Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1568
Authors Jaume Gassull i Almenar, Cavaller
Titles Considerant quant dignament
Somni de Joan Joan
Incipit & Explicits rubr.: Lo sompnii de Johan Johan
text: Considerant quant dignament, | des que lo mon te fonament … lo quant foni gran, | se desperta Johan Johan
Date / Place escrit 1497 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [74.3 (Gd:16), p. 233=] 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
[74.3a-t (60:34), pp. 65-66=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
References (most recent first) Tractat en: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Editat a: Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI 85-186 (ed. ref.)
Editat a: Gassull et al. (2008), “Considerant quant dignament [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 291-292 , n. 74.3 i 74.3a-t
Editat a: Fenollar et al. (1988), Lo procés de les olives. Lo somni de Joan Joan 175-287
Editat a: Pacheco (1983), Blandin de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV 303-371
Editat a: Gassull et al. (1974), Lo somni de Joan Joan (València, 1497). [edició facsímil]
Editat a: Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 51-58 (ed. parcial) , n. 13-14
Ed. parcial en: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:256-259 (ed. parcial)
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:209-211 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Milà i Fontanals (1890), “Les noves rimades. La codolada”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 417-420 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 172-175 (ed. parcial)
Note apariats en codolada que intercalen diverses cobles; als vv. 1300 i 1553 la codolada s'interromp i torna a començar amb 2 versos llargs” (Parramon)
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 801
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Mazarine, Institut de France, Inc. 943 (b) (BITECA manid 1576)
Imprint València: Lope de la Roca, 1497-10-25
Location in witness ff. A1-G10 ff. 43-100
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ A1] L3a present obra ha fet lo magnifich mossen jaume gaçull caualler La qual es intitulada. Lo sompni de johan johan.
text: [ A2] C4onsiderant quant dignament | desque lo mon te fonament … [ G9v] … lo quant fon gran | Se desperta johan johan
colofó: [ G10] Ab laudem et honorem domini nostri christi eiusquem gloriose matris virginis marie : fuit impressum in ciuitate valentie. Per Lupum de Roca alemanum. Die .xxv. octobris. Anno domini. M.cccc.xcvij.
Poetic Stanza 3088 vv.
ID no. of Witness 2 cnum 1920
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533 (BITECA manid 2061)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29
Location in witness ff. [a j] - d iij
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [a j]] L4A present Obra ha fet lo magnifich mossen Jaum egaçull [sic] caualler La qual es intitulada. Lo sompni de Johan johan
text: [ a ij] C4onsiderant quant dignament | desque lo mon te fonament | hi fon creat … [ [d iij]] … Quescriure prou del tot nos pot | lo quant fon gran | Se desperta Johan johan
colofó: Ad laudem et honorem domini nostri Jesuchristi eiusque gloriose matris virginis Marie : fuit impressum in Ciuitate Barchinone : per Carolum Amoros Anno domini Milesimo Quingentesimo trigesimo .iij. die .xxix. Mensis Juni +
Condition incomplet
Poetic Stanza 2962 vv.
Note manca el f. c iiij, que contenia els vv. 2146-2272 de l'edició de Miquel y Planas. Cal tenir en compte que nosaltres considerem que el v. 2946 editat per Miquel i Planas és una rúbrica, i per aixó no l'hem comptabilitzat a l'hora d'establir el nombre de versos de l'imprès de Carles Amorós
ID no. of Witness 3 cnum 1922
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/15031 (tercer imprès) (BITECA manid 1939)
Imprint València: Joan d' Arcos, 1561
Location in witness ff. [A j - G vj]
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [A j]] COMENça lo somni de Ioan IOAN, ORDENAT PER LO Magnifich mossen Iaume Gaçull caualler natural de Valencia, es obra graciosa y molt sentida pera tots ingenis. En Valencia. Any M.D.LXI.
rubr.: [ [A j]v] IOAN IOAN
pream.: M2Ay en somnis se deu creure … com en la fi's mostrara
text: [ A ij] C3Onsiderant quant dignament | des que lo mon te fonament … [ [G vj]] … lo quant fon gran | se desperta Ioan Ioan. | Fi del somni de Ioan Ioan
Poetic Stanza 3088 vv.
Note el Somni de Joan Joan va precedit, en aquesta edició, d'una dècima: “MAy en somnis se deu creure | que qui y creu lo temps hi pert | somiar qu'esta despert | es lo cego pensar veure | qual es groch, burell o vert | Ioan Ioan en sos dies | may tal somni somia | pero sols aci presta | lo nom a tals fantasies | com en la fi's mostrara”
ID no. of Witness 4 cnum 12435
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], M 928 (BITECA manid 5104)
Copied 1701 - 1800 (Martos)
Location in witness ff. 57v-131
Title(s) Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 57v] Somni de Joan Joan
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-14