Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1560
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 2017
Title of volume Lull Ob | ras devo | tas en | verso | ms. ( al llom a ploma)
Lull. Molts y differents versos molt deuots a differents assumptos ( al f. 1)
Copied 1301 - 1350 (cos del volum, catàleg)
1451 - 1500 (f. prel. catàleg)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 120 (= 1-119 + I) (foliació moderna a llapis)
ff.: 119 (= I + 1-118 + I) (foliació antiga a ploma)
ff.: 157 (Obrador)
Collation i-ii[ij]14 [v]12 [vj-vij]16 [viij]18. Aquestos plecs enclouen els ff. 2-119 (fol. mod.). Els cinc primers plecs tenen el pergamí els bifolis exterior i central, mentre que els tres darrers plecs tan sols l'exterior. Es veuen signatures al foli inicial dels quatre primers plecs, però la signatura del quart quadern ha estat parcialment guillotinada. Tan sols es veu reclam al final del cinquè quadern, al f. 69 (fol. mod.).
Page Layout 2 columnes (ff. 2-68, 77-91 i 109v-118 (fol. mod.))
columnes
26 línies (f. 2ra (fol. mod.))
25 línies (f. 69 (fol. mod.))
Size pàgina 200 × 140 mm (f. 2 (fol. mod.))
caixa 148 × 105 mm
columna 148 × 45 mm
caixa 148 × 105 mm (f. 69 (fol. mod.))
Hand dues mans, una del s. XIV (2-116 (fol. mod.))
altra del segle XV (118v-119v (fol. mod.))
Watermark carro (ff. 4-116 (fol. mod.),) (proper a 3528 (1429-1453) doc. Perpignan 1429, Barcelona 1451, Montpellier 1452, etc.)
Pictorial elements Calderons en vermell
Caplletres: en vermell
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Perforacions: no es veuen
Justificació: a punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Justificació: Els ff. 118v-119r estan escrits sense pauta
Condition els ff. 116-118 (fol. mod.) i la guarda final romanen en blanc. El f. 67r, a dues columnes, tan sols té text escrit a la primera. La tinta ha foradat alguns folis. Hi ha dues foliacions, amb xifres aràbigues. L'antiga, a ploma, no numera un foli incorporat amb la taula, és a dir, el f. 1 de l'altra foliació. Aquest foli, a tres columnes al recte i dues al revers, està escrit en lletra moderna, igual que unes poques rúbriques al llarg del volum
Binding pergamí sobre cartó
History of volume Adquirit 1967
Previous owners (oldest first) Jaume Antoni Prohens i Bennàsser, advocat (1799? - 1859 d.) 1859 a. ((en mans seves era quan el va veure Obrador))
Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)
Manuel Perdigó i Cortès
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Tractat a: Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 5
Tractat a: Bohigas (1969), “El legado Perdigó”, Anuario de la Biblioteca Central de Cataluña y de las Populares y Especiales de Barcelona 372-3
Tractat a: Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 72 , n. IV
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 180 , n. XLI
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 11 , n. D3
Note aquest manuscrit forma part d'un lot donat a la biblioteca del llegat Perdigó a la biblioteca. Guarda de paper. Perarnau donava aquest manuscrit com perdut
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067005.html# vist 2017-06-09
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/14838 reproducció digital vist 2017-05-22
http://cataleg.bnc.cat/record=b2111349~S13*cat catàleg vist 2017-05-22

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2423
Location in volume ff. 2ra-67ra (fol. mod.)
ff. 1ra-66ra (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1665
Ramon Llull. Medicina de pecat
Language català
Date escrit 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2ra] Deus ab uostra gran pietat | ffas medicina de pecat
text: C2Ontrictio confessio | En cara satisfacio … [ 66vb-67ra] … Sia sancta maria dat | E per sa amor sia amat
colofó: Finito libro laus sit et gloria christo amen
Poetic Stanza 5872 vv.
Note aquest testimoni és complet. De tota manera, en relació a l'edició de Galmés, s'han interpolat sis versos entre els vv. 2587-2588: “El poder saber, uolentat | An satisfet ala bontat | Granea uertut unnitat | Gloria e eternitat | Quen si fa durar hom e deu”. Al costat d'aquesta interpolació es veu anotat “vacat”, raó per la qual no hem comptabilitzat aquest fragment en el nombre total de versos. Ocupen una sola línia d'escriptura els vv. 644-645, igual que els vv. 711-712 i 1201-1202. En canvi, el v. 668 ocupa dues línies. Els dos primers versos, a tinta vermella, constitueixen la rúbrica que encapçala l'obra
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2424
Location in volume ff. 67va-68rb (fol. mod.)
ff. 66va-67rb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67va] Comença lo cant de ramon
text: S2On creat e esser mes dat | A serujr deu que fos honrat … [ 68rb] … Deuots Leals humjls tements | A procurar sos honraments | Amen
Poetic Stanza 14 x 6
Note abans de “cant” el copista havia escrit a la rúbrica per error la paraula “pla”, que ha ratllat després
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2425
Location in volume f. 68rb-va (fol. mod.)
f. 67rb-va (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2490
Ramon Llull. A vós, dona verge santa Maria
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 68rb] A uos dona uerge sancta maria | do mon uoler qujs uol enamorar … [ 68va] … mays pochs son cells quil uagen preycar | als infels car mort los fa duptar
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2474
Location in volume ff. 68va-69 (fol. mod.)
ff. 67va-68 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2491
Ramon Llull. Sènyer ver Déus, rei gloriós
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 68va] Senyor uer deus rey glorios | qui ab uos uolgue hom vnjr … [ 69] … uas uostra cella on desir | sol deus hauer
Poetic Stanza 5 x 9, 2 x 4
Note el f. 68 és escrit a dues columnes, peró el f. 69 a una sola columna
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2426
Location in volume ff. 69-76v (fol. mod.)
ff. 68-75v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1715
Ramon Llull. Plant de Nostra Dona santa Maria
Language català
Date escrit 1275 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69] Comenca lo plant de nostra dona sancta maria
text: A2Naua ab gran goyg la uerge maria | En ueser son deu fill que haut hauja … [ 76v] … Cantan pauc honrem son fill les agra maiors | A uos uerge regina coman est xant damors | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 4 x 12, 1 x 9, 6 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 10, 2 x 12
Note manquen els vv. 88, 165, 189, 243-245, 336 i 354-355 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2427
Location in volume ff. 77-85va (fol. mod.)
ff. 76-84va (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1666
Ramon Llull. Del Concili
Language català
Date escrit 1309 - 1311
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77] Del consili que feu maestre ramon lull mallorquj
text: [ 77ra] U3n consilij uull començar | En mon coratge e xantar … [ 85va] … Lo consilij no sera bo | Senyor deus pluja | Que ramon suja | car lo mal puja
Poetic Stanza 100 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 11 x 5, 1 x 7
Note la cobla de tres versos és en realitat el refrany que es repeteix en totes les cobles que la segueixen. Les onze cobles de cinc versos i la que en té sis tan sols transcriuen el primer vers del refrany, perquè els altres se sobreentenen. A l'hora de comptabilitzar el nombre de versos, ens hem cenyit tan sols al text que transcriu el copista. La rúbrica està escrita a línia seguida
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2428
Location in volume ff. 85vb-88vb (fol. mod.)
ff. 84vb-87vb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1668
Ramon Llull. Dictat de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85vb] A conexer deu en lo mon | comence lo dictat de ramon
text: A2Cells qui dien que prouar | Hom no pot la fe nj donar … [ 88vb] … Sa alegre e ab deuer | On hauets fait uostre poder
Poetic Stanza 145 x 2
Note el f. 87 està un mica foradat, a causa de la tinta corrosiva. Hem comptabilitzat en el nombre de versos el text de la rúbrica, afegida al marge superior en lletra moderna i molt menuda
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2429
Location in volume ff. 88vb-91ra (fol. mod.)
ff. 87vb-90ra (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88vb] Aquests versos per nombre dos cents feu lo venerable mestre ramon lull en la vila de perpenya a requesta del rey de malorqa qui volia saber : deu com romania scusat dela perdicio dels homens quis seguex per lo manament que deus feu / a / adam : sabent deus que adam trespasaria lo seu manament per lo qual tanta gent se avie / a / dampnar
text: U2N senyor rey qui be enten | Se marauella molt souen … [ 91ra] … Lo qual senyor en amor | De sa amor e mj las peccador
Poetic Stanza 201 vv.
Note en relació a l'ed. de Galmés, s'interpola el vers “A far lo be e no forçat” després del v. 69. La rúbrica està escrita per una ploma moderna. Al penúltim vers hi ha un fragment esmenat, que indicarem entre claudàtors. Marcarem entre claudàtors:“Lo qual [senyor en amor] \me scalff en la calor/”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2430
Location in volume ff. 91v-109 (fol. mod.)
ff. 90v-108 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91v] Aquest es lo desconort que maestre ramon lull feu en sa uellesa com uju quelo papa ne los altres senyors del mon no uolgueren metre orde en conuertir los jnfaels segons que ell los requeri moltes uegades e diuerses uegades
text: D2Eus ab uostra uirtut / començ est desconort | Lo qual faç en xantan perço que men conort … [ 109] … Que a la fe christiana / no sera contradit | Aquest bell desconor / do al sant spirit
colofó: Ffo fet a gloria e laor de nostre senyor deu ihesu christ layn .M.cc.lxxxv
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 223, 347 i 739-740 de l'edició de Galmés. A la rúbrica, s'ha subratllat amb una línia discontínua la paraula que ara indicarem entre claudàtors: “moltes [uegades] e diuerses uegades”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2431
Location in volume ff. 109va-116rb (fol. mod.)
ff. 108va-115rb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1673
Ramon Llull. Hores de nostra dona santa Maria en rims
Language català
Date escrit 1276 - 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 109v] Deus en uostra ujrtut comença ramon aquestes hores de nostra dona sancta maria e cantense al so dels hymnes
text: [ 109va] A2 honor dal maior senyor | Jhesu christ uull far per saamor … [ 116rb] … A la douça dona damor | Pregon per el li peccador
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
Note escrit a dues columnes, però la rúbrica inicial ocupa tota la pàgina
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2432
Location in volume f. 118v (fol. mod.)
f. 117v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2143
Johannes. Bíblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Joan (1: 1-14)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 118v] E2n lo comencament era paraula e la paraula era enues deus / e deus era la paraula … E hauem ujsta la gloria de aquell quasi la glorja de .j. sol genjt del pare ple de gracia e de ueritat
Condition incomplet
Associated Persons IMPUTED TRANSLATOR: Ramon Llull, fe catòlica romana ( (nota de mà posterior afegeix: “traduccio del euangeli de s. Juan in principio erat verbum per mestre Ramon Lull”))
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2433
Location in volume f. 119 (fol. mod.)
f. 118 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2729
Desconegut. Set goigs de la Verge revelats a sant Tomàs de Canterbury
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119] Aquests son los .vij. goygs dela uerge maria en pla los quals ella ha ab lo seu fill en gloria e foren reuelats a sent tomas de conturbery per nostra dona santa maria
text: Alegrat mare de deu car la tua gloria sobre puia la gloria de tots los sants per merit singular … son perdurables e sens fi amen
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 2434
Location in volume f. 119 (fol. mod.)
f. 118 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2730
Lucas. Evangeli segons sant Lluc (Lc 1:46-56)
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 119] La mja anima magnjfica lo senyor E lo meu sperit se es alegrat en deu salut mja … Axi com ha parlat a nostros pares a abram e al sement de aquell en los segles
Note es tracta del Magníficat
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 2435
Location in volume f. 119v (fol. mod.)
f. 118v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2731
Desconegut. Textos piadosos
Language català
Date compilat 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 118v] B2Eneyt es senyo deu dels pares nostres … e al glorios en los segles beneyt etch
text: D2Eus vnitat trinitat virtus … pacientia simplicitat e noblesa
text: O2 Regina mare de deu verge gloriosa lou e benesch la tua bondat … almoyna obediencia aiuda e alba
Note es tracta de tres breus textos religiosos, el darrer és una oració a la Mare de Déu
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-06-09