Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1556
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1313 | INC/1313 | Antic I-1313 | Antic 826 | Antic I-938
Title of volume FURS | DE VALENCIA || 2 ( al teixell)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz, 1493-09-06

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 220 (= I + 1-218 + I) (del volum que l'aplega)
ff.: 32 (d'aquesta edició)
Collation a-d8
Page Layout 2 columnes
55 línies (f. a ii)
Size pàgina 373 × 271 mm (f. a ii)
caixa 275 × 173 mm
columna 275 × 75 mm
Font gòtica
Watermark anell amb diamant i flor (al f. b ii)
Pictorial elements Il·lustració gravats al f. 1, representat el rei Ferran assegut al tro amb l'escut a la mà esquerra i a la dreta l'espasa
Rúbriques impreses en vermell (la rúbrica inicial i les dels ff. b ivb i d ivb)
Caplletres: caplletres gravades en vermell i negre, de dues mides, amb decoració formada per motius florals i vegetals
Condition volum sense foliar amb nombrosos forats d'insectes. El darrer foli del primer text està enganxat sobre un altre full, que també és de paper antic
Binding moderna, en pell
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter (ex-libris, segell a l'interior de la coberta anterior)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions copid 1344 Ed.: València: Universitària, Inc. 14(1. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas I , n. 2528
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 826
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1587
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 283
Note aquest volum duu moltes anotacions marginals; aplega diverses obres, cadascuna amb la seva foliació, seguint aquesta es troben els Furs de Montsó. El volum 1 d'aquests furs duu la signatura I-1312
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000105987&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1951
Location in volume ff. ara - d viiirb (sign. de quadern)
ff. 268-298 (fol. mod. amb errades)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1546
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Furs d'Oriola
Language català
Date promulgat 1488-07-31
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ara] Furs nous fets per lo cristianissim e molt alt senyor Rey don Ferrando Rey de castella e de arago e de valencia et caetera. en les corts generals celebrades e finides en la ciutat de Oriola als regnicoles dela ciutat e regne de valencia a .xxxj. de juliol. Any de la natiuitat de nostre senyor deu Jesuchrist. M.cccc.lxxxviii.
intr.: G15Ran deu esser la cura solicitut e diligencia que los Reys deuen tenir en amar sauiesa e iusticia … [ a iirb] … e perque del dit regiment e gouern a ell puxam en tots temps bon compte e raho tant com en nos sia donar
intitulatio: On nos don Ferrando per la gracia de deu Rey de Castella … e comte de Gociano
pream.: Uolent seguir nostre loable intent dessus declarat ab acort consentiment e bona delliberacio feyta ablos prelats persones ecclesiastiques: richs homens … [ a iivb] … los quals furs e actes de cort volem hajen loch en les questions esdeuenidores. Alfonso dela caualleria vicecanceller
tit.: De sarrahins. Rubrica .I.
dispositio: [ a iiira] [p]9Eer [sic] quant per obseruança de nostra bona fe real la qual hauem donada als regnicoles de aquest nostre regne en lo fur fet per lo alt rey en Marti … [ d vvb] … e falses scriptures: cossaris: e ladres: e trencadors de camins: e de qualseuol pau e treua. Dela caualleria.
concl.: [d]3Jctos igitur foros actus curie ordinaciones et prouisiones iuxta decretaciones nostras … [ d vira] … Regnorumquem nostrorum videlicet Sicilie vigesimo primo. Castelle et Legionis quindecimo. Aragonum vo et aliorum decimo
auten.: Signum Ferdinandi dei gratia Regis Castelle Aragonum Legionis Sicilie … et iuramus eisquem bullam plumbeam nostram impendenti iussimus apponendam. Yo el Rey
testimonis: [ d virb] Sig ✠ num Alfonsi dela caualleria vicecancellarij. Sig + num Ludouici de cabanyelles gerentis vices gubernatoris generalis valentie … [ d viva] … et Anthonius salabert scribe dicti domini regis
auten.: Signum mei Philippi clementis Serenissimi domini Regis predicti prothootarij … [ d virb] … Et vidit ea Alfonsus dela caualleria vicecancellarius
colofó: A honor laor e gloria dela sanctissima trinitat / e per vtil e comoditat del be publich Aci prenen fi les leys o furs modernament stablits e ordenats en les generals corts en la ciutat de oriola celebrades per (…) lo senyor Rey don Ferrando … Los quals son stats trets e copiats del propri original bullat qui es en lo archiu dela sala dela ciutat de valencia / comprobats e feelment corrigits ab los primers originals Per lo honorable e discret en Johan casa noua notari dela dita ciutat de valencia E apres en la famosissima sus dita ciutat de valencia a despeses del honorable en Jacobo de vila mercader e ciutada de aquella ab molta peritia e diligencia acabats de empremptar e effigiar per los sperts mestres Pere hagembach e Leonard hutz alamanys. Di jous sise jorn del mes de setembre Corrent lo any dela jocundissima natiuitat de nostre senyor deu Jesu christ. Mil quatre cents noranta tres. Deo gracias
tit.: [ d viira] Taula deles rubriques e capitols dels furs nous fets … en lo any Mil quatrecents huyt tantahuyt
índex: Primo lo prolech te hun capitol. comença en la primera columna. a la primera carta … [ d viiirb] … Remissio general e absolucio .capitol .xix. en la .iiij. col. a .xxviij. car. Deo gratias
Number of additional copies of edition 6
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1491
City and Library Oñati Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Guipuzkoa - Gipuzkoako Protokoloen Artxibategi Historikoa
Collection: Call number Biblioteca de la Universidad de Oñate: Catálogo, núm. 33
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Font gòtica
References (most recent first) Luzuriaga Sánchez (1991), Catálogo de Incunables e Impresos del siglo XVI de la Biblioteca de la Universidad de Oñat i= Oñatiko Unibertsitateko Liburutegiko XVI. Mendeko Inpreso eta Inkunableen Katalogoa 57 , n. 33
Note relligat conjuntament amb els Furs publicats el 1482 a València per Lambert Palmart

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1124
City and Library València Arxiu del Regne de València
Collection: Call number Real Cancellería: 616
Title(s) in copy FUEROS | y Ordinaciones | de var.s Reyes ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 14 prel. + 1-321 + II (volum complet)
Size pàgina 384 × 272 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, excepte que les caplletres no estan gravades
Condition restaurat, en bon estat
Binding pergamí sobre cartó amb tires de badana
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Soriano (2007), Inspecció personal
Note anotacions marginals a tinta

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1126
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number 6
Title(s) in copy Furs de Oriola | dados por el Rey | Don Fernando El Católico || Pere Hagembach | é | Leonard Hutz | Valencia | 1493 ( a la coberta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis III + 1-31 + III
Collation a-d8
Page Layout 2 columnes (55)
Size pàgina 404 × 274 mm (f. 1)
columna 270 × 74 mm
Font gòtica
Pictorial elements primera caplletra de quinze UP és una “Q” amb un rei al mig assegut en un tro amb un escut i l'espasa alçada, envoltat de motius florals. Resta de caplletres sense gravar, amb lletres de guia. Primera rúbrica i la que encapçala l'oferta dels tres braços en tinta vermella, la resta de dues UP amb tinta negra
State sense justificació
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat. Foliació moderna en xifres aràbigues
Binding moderna, pell grana sobre fusta amb títol en daurat. Escut a la coberta anterior, a la posterior orla de motius florals amb una flor daurada al centre. L'interior de les dues cobertes i la primera i darrera gaurdes reforçades per una roba vermella que fa aigües.
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Martínez Ortiz (1955), Catálogo y estudio de los incunables de la Biblioteca Municipal de Valencia 39
Note anotacions marginals a tinta, especialment en els primers folis.

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1358
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Nicolau Primitiu: Incunable-2
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 38 (= IV + 1-31 + III)
Collation a2-8 b-d8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 410 × 275 mm (f.2)
caixa 270 × 170 mm
columna 270 × 73.23.74 mm
Font gòtica
Watermark anell amb flor (f. 1 de guardes)
Pictorial elements tres rúbriques en vermell: al foli primer, al b1v donant començament als Capítols oferts en la cort general per part del braç eclesiàstic, al foli d 1v donant començament a l'oferta feta al rei pels tres braços del regne de València. El calderó que segueix la segona rúbrica també en vermell. Resta de calderons en negre. Caplletres de tres i cinc unitats de pauta sense fer
Condition en bon estat de conservació, sense foliació - ni impresa ni afegida a mà amb posterioritat. Dues taques de tinta al foli quart de guardes preliminars i al primer del text s'han menjat una mica el paper i han tacat el foli del segon (són taques al marge extern, a la part superior i al marge inferior, tot i que una mica més a dalt)
Binding relligat en pergamí sobre cartó tou, recobert ara amb plàstic transparent i guardat dins d'una caixa
Previous owners (oldest first) A. Sempere, altre Francesc Sempere i Masià 1951
Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil 1951-08-03 (anotació al verso del darrer foli de guarda)
References (most recent first) Reproducció parcial de l'incunable 2 de la Biblioteca Valenciana (2009)
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1338
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 14(2
Title(s) in copy FURS DEL REY | EN JACME I | CORTS DE VALENC | FINS A . MCDXLVII. ( al teixell gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 1-31
Collation a-d8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 370 × 255 mm (f. a1)
Font gòtica
Watermark mà amb estel
anell
Pictorial elements gravats com a l'exemplar principal; rúbriques en tinta vermella
Condition marges deteriorats, restaurats amb bocins de paper
Binding antiga, pell sobre cartró amb daurats; talls jaspiats en blau; llom desprès
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1601 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 78 , n. 149
Note nombroses anotacions marginals. Relligat amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1477
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Ms. 897 (b)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + i-xxxi
Collation a-d8
Size pàgina 294 × 280 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition foliació en xifres romanes feta a ploma. Sense errades a les signatures de quadern
Binding pell sobre taula amb daurats al llom de quatre nervis, moderna
History of volume Adquirit 1794 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Pérez Bayer, bibliòfil 1794 ad quem
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Note sense anotacions marginals. Volum manuscrit al final del qual es troben dos impresos relligats

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06