Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1560
Name Joan Bautista Borrell, fe catòlica romana
Sex H
Milestones Floruit 1566
Lloc vinculat València [?]
Affiliation fe catòlica romana
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1078 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 74. València[?]:, 1429 d. - 1440 [?]. Desconegut, Capítols de la Confraria de Santa Maria de Betlem de València, escrit 1404-04-25.
Note signa un document el 18-6-1566; Visitador general de València
Record Status Created 1991-02-09
Updated 2007-07-02