Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1561
Authors Joan Fogassot
Titles Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals
Romans sobre la presó del príncep de Viana
Incipit & Explicits text: Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals | senti les jents dolres per les carreres … lo cantich sant molt singular e bell: | Hec est dies quam fecit Dominus, exultemus et letemur in ea
Date / Place escrit Brussel 1461-02
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10…: abba: cddc: ef…
References (most recent first) Editat a: Fogassot et al. (2001), “Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:31-34
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 228 , n. 67.1 (Bf:1)
Editat a: Valls i Taberner (1916), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 46-48 , n. 17 (ed. ref.)
Editat a: Valls i Taberner (1916), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 49-52 , n. 17 (ed. ref.)
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:161-167
Editat a: Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 310-315
Tractat en: Milà i Fontanals (1890), “Resenya histórica y crítica dels antichs poetes catalans. Premi extraordinari del Ateneo Catalá: Medalla d'Or, Jocs Florals de 1865”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 204 (ed. parcial)
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 169-170 (ed. parcial)
Note deu tirades, cadascuna de les quals té vint versos seguits d'un versicle en llatí
Subject Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
LITERATURA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4882
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 30-34v
Title(s) Joan Fogassot, Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals, escrit 1461-02
Incipit & Explicits rubr.: [ 30] Romans fet Per Johan fogua sot notari sobre la preso o detencio del illustrissimo S. don karles Princep de Viana e primojenit darago etc. lo qual feu en la vila de bruxelles del ducat de barbant en lomes de fabrer any Mcccc lx.j.
text: A3b gemechs grans / plors e sospirs mortals … [ 34v] … Lo cantich sant / molt sjngular e bell. | Hec est dies quam fecit dominus exultemus et letemur in ea
Poetic Stanza 10 x 20
Note la darrera tirada va precedida de la rúbrica “Recors a nostra dona”
ID no. of Witness 2 cnum 791
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 75 (BITECA manid 1199)
Copied 1461 a quo - 1500 (la darrera obra es refereix a l'alliberament de Carles de Viana)
Location in witness ff. clxxvjra-clxxviijvb
Title(s) Joan Fogassot, Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals, escrit 1461-02
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxvjra] La seguent obra es stada feta per la preso del Jllustre senyor don karles fill del serenissim senyor en Johan segon Rey de Arego quj essent a leyda presona lo dit fill seu el feu star pres al castell de Morella Empero per los fels cathalans dela dita preso fo deliurat segons deuall se segueix
rubr.: Romans
text: Ab gemechs grans plors / e suspirs mortals … [ clxxviijvb] … Recorregam / donchs ab deuocio
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 20, 1 x 19, 1 x 1
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:105-7
Note manquen els vv. 167 i 182-200 de l'edició. A més, els vv. 166 i 168-169 del text editat en aquest manuscrit es troben en estat fragmentari El mal estat del paper (trencat en alguns punts i restaurat) no permet llegir la totalitat del text; al primer full una mà posterior ha reescrit algunes lletres damunt del bocí afegit
ID no. of Witness 3 cnum 790
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. E-Iv ff. 5-[9]v
Title(s) Joan Fogassot, Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals, escrit 1461-02
Incipit & Explicits rubr.: [ 5] IHESUS
rubr.: Romanç fet per Johan fogassot notari sobre la preso o detencio del illustrissimo Senyor don Karles princep de Viana e Primogenit Darago etch. lo qual fou fet en la vila de Bruxelles del Ducat de Barbant en lo mes de ffabrer any Mil CCCCLx.Hii
text: Ab gemechs grans / plors e sospirs mortals … [ 9v] … Lo cantich sant / molt singular e bell | Hec est dies quam fecit dominus exultemus et letemur jn ea | finjs
Poetic Stanza 10 x 20
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28