal set primo aue maria etc
text: Qui perseveraverit etc sicut dixi. Aquell gran e sant doctor sent gregori diffinjnt que vol dir bona ujda dix axi … [ 215] … Tercio la persona deu perseuerar en orar deu reuerentment ideo dicit sanctus Mattheus si perseuerauerit pulsans Mt xjo. capitul
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 9361
Location in volume ff. 215-216 (mod.)
ff. ccxiij-ccxiiij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10357
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 215] fferia vja
tema: Peccata nostra ipse pertulit in corpore super lignum pa petri cao v. [sic] etc
acc.: Aue maria etc
text: Ara yo vull fer dos tractats de aquesta paraula lo primer sera literal e sera per introduccio dela materia Lo segon sera per prosecucio del sermo … [ 216] … La vija cosa etc quan lo caualler lj obri lo costat e feu ašo ihesuchrist perquens guardem de peccat de jra e no vullam venjanša mas quens amem ad jnujcem etc
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 9362
Location in volume ff. 216v-217v (mod.)
ff. ccxiiijv-ccxvv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10358
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Extollens vocem quaedam mulier de turba dixit illi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 216v] Sabbato
tema: Extollens uocem quedam mulier de turba dixit illj lu. xjo. cao etc
acc.: Ara sapiats que entre totes les creatures que deus feu al comenšament del mon per šo quels homens han singularment batalla … e de aquesta diu lo tema
text: extollens uocem quedam etc. Dico primo que nosaltres deuem lleuar lo cor a ihesuchrist sospirant en contricio e que vol dir … [ 217v] … diu que hun dia ihesuchrist preycant dela gloria de parais veus que vna dona fon ne enamorada e lleuas dempeus e loa ihesuchrist dient beatus uenter quj te portaujt etc
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 9363
Location in volume ff. 217v-219 (mod.)
ff. ccxvv-ccxvij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10359
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quid est hoc quod dicit nobis: modicum?”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 217v] dominica iija post pasca
tema: Quid est hoc quod dicit nobis modicum jo. xvjo. cao etc
text: Senyors jatsesie quel sant euangeli de huy sie prou petit mas sapiau que aquesta paraula modicum se retorna set vegades … [ 219] … e per šo ne hauem modicum e per šo dehya sent jachme que est uita vestra vapor est ad modicum parens et dejnceps extermjnabitur jacobi iiijo. cao
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 9364
Location in volume ff. 219-222v (mod.)
ff. ccxvij-ccxxv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10360
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Beatus vir qui inventus est sine macula”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 219] de sent Jordi
tema: Beatus uir qui jnuentus est sine macula textualiter jn libro ecci 31o. cao etc
acc.: huy es festa de mossenyer sent jordi eaxi sera lo sermo present set primo aue maria etc
text: Ara sapiau quel sacrifici antich significaue la passio de ihesuchrist e quan volien offerir hun sacrifici fahyen primer .v. coses la primera que prenjen la ouella … [ 222v] … E veus aci com se conserua de macula de peccat sent jordi e per šo dix quj precincxit me uirtute et posujt inmaculatam viam
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 9365
Location in volume ff. 222v-224 (mod.)
ff. ccxxv-ccxxiiij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10361
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Qui timet Deum, faciet bona”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 222v] de sent march
tema: Qui timet deum faciet bona textualiter jn libro cant. xvo. etc
acc.: Ja sabeu que la festa de huy es de aquell sant apostol e euangelista mossenyer sent march edell sera lo sermo set primo aue maria etc
text: qui tjmet etc sicut prius. Lo tema veus que vol dir quela persona que tem adeu que de tots bens sera complida e corporals e spirituals … [ 224] … e vosaltres per amor de deu nous cal fer ara tant com feu sent march sino aquestes iiije. coses la primera dolor e contricio de peccats etc. confessio penitencia e comunio etc
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 9366
Location in volume ff. 224-227 (mod.)
ff. ccxxiiij-ccxxv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10362
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Coronabitur qui legitime certaverit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 224] sancti petri martiris
tema: Coronabitur qui legitime certauerit 2a thi. 2o. cao etc
acc.: per šo com les uirtuts de mossenyer sent pere martir son moltes per šo nosaltres ne porem pendre alguna gouernacio de bona ujda set primo aue maria etc
text: Coronabitur etc sicut prius. Si diligentment voleu pensar trobareu que del comenšament del mon fins ala fi jamay no entra degu en parais sino per victoria de batalla … [ 227] … Moralment que vosaltres hajats paciencia en vostres tribulacions affanys malalties que fan muntar a parais vide sermonem de jte in castellum ffee. iia aduentus dominj in iiija parte
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 9367
Location in volume ff. 227-228v (mod.)
ff. ccxxv-ccxxviv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10363
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Coronam de spinis impusuerunt capiti eius”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 227] de jnuentione sancte crucis dic ut jt exaltacione mutatis mutandis
tema: Coronam de spinis imposuerunt capiti ejus jo. 19o cao textualiter et recitatiue jn euangelio hodierno etc
text: Sapiau que huy santa mare esglesia fa festa dela corona de ihesu christ e hjr fem festa dela creu e santa mare esglesia ha les axi acompanyades e ašo per tal com per la creu de ihesu christ hauem saluacio … [ 228v] … Apres pisces maris appella djmonis que van per la mar de aquest mon per fer caure les gens en peccat etc
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 9368
Location in volume ff. 228v-230v (mod.)
ff. ccxxviv-ccxxviijv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10364
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Cum venerit ille, arguet mundum de peccato”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 228v] dominica iiija
tema: Cum venerit ille arguet mundum de peccato jo. xvjo cao etc
text: Ara sapiau que trobam en la santa scriptura que nostre senyor deus te dues corts la vna de misericordia e laltra de justicia … [ 230v] … vet que es filla dela esglesia e tu acada canto lj dius ypocrit entant que una bona persona no pot vjure en lo mon ideo dicit aduersum et ideo quj escandaljzauerjt Mt. xviijo cao etc. jn istis diebus magister predicauit de fine mundi et sunt jam jn aduentu dominj
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 9369
Location in volume ff. 230v-233 (mod.)
ff. ccxxviijv-ccxxxj (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10365
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 230v] dominica va
tema: Si quid pecieritis patrem in nomine meo dabit uobis jo. xvjo cao etc
acc.: Aquesta paraula presa per tema de nostre sermo es paraula de mossenyer sent johan en lo euangeli de huy e diu axi … e ašo vol dir siqujd pecieritis etc
text: Prjmo deuem demanar lo pare de glorja per tres rahons la primera per šo com es ple de misericordja e misericordios hauen compassio de nosaltres … [ 233] … e deuets saber que en lo nom de ihesu christ ideo dicit tema siqujd Aquest nom es glorios e loable diu dauid asolis ortu et prou. xviijo cao turris fortissima nomen dominj altra quicumque jnuocauerit nomen dominj saluus est ad Romanos. 2o etc
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 9370
Location in volume ff. 233-237 (mod.)
ff. ccxxxj-ccxxxv (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10366
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Petite et dabitur vobis. Quaerite et invenientis. Pulsate, et aperietur vobis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 233] fferia ija
tema: Petite et dabitur vobis querite et jnvenietis pulsate et aperietur uobis lu. xjo cao etc
acc.: Aquests tres dies huy dema e depus dema son dits letanjes en grech que volen tant dir com rogacions o pregaries en lati … mas per ques fa ašo de ašo sera lo present sermo set primo aue maria
text: Petite etc. sicut dixi. Soptilment aplicant la paraula del tema son de [f. 233v] mostrades tres coses o tres rahons per que en aquests tres dies se fan aquestes professons e canten les letanjes e son aquestes … [ 237] … E per šo per amor de deu guardau vos daci auant de peguejar e no sostingau per res peccats manifests si voleu que no sentau guerres etc
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 9371
Location in volume ff. 237-240v (mod.)
ff. ccxxxv-ccxxxviij (ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10367
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Omnis qui petit, accipit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 237] fferia iija
tema: Omnis qui petit accipit lu. xjo cao etc
acc.: En lo sermo de ir vos declarj les rahons per que ara fem les professons e letanjes
pream.: [ 237v] e ara vos vull declarar les maneres que deuem tenjr en les rogacions per a optenjr šo que demanam adeu set primo aue maria etc.
text: Aquesta paraula proposada mostre jnextimable ljberalitat e franquea e magnificencia diujnal dient omnjs quj petit accipit … [ 240v] … exemplum de aquell caualler capita de ladres en la casa del qual estigue lo dyable xij anys en forma humana et cocus ubi venjt magister vjvus quj nutu dominj cognoujt eum et expuljt et conuersus fut [sic] mjlitem ut supra
Note amb aquest sermˇ acaba el manuscrit; el sermˇ restÓ incomplet, ja que no fou copiada la setena divisiˇ, deixant un espai en blanc al f. 240v. L'explicit transcrit Ús la conclusiˇ, que ve desprÚs. Al f. 241r hi ha un text en llatÝ; al verso comenša un text llatÝ que continua en catalÓ i llatÝ amb lletra cursiva del s. XV: “Quina cosa es comenšament de bona \vida/ mjra lo 2o lib dels sermons al principi a ho (…) Quant lo temps nos es cosa cosa lo primer el xa a / 170 cap”. Al mateix foli trobem el segŘent text “Has fetes almoynes deiunjs oracions e coses pies tant com has fet est obligat a deu (…) o dons quant es obligat fer li gracies”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-04-13