Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1565
Authors Sextus Julius Frontinus
Titles Strategemata
Art de cavalleria
Llibre de Julio Frontí de l'art de cavalleria (TCM)
Date / Place traduït 1350 - 1400
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Jaume Domènec (Fra), OP
Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 44.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 44.1.1
Ed. parcial en: Pérez Fuster et al. (1988), Versió catalana medieval dels "Estratagemes" de Frontí: l’estudi de la traducció
Tractat en: Badia (1983-84), “Frontí i Vegeci, mestres de cavalleria en català als segles XIV i XV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Subject CAVALLERIA
CIÈNCIA MILITAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 798
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6293 (BITECA manid 1573)
Copied Guillem Sauton (colofó), 1350 a quo - 1423 ad quem (heràldica)
Location in witness ff. 1-68
Title(s) Sextus Julius Frontinus, Art de cavalleria (tr. Jaume Domènec…), traduït 1350 - 1400
Libre de Julio Fronti de la art de cavaleria, translatat de lati en lengua catalana
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Libre de Julio fronti de la art de caualeria tranlatat de lati en lengua catalana
prol.: Lo primer libre. Comensa lo prolec. Co a compondre sciencia de art de caualeria … [ 1v] … Axi metex auem posats los exemplis dels dits com dels fets fenex lo prolec.
tit.: Les maneres els capitols qui Jmformen lo duc de so que deu fer ans de la batayl[a]
índex: ¶ De tenir secrets los consells … [ 2] … lo dotze capitol. Fenexen los capitols
tit.: De tenjr los conseyls secrets lo Primer capitol
text: M2Archo porcio catho. pensant que les ciutats despayna … [ 68] … E per batayla de mar e de terra foren vensuts. Fenex lo quart libre. E per conseguent tota la obra de sexto Jolio fronti
colofó: E escrisc lo .J. hom qui a nom en guillem sauton
References Tractat a: Badia (1983-84), “Frontí i Vegeci, mestres de cavalleria en català als segles XIV i XV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-11-05