Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1554
Authors Francesc Ferrer
Titles Lletra a Joan Rois de Corella
Incipit & Explicits text: Molt noble baró: Si en la imaginació vostra se menegen actes de virtut de hora en hora, sereu request d'esperiència … siau tant afectat que de aquella insurta tal renom que reste per exemple a tots los sdevenidors
rubr.: Endreça
envoi: Governador si·l cars de l'ignocent … no·m vexen pus: baste que m'an desfet
Date / Place escrit 1450 - 1500
Language català
Text Type: Vers, Carta
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10: abbacc
Associated Texts texid 4286 Francesc Ferrer, Governador, si·l cars de l'ignocent, escrit 1425 - 1458
References (most recent first) Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 136 , n. 191:2
Editat a: Ferrer et al. (1989), Obra completa 269-73 , n. xii (ed. ref.)
Subject EPÍSTOLES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 781
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. clxv-clxii
Title(s) Francesc Ferrer, Lletra a Joan Rois de Corella, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxv] Letra feta per lo magnjfich ffrancesch fferrer tramessa al Spectable don Johan roiz de corella quant fonch ellet Gouernador del present regne per absencia del egregi compte de centayna pare seu
text: [ clxj] Molt noble baro si en la jmagjnacio vostra … [ clxij] … tal renom que reste per exemple a tots los sdeuenjdors
envoi: Endreca. Gouernador sil cars de ignocent … nom vexen pus baste quem an desfet
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28