Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1555
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 19(2
Title of volume CURIARUM | REGNI | VALENTIAE | TOM. I ( al teixell gravat amb lletres d'or)
Imprint València: Nicholas Spindeler [?] (Aguiló - Haebler), 1493-10-06

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 1 + 1-28
Collation a-b8 c-d6
Page Layout 2 columnes
57 línies (f. a irb)
Size pàgina 392 × 265 mm (f. 2)
caixa 285 × 177 mm (f. a i)
columna 285 × 79 mm
Font gòtica
Watermark mà amb trèvol
Pictorial elements Caplletres: espais en blanc per a les caplletres
Condition en general bon estat tot i algunes taques d'humitat i brutícia. Són en blanc el foli final i el f. a i. Foliació posterior a l'edició, a ploma, al marge superior extern, que omet el foli inicial en blanc. Errades a les signatures de quadern: a i-a iii (per a ij-a iiij); errades a la foliació: 2 (per 1, esmenat)
Binding pasta espanyola ss. XVIII-XIX, llom amb sis nervis amb daurats; teixell vermell amb lletres gravades; talls vermells
History of volume Adquirit per donació 1834-09-06 - 1835-05-24
Previous owners (oldest first) Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.) (segell)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2460 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-VI-25 (d). València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1601 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
manid 1601 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 1416 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (c). València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1345 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(1. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 2180 Ed.: València: Universitària, Inc. 19(3. València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1262 Ed.: València: Universitària, Inc. 9(1. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
References (most recent first) Tractat a: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 2528
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 79 , n. 150
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 58 , n. 38
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3 , n. 44
Catalogat a: Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke , n. 9746
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1588
Catalogat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 138
Catalogat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 284
Note segons Aguiló es tracta d'una reimpressió de l'edició publicada un mes abans per Hagenbach i Hutz. La taula es troba relligada al final; exemplar amb algunes anotacions marginals i manícules als marges. Relligat amb altres impresos

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 768
Location in volume ff. 2ra-28va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1546
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Furs d'Oriola
Language català
Date promulgat 1488-07-31
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2ra] Furs fets publicats en la Ciutat de Oriola en la cort. general celebrada per lo molt alt Senyor Rey don Ferrando a xxxi. del mes de Joliol del any M.cccc.lxxxviii Laqual cort fonch mudada e prorrogada en la Ciutat de Valencia en la qual de primer se prorogaua
pream.: [G]10Ran deu esser la cura solicitut e diligencia que los Reys deuen tenir en amar sauiesa e justicia … [ 2vb] … hagen loch en les questions esdeuenidores Alfonsus dela caualleria vicecancellarius
tit.: [ 3ra] De Sarrahins
text: [P]10Er quant per obseruanca denostra bonafe Real la qual hauem donada als regnicoles … [ 27ra] … qualseuol pau e treua. Uidit vicecancellarius
nota: Dictos igitur fors actus curie ordinations … et irrefragabiliter. obseruari
datatio: [ 27ra-rb] Acta fuerunt hec in ecclesia sancti Saluatoris Ciuitatis Oriole vbi dicta cura celebrabatur die tricesimo primo iulii anno a natiuitate domini Millesimo quadrigentesimo octuagesimo octauo. Regnorumque nostrorum videlicet. Sicilie vigesimo primo. Castelle et legionis quindecimo. Aragonum. Vero et aliorum decimo
auten.: Sig ✠ num ferdinandi domini gracia Regis Castelle … eisque bullam plumbeam nostrum inpendenti iussimus apponendam. Yo el Rey
certificació: Sig ✠ num alfonsi de la caualleria … [ 27va] … assentimus nostrumque consensum prestamus
testimonis: Testes sunt qui ad predicta … [ 27vb] … et Anthonius salauert. Scribe dicti domini Regis
certificació: Sig ✠ num mei Philipi clementis … est computatta scribi feci et clause. Jn curie Valencia primo
nota: Dominus Rex ex actes jndicta curia generali … et vidit ea Alphonsus de la Caualleria vice cancellarius
colofó: A honor laor e Gloria dela sanctissima Trinitat / e per vtil / e comoditat del be publich. Açi prenen fi les Leys / o furs Los quals son stats trets / e copiats del propri original. bullat. que es en lo archiu de la sala de la Ciutat de Ualencia. comprobats / e feelment corregits ab los primers originals. Diious sisen Jorn. del mes de octobre. Corrent lo any de la iocundissima natiuitat de nostres Senyor deu Jhesu Crist Mil quatre Cents Noranta tres. Deo gracias
tit.: [ 28] Taula de les rubriques e capitols dels furs nous fets e ordenats en corts generals celebrades en la Ciutat de Oriola … en lo any. Mil. cccclxxxviii.
índex: [ 28ra] Primo lo prolech en la primera carta … [ 28va] … Remissio general / e absolutio: capitol Lxxxxii. full xxvi. Deo gracias
Number of additional copies of edition 3
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1339
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 2-V-17 (b)
Title(s) in copy FURS | DE VALENCIA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 (= I + 1 + i-xxvii)
ff.: 277-305 (fol. moderna)
Collation a1-7 b8 c-d6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 409 × 276 mm (f. i)
caixa 285 × 177 mm
columna 285 × 79 mm (f. irb)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres, sense lletres de guia
Condition volum amb taques d'humitat i alguns folis trencats que s'han restaurat. Disposa d'una foliació antiga feta a tinta en xifres romanes, per mà del s. XVII? que considera només aquesta part i d'una de moderna feta a llapis, que numera tot el volum. Errades a les signatures: a i-a iiij (per a ii-a v)
Binding pasta valenciana, talls jaspiats en blau
Previous owners (oldest first) València: Convent dels Carmelites Descalços 1633 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “de los Padres Carmelitas descalzos de Valencia”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2460 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-VI-25 (d). València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1601 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 257 , n. I-88I-88
Note obra relligada juntament amb altres impresos. Anotacions marginals de lectors del s. XVI

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1125
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1-VI-25 (c)
Title(s) in copy COR[TES] | DESD[EL] | Rei Don | Alfonso […] ( a ploma, al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 28
Collation a-b8 c-d6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 370 × 254 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres
Condition la taula es troba relligada al final del text de la Cort; volum amb algunes taques d'humitat
Binding en pergamí flexible, talls jaspiats en tons vermellosos
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Note algunes anotacions de lectors; relligat juntament amb altres impresos, essent de fet la quarta obra del volum; va precedit per uns furs de València de 1417, per l'Estil de la governació imprèsi per uns fulls plegats, escrits a ploma per mà que sembla del s. XVI, que copien aquesta darrera disposició

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1123
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 9(2 | Antic R/149; R/11
Title(s) in copy FURS | DEL | REGNE | DE | Valencia ( a ploma, al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + i-xxvii + 1 (segona part)
ff.: I + 2-27 + 1 (foliació posterior)
Collation a-b8 c-d6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 394 × 280 mm (f. ai)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: sense caplletres, com a l'exemplar principal
Condition té deteriorats els marges dels primers fulls i presenta taques de brutícia i d'humitat. Errades a les signatures: a i-a iiij (per a ij-a v). El primer foli és en blanc, tal vegada substitueix la portada
Binding pergamí sobre cartró amb restes de baguetes de badana trenades que el lligaven, despresa del llom
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1601 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 79 , n. 150
Note el foli final duu la taula. Exemplar relligat amb altres impresos, amb anotacions marginals a ploma, menys abundoses que a la primera part del volum (COPID 1262)

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-14