Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1563
Authors Angela de Foligno
Titles Visions i revelacions
Llibre de les revelacions
Vida de santa Angelina
Date / Place traduït Monestir de Sant Jeroni de la Murtra 1438 ad quem (Ms. BUB 559)
traduït 1350 [?] - 1400 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
italià [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Joan Genover, OSH (Colofó Ms. 473 BdC)
Traductor: Benejam (Fra), OSH (Guía BdC, p. 70)
Traductor: Desconegut [?]
Encàrrec: Benet Sant Joan, Prior del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 10.1.1 i 10.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 10.1.1 i 10.1.2
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 16-7 , n. 26
Note a la biblioteca de la reina Maria hi havia un exemplar d'una obra que podria coincidir amb aquesta, que començava “Lo prolech sobre lo libre e doctrina dela molt virtuosa dona Santa Angela de Fulgino” i acabava “e sia donada gloria e imperj”
Subject VISIONS
RELIGIÓ
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 794
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019 (BITECA manid 1571)
Copied 1401 - 1425 (filigranes)
1351 - 1400 (catàleg llegat Perdigó)
Location in witness ff. 1-76v
Title(s) Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem Capítols 2-44
Incipit & Explicits text: [ 1] P4Er tant empero que la granesa de les revelacions … [ 76v] … e molt alta bonesa al qual sia honor e gloria per infinita secula seculorum Amen
Condition acèfal i incomplet
Associated MSS/editions Comparis amb manid 1149 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 473. Monestir de Sant Jeroni de la Murtra:, 1491-03-16. Bonaventura, Cardenal d'Albano, Doctrina de la contemplació de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1491 ad quem.
Note l’incipit d'aquest manuscrit coincideix amb el text del foli 16rb del Ms. 473 de la mateixa biblioteca
ID no. of Witness 2 cnum 425
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 559 (BITECA manid 1301)
Copied Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25
Location in witness ff. 134-152v
Title(s) Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem
la vida de sancta Angelina
Incipit & Explicits protoc.: [ 134] Loat e glorificat Magnjficat e exalsat sia lo sant pracios nom de nostra senyor deu ihesucrist. Amen
text: Comensa lo prolech dela vida de sancta angelina la qul scriuj lo seu confesor ensemps ab la sua vida
prol.: D3Ju la sancta scriptura en persona de ihesucrist jo manifestare mj mateix a cells quj amen mj … [ 136] … car elles no sabien perque yo parlaua e ascrjuja ab ella tan souen
tit.: La via de sancta angelina
text: A2quest libra es partit en dues parts principals … [ 152v] … e cridar que fiu en prasensia da uos e da molts daltres enla sgleya dasis
colofó: Loat e glorificat Magnjficat amat e hobait sia lo sant prasios nom de nostra senyor deus ihesucrist Amen
ID no. of Witness 3 cnum 795
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 175, núm. inventari 7076 (BITECA manid 1572)
Copied 1489 a quo - 1500 (data de la traducció de les Visions)
Location in witness ff. 1-8v
Title(s) Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem
Visions e instruccions de la Beata Angela de Foligno
Incipit & Explicits text: [ 1] hauia de amor que portaua el seu amat Jhesucrist tornaue tota buyda secca e groga entant que ere gran compassio de ueurela … [ 8v] … consolacions deles quals algunes ne son aci daual scrites
Condition fragment
ID no. of Witness 4 cnum 2806
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 175, núm. inventari 7076 (BITECA manid 1572)
Copied 1489 a quo - 1500 (data de la traducció de les Visions)
Location in witness ff. 90-96v
Title(s) Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 90] D4onchs sia donada gloria a Deu omnjpotent al qual ha plagut qui nos que no erem res siam alguna cosa … [ 96v] … pregona mes es enfusa en la anima la diujnal gracia e allj creix aytant com la divjnal gracia mes apar apre[g]ona
Condition fragment
ID no. of Witness 5 cnum 796
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 473 (BITECA manid 1149)
Copied Monestir de Sant Jeroni de la Murtra: 1491-03-16 (f. 6 -primera obra-)
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra: 1489-09-12 (f. 91 -segona obra-)
Location in witness ff. 8ra-93rb ff. i-lxxxviii pp. 15-187
Title(s) Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem
Incipit & Explicits prol.: [ 8ra] P4er tal que la inflamacio de la mundanal sauiesa … [ 8vb] … es al linatge de fembre trespassa de la prophecia
rubr.: Aci feneix lo prolech. Comença la presentacio en libre de les reuelacions de sancta Angela de Fulgino
text: E3n nom de la beneuenturada trinitat e del senyor nostre deu … [ 91rb] … sian ne fetes gracies al seu spos Ihesucrist
índex: [ 91rb] Començe lo prolech … [ 94rb-rb] … capitol lv (…) prop la sua fi .lxxxiiii. Aci acabe la taula del present libre apellat Rebelacions de Sancta Angela de Fulgino
colofó: [ 91rb] Ffonch comensat de trelladar (…) per fra Johan Genover e no podent lo acabar empetxat per infirmitat apres lo Reuerend pare ffrare benet Sant Johan prior lo mana continuar a fra ff[…] qui era hostaler lo qual cuytadament lo acaba per quant lo de qui era lo original lo cuytaue de cobrar e per la ocupacio del ofici en que era posat no si pogue axi mirar com tan excellent obre requeria. Font acabat diluns festa de sant climent .s. ix kalendas decembris anno a Nativitate domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo nono. Gracies e laors ne sean donades al eternal deu … en la casa o cenobi hermita del glorios doctor e pare sant Geronimi apellat Vallis bethlem alias de la murtha. Deu gracias
Note Als marges hi ha nombroses anotacions, sobre tot a la part transcrita per la segona mà, afegeixen sovint passatges oblidats pel copista
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-04