Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1560
Format llibre. edició. imprés
Author Francesc Eiximenis
Title Psaltiri en laor de Déu e menyspreu del món
Associated persons José Calveras (Ed.)
Guillem Fontana (Trad.)
Source Catalunya a Palestina
Place / Publisher Barcelona: Biblioteca Balmes
Date / Location 1933: pp. 32
Source of Data for Works texid 1509 Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1102 Ed.: Barcelona: Balmesiana. Girona: Diego de Gumiel, et al., 1495-03-20. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
Record Status Created 1990-12-13
Updated 2011-03-17