Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1563
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Esp. 19 Fol (2)
Imprint Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. (García Craviotto i Martín Abad)
Barcelona [?]: Diego de Gumiel [?], 1496 ca. - [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 10
Collation A6 B4
Page Layout 42 línies
Size pàgina 283 × 201 mm
caixa 222 × 153 mm
Font gòtica
Pictorial elements Orla escut de Catalunya amb corona sota la rúbrica en tinta vermella (f. a j)
Orla la part superior formada per dues peces, la de l’equerra amb una mena de gos que predica a les gallines des de la trona i la de la dreta amb una colla de conills que ballen agafats de la mà, essent el darrer de la fila un llop, mentre un conill sona la gaita; la vertical de la dreta està formada per dues peces idèntiques amb motius florals i un ocell fabulós; la de la dreta està formada per una sola peça ornada amb motius vegetals i la inferior per una altra de molt semblant, però més gran; al centre l’escut de Catalunya amb les quatre barres, sense pintar i al capdamunt el títol en tinta vermella (f. a j)
Orla de sis peces, la superior està formada per motius vegetals i animals (dues símies), la de la dreta per les mateixes dues peces que la portada, la de la dreta també amb la mateixa peça que la portada i la inferior formada per dues peces rectangulars, la primera (començant per l’esquerra) on tres nens despullats fugen d’un animal fabulós que treu foc pel bec i l’altra amb dos homes mig despullats que es combaten amb escut i maces (f. a ij)
Rúbriques títol en vermell
Caplletra només hi ha una inicial, la primera, que està decorada amb motius vegetals
Condition en perfecte estat
Binding de la Biblioteca de Salvà
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter 1849 ad quem
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis 1891 a.
Jaume Espona i Brunet, bibliòfil 1958 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 2237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
Relligat amb manid 1092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 1092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
Relligat amb manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
Relligat amb manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
Relligat amb manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
Relligat amb manid 2462 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (9). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
References (most recent first) Facsímil: Microfilm de l'imprès Esp 19 Fol de la BdC. Sentències de Ferran II (2002)
Facsímil: Reproducció parcial de la Sentència per causa de les turbacions. 1503. Exemplar BdC Esp 19 Fol (2) (2003)
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 480-481 , n. 1422
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Tractat a: Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 214
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 118
Tractat a: Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke 8 , n. col. 299
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 623 (6)
Comparis amb: Manuscrit 1151 de la Biblioteca de Catalunya [Libre de receptes] [manuscrit s. XIX] (1801-1900)
Note L'imprès no duu cap menció de data, impressor o lloc d'impressió. Relligat conjuntament amb d'altres impresos

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 778
Location in volume ff. [A i]-[B iiij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1551
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Sentència reial per causa de les turbacions passades
Language català
Date promulgat 1481-11-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [A i]] La sentencia reyal donada per lo senyor Rey don | Ferrando segon enla primera cort de Barçelona:pas|sant en acte de cort en virtut del poder donat a sa | magestat per la dita cort sobre les differencies de | part a part deuallants per causa deles turbacions | passades
rubr.: [ A ij] La sentencia donada per lo senyor Rey don Fer-|nando segon enla primera cort de Barçelona:pas|sant per la dita cort sobre les differencies de | part a part deuallants per causa deles turgacions | passades.
pream.: L4Os nons de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e glo|riosa mare sua humilment inuocats. Nos don Ferran|do &c. Uis lo poder a nostra magestat per la cort gene-|ral enla present ciutat conuocada: … [ A ijv] … la qual volem que haja força:e sia haguda per acte de cort. com | aquella que ab voluntat e consentiment de ladita cort se fa. Promulgam diem | declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e per la forma seguent
tit.: C.i. Dela restitucio dels bens del patri-|moni real
text: Primerament atteses les differencies que son peruengudes per causa deles tur|bacions sobre les alienacions impigneracions e occupacions fetes de viles ca-|stells iuris diccions rendes e altres drets de nostre reyal patrimoni … [ Biiijr] … dels quals | quant a effecte de poder empatxar la dita exequucio [sic] nos addicam poder de fer o | atorgara quells. [sic] Encara que aquells fossen proprio motu o a supplicacio deles part
escat.: Lata fuit hec sentencia declaratio siue determinatio redictum serenissimum dominum | Regem sedentem more solito in eius regali solio […] die videlicet lunae intitulato quinto mensis nouembris circa vn-|decimam horam ante meridiem eiusdem diei anno a natiuitate domini millesimo quadringen-|tesimo octuagesimo primo. Regnorumque suorum videlicet Sicilie […] … et aliorum tertio. Presentibus ad haec | protestibus egregijs Enrico auunculo et majordomo majore: … Et in presenti mei signatura força fetes:secunda:Et vt eidem fides plenaria vbique | adhiebatur:ego dictus Philippus clementis dicti domini Regis prothonota|rius & notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum.
Number of additional copies of edition 6
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1246
City and Library Firenze Olim Olschki
External description
Note exemplar que era a mans d'un llibreter, avui no es sap on és

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3131
City and Library London The British Library
Collection: Call number T.97*(1)
Title(s) in copy “[…] DE | CATA | LUÑA ( al teixell, en tinta negra)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 10 + 12 ff. + altres obres + III
Collation A6 B4 a6 b8
Size pàgina 305 × 210 mm (f. A iij)
Font gòtica de dues mides
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Caplletra primera caplletra gravada amb motius vegetals i de quatre unitats de pauta
Condition en bon estat, amb algun forat per bibliòfag al marge superior. Sense foliació impresa. Errades a les signatures de quadern: * a ij-* a iij (per a2 i a3 –les altres signatures no duen la creu), b iij (per b5)
Binding en pergamí sobre cartó, molt enfosquit i amb restes de tanques per lligar el volum que han estat ficades per dins de la relligadura. Tall jaspiat, no es pot deduir en quin color
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Note l'imprès no duu cap menció de data, impressor o lloc d'impressió. Relligat conjuntament amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1994
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number S.N.V.X.20 (1) | Antic E 69 | D
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 10
Size relligadura 300 × 228 mm (al pla anterior, mesurant també les solapes)
pàgina 283/288 × 205 mm (f. I)
Font gòtica
Pictorial elements Orla orla que representa, en el marge superior, diversos animals (granotes, gallines i conills)
Other features Signatures: errades a les signatures de quadern: foli A j (sense signatura, és la portada)
Signatures: [Aj], ✠ Aij, Aiij, Aiiij, Bj-Biij
Condition Volum en bon estat de conservació, tot i algunes taques d’humitat i brutícia lleus. Alguns folis tenen els marges retallats, a l’igualar-los en el moment de relligar-los i s’han perdut detalls de les orles (a la part inferior) i també han quedat tallades algunes de les anotacions marginals de lectors. El foli final del volum està apedaçat amb un bocí de paper, però com és a la part del verso no dificulta la lectura del text del colofó. Els diversos impresos estan separats per folis en blanc. El volum està sense foliar, té tres folis de guarda en blanc al davant i altres nou al final, tots ells de paper posterior a les impresions.
Binding En pergamí flexible sobre paper, antiga. Els tres nervis no sobresurten al llom, però les tires surten del llom i es separen en forma de cunya, per tornar a entrar dins de la coberta. Té restes de dues tires que servien per tancar-lo, del mateix material que les que surten dels nervis i les cobertes fan una petita solapa per protegir el tall vertical i també es doblega una mica al marge superior i a l’inferior. En bon estat de conservació, malgrat la brutícia que s’hi ha acumulat. Al peu del llom té una etiqueta verda de pell on entre dues sanefes i en daurats es troba la signatura actual: S. N. | V. X. | 20.
Previous owners (oldest first) Joan Duarte (Doctor), jurista 1569 - 1573 ca. (exlibris al marge superior de la coberta anterior: "Son des Sor doctor|[…]an Duarte")
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note Primera obra del volum.

El catàleg online de la biblioteca no dóna cap informació específica sobre el volum. No hi ha cap catàleg dels impresos on es pugui trobar informació (bibliotecaris de sala 2016/18/07).

La signatura antiga "E 69 | D" a tinta, està ratllada al f. IIIv de guardes preliminars, sota la signatura actual.

Volum sense títol. Les disposicions estan separades per folis de paper on una mà del XVI afegí un títol general per a cadascuna (p. e. “Pragmatiques”). Aplega impresos incunables, postincunables i del s. XVI en general, el darrer dels quals és de 1553.

Al f. IXv de guardes finals, a tinta, hom va escriure la lletra “d” (uncial), no sembla una prova de ploma.

Va pertànyer al Dr. [Joan ?] Duarte. Exlibris: "Son des Sor doctor | […]an Duarte". Les formes lingüístiques indiquen una procedència mallorquina. Llegit amb làmpada de llum negra, a la part que no podem veure (raspada pel desgast del suport) és possible que posés “Joan”.
Soriano (2016) ha trobat que la biblioteca conserva la correspondència d’un Giovanni Duarte / Johannis Duarte protonotari, que podria ser la mateixa persona (correspondència datada entre 1569-1573).

Al final dels nou textos registrats a BITECA es troben altres constitucions i capítols de Cort del rei Carles i del seu fill Felip que arriben fins al 1573:

10) Corts del rei Carles a Barcelona, 1520. Barcelona 01-04-1520 per Carles Amorós per a Llatzer Milà
11) Carles, 1528, 2 ff.
12) Carles Tercera Cort, Montsó de 1534, Barcelona 10-09-1534 per Carles Amorós per a Llatzer Milà. Segueix un foli en blanc.
13) Carles. Quarta cort, Montsó, 1537. Barcelona 23-06-1553. Jaume Cortey.
14) Carles, Pragmàtica sanció. Toledo, 1539. 2 ff.
15) Carles Cinquena cort. Montsó 1542. Barcelona, 25-02-1543. Carles Amorós. 26 ff. + 1 f. en blanc.
16) Carles, Montsó 1547. Barcelona, 13-04-1548. Pere de Mompezat per a Jaume Cortey.
4 + 42 ff.
17) Felip, príncep de Girona. Montsó 1553. 28-03-1553, Jaume Cortey. 1+16 ff.

Segons Norton, la col·lació d'aquest imprès en concret seria A6 B4 a6 b6, car uneix aquesta peça amb la següent. A l’exemplar Espona 19 Fol es troben les dues parts seguides.

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 2020
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number Vet. G1 c.9
Title(s) in copy LA SENTENCIA | REYAL ( gravat en daurat al pla anterior)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 10 s/n. + II
Size pàgina 298 × 210 mm (f. 3)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció dels altres exemplars
Condition en bon estat de conservació. Té passatges subratllatsi alguna nota marginal del s. XV avançat o inicis del XVI (f. A iii sobre la vila de Cambrils i el comte de Cardona)
Binding moderna, material plàstic sobre cartó, guardes de paper decorat amb flors, en color ocre
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de les Turbacions de Ferran I de la Bodleian Library (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note al peu del pla anterior consta la data de “1496” gravada en or. La relligadura s’assembla molt als volums que Gili diposità al Colegio Complutense en Harvard per les seves dimensions i per les característiques de la relligadura. Al f. Iv de guardes hi ha diverses anotacions a llapis referents a antics posseïdors o a vendes del volum. Al capdemunt del foli A ij hom a anotat a ploma en llatí el tema del text.

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1312
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 29-V-2 (2)
Title(s) in copy CONSTITVC. DE CATAL. ( gravat al tall)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 10
Collation A6 B4
Size pàgina 280 × 207 mm
caixa 216 × 155 mm (A iii)
Font gòtica
Pictorial elements orla a la portada decorada amb motius animals i vegetals, títol en vermell; al centre, l'escut de Catalunya; al f. A ij altre orla amb motius vegetals, humans i figurats; primera caplletra gravada
Condition en bon estat
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Reproducció de la portada de la Sentència per causa de les turbacions. 1503. Exemplar Escorial 29-V-2 (2) (2005)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 214
Note relligat juntament amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1882
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “D” XVI-A/6 (2)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2-9 (foliació del volum)
ff.: 8
Collation A2-6 B4
Size pàgina 309 × 210 mm (f. A 3)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, malgrat que li falti la portada; el f. 9v és en blanc. el volum té una foliació antiga a ploma, al marge superior extern, que numera de forma correlativa tots els impresos
Binding volum sense cobertes, però amb plecs ben cosits
Previous owners (oldest first) Víctor Balaguer, escriptor
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Note relligat juntament amb d'altres impresos; no presenta anotacions marginals ni passatges subratllats

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-19