Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1558
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 9-VII-30
Title of volume CONSTITUCIONS | DE CATAHLUNYA ( gravat en lletres daurades al pla anterior)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-14

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 32 (= II + 28 + II)
Collation a8 b6 c8 d6
Page Layout 38 línies (f. c viij)
Size pàgina 300 × 200 mm (f. a iij)
caixa 186 × 125 mm (f. c viij)
Font gòtica
Watermark altres no són visibles
Pictorial elements Orla títol en vermell i orla de quatre peces amb escenes de guerra entre animals fabulosos i homes salvatges i també escenes de caça (al f. a ij)
Caplletres: amb decoració vegetal, en manquen algunes, assenyalades per minúscules als espais deixats en blanc
Altres: escut dels Reis Catòlics (a la portada)
Altres: marca de l'impressor (després del colofó)
Condition en molt bon estat. Exemplar sense foliació antiga; n'hi ha una de moderna feta a llapis que posa el núm. al primer foli de cada quadern. El f. 1 és en blanc i els 27 següents van sense numerar. Errades a les signatures: a1 sense signatura. Guardes modernes
Binding moderna, en pergamí
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1039 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.II.12. 1481 a quo - 1500. Joan I, Rei de Corona d'Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01.
References (most recent first) Vist per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Escobedo (1996), Typographica. L'edició catalana, del llibre incunable al 1939 23 , n. 10
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 57 , n. 35
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 256 , n. I-87
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 89
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1293
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges vi
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 167
Note al peu del f. a i, ratllat: “Eson les bulles del san[ct drap]”; al capdemunt, també a ploma, però sense ratllar: “Anno M ccc L xxxx iij”. Probablement l'impressor Rosenbach va comprar la planxa de la portada a Spindeler
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/5468 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1388239~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 770
Location in volume ff. a i-d vi
ff. 1-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1547
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona)
Language català
Date celebració 1493
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a i] Constitucions de Catalunya
rubr.: [ a ii] Constitutiones fetes per lo illustrissimo e serenissimo senyor Rey don Ferrando Rey de Castella de Arago etc… En la segona cort de cathalunya Celebrada en Barcelona En lany Mil. CCCC. lxxxxiij.
salutatio: I10N nomine domini nostri Jesu-christi [primera línia en vermell]. Pateat vniuersis quia cum nos Ferdinandus dei gracia Rex Castelle Aragonum … et Ceritanie Marchio oristani Comesque Gociani
intr.: mandauissemus curiam generalem Cathalanis pro exaltatione nostri Regalis … Confirmationes Actus et Capitulaquedam fecimus: edidimus: et concessimus in hunc:qui sequitur modum
tit.: [ a iiv] Del nombre qualitat offici e iurament deles persones dela audiencia e consell reyal. Capitol .j.
dispositio: P6Rimerament ordenam e statuim ab consentiment e approbacio dela present cort que en la reyal audiencia per nos sien elets vuyt iuristes solennes doctors o licenciats en drets canonich: o ciuil cathalans:e abils segons les constitucions de cathalunya … [ d iv] … ala dita cort lo dit donatiu atorga e statueix les constitucions capitols e altres coses per la dita cort suplicades ab les decretacions per sa excellencia fetes segons que de sus se contenen
tit.: Decretacio e iurament del senyor Rey
conf.: Q6Uasquidem constitutiones et confirmationes ac capitula supra decretationes nostras … [ d ii] … ciuitatis Barchinone vbi dicta curia celebratur die quarto mensis Nouembris anno a natiuitate domini Millesimo quadragintesimo nonagesimo tertio. Regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno vicesimo sexto. Castelle et legionis vicesimo Aragonum et aliorum quintodecimo Granate autem secundo
subscr.: S6Ig [espai] num Ferdinandi dei gracia Regis castelle … [ d iiiv] … Qui omnes predicta omnia approbamus laudamus et firmamus eisque assentimus nostrum que consensum prestamus
conf.: Testes sunt qui ad predicta presentes fuerun. Reuerendus Nobilis Magnifici et honorabilies Petrus de cardona episcopus vrgellensis … Franciscus franch fisci patronus
auten.: S6Ig [espai] num mei philippi clementis serenissimo domini Regis predicti prothonotarij eiusque auctoritate … et in signo domini Regis vbi corrigitur bullam nostram plumbeam. Jn curie .ij. Dominus Rex exactis (….) omnes predicti firmarunt. Registrata
tit.: [ d iv] Taula deles presents constitucions: e capitols de cort
índex: D6El nombre qualitat offici e iurament deles persones dela audiencia. E consell Reyal. Capitol.j … [ d vv] … Que lo balle general qui vuy espuxa en sa absencia crear regent dit offici sens preiudici del qui vuy es loctinent seu. Cap. xxxiiij.
colofó: [ d vi] Diuina sauente clementia Finitum et terminatum est hoc opusculum Constitutionum Jn Pricipalissima et Excellentissima ciuitate Barchinone Principatus Cathalonie. per Reuerendum magistrum Johannem Rosenbach alemanum de haydelberch. Sub anno domini Millesimo quadringentesimo nonagesimoquarto. Die vero .xiiij. Mensis Februarij
Number of additional copies of edition 7
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1118
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Collection: Call number Res. 4o op. 2
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 27
Note exemplar en curs d'estudi

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1426
City and Library Barcelona Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Collection: Call number Sig. 316 (46.71) Con (segon imprès del primer volum) | Antic Reg. A. 7082; Reg. A. 7082; Vitr. I-93; R-193
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATHALUNYA || I. | QUADERNS | EN LLETRA GOTHICA ( al llom, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 307 (= vi + 1-297 + iv)
Collation a2-6 b6 c8 d6
Size pàgina 293 × 207 mm
caixa 185 × 125 mm (f. 58)
Font gòtica
Watermark cor amb signes inscrits i antena
cap d'home [?]
Pictorial elements orles a dues tintes; espai en blanc per a algunes caplletres
Binding moderna, de Brocà, pell negra gravada amb daurats; talls daurats
Previous owners (oldest first) Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador 1918 ad quem
References (most recent first) Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 60355
Soriano (2000), Inspecció personal
Note en aquest volum s'apleguen diversos impresos; té anotacions marginals. Aquestes Constitucions ocupen els ff. 56-82; al final s'ha afegit un índex manuscrit i al verso del darrer foli es transcriu una disposició de 1528 en català

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1130
City and Library Cambridge University Library
Collection: Call number SSS.40.17
Title(s) in copy CONSTITUTIONES | CATHALUNYA | 17 | 1493 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1 + I + 2-28 + I
Size pàgina 275 × 198 mm (f. a iv)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: la rúbrica inicial és en vermell, l'orla està pintada en groc i vermell. Una ploma antiga fins i tot ha pautat els folis (al f. 1)
Caplletres: pintades, generalment de cinc o sis unitats de pauta, o bé en or o bé en vermell i blau. Al f. 1, caplletra inicial (de deu unitats de pauta) decorada en vermell, blau i or
Tocs de color algunes lletres safranades; al darrer foli, la marca de l'impressor està parcialment pintada en groc
Condition els folis de guarda inicials, intermedi i final són de paper. Els ff. 2-28, sense numeració impresa, estan foliats a ploma
Binding antiga, restaurada, en pell amb ferros secs que representen motius geomètrics. Cinc nervis al llom
Previous owners (oldest first) Samuel Sandars, bibliòfil (una enganxina impresa, a l'interior de la coberta: “UNIVERSITY LIBRARY CAMBRIDGE BECQUATED BY SAMUEL SANDAR, M. A. OF TRINITY COLLEGE 1894”)
Francis John Henry Jenkinson, llibreter
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1131
City and Library Paris Bibliothèque de Sainte Geneviève
Collection: Call number OE XV 648 Rés. (pièce 4)
Title(s) in copy CONSTITVCIONS | DE | CATHALVNYA ( gravat en lletres daurades al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 28
ff.: II + 1 prel. + 1-26 (fol. a ploma, que deixa sense numerar el foli situat entre els 24 i 25)
Collation a8 b6 c8 d6
Size pàgina 292 × 210 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial elements al primer foli imprès es veu un escut. Al segon, a dues tintes, una orla on es representen diversos animals, decoració com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació. Hi ha una foliació alternativa, a ploma, que comença en el segon foli imprès
Binding en pell vermella sobre fusta, amb les armes de Colbert amb ferros daurats. El llom té sis nervis i els entrenervis daurats amb l'anagrama de Colbert coronat
Previous owners (oldest first) Joan Jovells (Floruit 1500 ca. [?]) (al f. 1, escrit a ploma: “Joannis jouells ll[…]”)
Paris: Abbayée de Sainte-Geneviève 1742 a quo (exlibris a tinta a la portada: “Ex libris Stae. Genouesa parisiensis. 1742”)
Paris: Bibliothèque Colbertine (superlibris imprès en or a la coberta (armes) i a la portada d'aquesta part anotat “Bibliotheca Colbertina”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Bresson et al. (1994), Catalogue du fonds hispanique ancien (1492-1808) de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris 1 , n. 1
Note moltes anotacions marginals i fragments subratllats amb bona caligrafia humanística en llatí; al f. de la portada a ij, segell a tinta de la biblioteca

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1132
City and Library Philadelphia The Rosenbach Museum and Library
Collection: Call number Incun 494c
Title(s) in copy CONSTI-|TUCIONS || BARCE- | LONA | 1494 ( gravat al teixell i al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 3 + 1-51 + 3 + I
Collation a8 b6 c8 d6
Size pàgina 275 × 197 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, amb el títol imprès en tinta vermella
Condition restaurat, en molt bon estat. Sense errades a les signatures, llevat que el f. a 1 no en duu. No duu foliació impresa, però sí una del s. XVI en xifres aràbigues
Binding moderna, en pergamí clar, amb decoració daurada als entrenervis imitant escates, amb filest als plans; guardes de paper d'aigüues i talls daurats. De les quatre guardes preliminars i finals, les més externes corresponen a la relligadura i les altres són modernes
Previous owners (oldest first) [Laudes] [?] Bernat (Floruit 1559) 1559 (vegeu ex-libris següent)
Pedro Vila, fe catòlica romana Barcelona 1559 (price: 1 sou) (ex-libris a la portada, distribuït als costats i al peu de l'escut: “Estas constitucions son de Pedro Vila || [1]559”, al peu del primer foli afegeix: “Compre yo Pedro Vila fiscal del Santo Officio estas constitucions costaron un [suel]do a 20 de […] de 1559 en barcelona | a [Laudes] [?] bernat”)
Jaume Pou (Mossèn) (Floruit 1550 [?] - 1600 [?]) (ex-libris al f. 51 sobre la marca de l'impresor: “Es de mossen Jaume pou alle Riber quis vulla quill Trop [ia…] ley tornar”)
Philadelphia: The Philip H. and A. S. W. Rosenbach Foundation Museum (ex-libris imprès dels bibliòfils enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Fitxa de la Rosenbach Fundation Library (2005)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Firenze, la Seu d'Urgell i Philadelphia (2006)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Philadelphia The Rosenbach Museum And Library (2006)
Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de les Constitucions de 1493 (Barcelona: Rosenbach 14-2-1493) segons l'exemplar de Philadelphia, Rosenbach, Inc. 494c (2005)
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. F-74
Stillwell (1940), Incunables in American Libraries. A second Census of fifteenth-century books owned in the United States, Mexico and Canada , n. F62
Note nombroses anotacions marginals a ploma, fetes per una mà del s. XVI. Al verso de la primera guarda anotacions sobre l'edició: “1059/2 28 Bll. Constitucions” i a la seva presència als catàlegs: Hain 5669 i Goff F-74

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1133
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number d.II.12 (2) | Antic y#.d.12 | Antic VII.θ.7 | Antic III.M.21
Title(s) in copy Constitucions de Cathalunya ( a la portada)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 255-282
Collation a8 b6 c8 d6
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 310 × 215 mm (f. 257 = a iij)
Font gòtica
Watermark òval apuntat amb lletra P i creu
Pictorial elements Orla gran orla amb decoració vegetal i animal; al marge inferior, dos lleons aguantant un escut al centre del qual es llegeixen el monograma ihs i, al voltant, el nom de Nicolaus Spindeler (al f. a ii)
Caplletres: caplletra inicial gravada amb motius vegetals, d'onze unitats de pauta; la resta de cinc o sis, també amb decoració
Altres: portada amb escut i sobre aquest el títol de l'obra
Condition marges deteriorats i taques d'humitat; contratapa mig despresa
Binding de la Biblioteca
Previous owners (oldest first) Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] (Antolín, p. 439)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1039 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.II.12. 1481 a quo - 1500. Joan I, Rei de Corona d'Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01.
References (most recent first) Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 60.355
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 20-4
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 430-40
Note Palau esmenta aquest exemplar, avui relligat a l'interior d'un manuscrit

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1134
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number BEV: Inc. 91
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 35 (= IV + 1-27 + IV)
Collation a-b6 c8 d6
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 285 × 208 mm (f. a iii)
caixa 193 × 125 mm
Font gòtica
Watermark no es pot distingir
Pictorial elements Xilografia gravat amb motius vegetals i animals (al f. aij)
Caplletres: algunes caplletres gravades amb ornamentació vegetal
TÍtols i primera línia en vermell
Condition en bon estat de conservació; manquen la portada i la meitat inferior del foli a ij. Foliació moderna a llapis
Binding moderna, tot aprofitant unes velles cobertes de pergamí
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Altés i Aguiló et al. (2000), Catàleg dels incunables de la Biblioteca Episcopal de Vic 39-40 , n. 66

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-10-24