Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1554
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number F.B. 4633
Title of volume Trasllat de la confirmació feta per Ferran el catòlic d'alguns Capitres de Cort referents a l'estament eclesiàstic a les corts de Tortosa de l'any 1496 ( carpeta)
Imprint Barcelona [?]: 1520 ca.
Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. (Martín Abad)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
Collation *2
Page Layout 43 línies (f. 2)
Size pàgina 282 × 197 mm (f. 2)
caixa 234 × 147 mm
Font gòtica 310 G (primera línia de l'exordi), 135 G (títols), 105 G
Watermark mà amb flor (al cos del volum,) (Briquet 11159, Genova: 1483;)
mà amb flor (al cos del volum,) (Briquet 11165, Perpinyà: 1505)
Pictorial elements Caplletra primera caplletra gravada
Condition el centre del plec està una mica deteriorat
Binding sense relligar, es conserva dins d'una carpeta de paper
Previous owners (oldest first) Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil 1922 ad quem
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 221-22 , n. 514
Grapí (2000), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 79 , n. 195
García Rojo et al. (1958), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional. Apéndice , n. 783
Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges , n. cxcviii

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 765
Location in volume ff. 1-2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1544
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic
Language català
Date promulgat 1496-04-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Ferdinandus .ij. Rex. Hoc est translatum fideliter sumptum Barchinone etc.
acc.: Jn nomine domini nostri jesuchristi. Pateat vniuersis … tenores sequitur per ordinem in hunc qui sequitur modum
tit.: Que sia obseruada la concordia dela reyna dona Elianor ab lo cardenal de Conmenge ensemps ab los capitols vulgarment dits de sanct Cugat ab altres coses. C.i
text: E5 Primerament suplica humilment lo stament ecclesiastich a. U.R. excellencia que sia obseruada la concordia dela reyna dona Elianor ab lo cardenal de Conmenge … [ 2v] … nostro comuni sigillo inpendentis munitum. Datum in villa de Almansa die .xx.iij.mensis Aprilis anno anativitate domini Millesimo.cccc.lxxxxvj. regnorumque nostrum videlicet Sicilie .xxix. castelle (…) Granate aut anno. vero. yo el Rey
conf.: Uidit dela caualleria … et viderunt eam supradicti Jn curia.ij.flo.cl.viij. REJSTRATA
Number of additional copies of edition 3
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1307
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1407 | Antic I-1407
Title(s) in copy FERNANDO II | PRAGMATICA | 1496 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 22 (= II + j-ij + XVIII)
Collation 12
Size pàgina 293 × 216 mm (f. 2)
caixa 235 × 148 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (f. 1) (semblant a Briquet 11165 i 11159, la primera documentada a Perpinyà el 1505 i la segona a Gênes, en 1483)
Pictorial elements Caplletres: amb decoracions vegetals, gravada al f. 1
Condition foliació antiga a ploma al marge superior exterior (folio .j.; folio .ij.); foliació moderna a llapis a l'angle inferior exterior; exemplar en molt bon estat
Binding moderna, en cuir marró
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'incunable BNM I-407 (2002)
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 221-222 , n. 514
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Note es veu una anotació marginal al f. 1 (remet a un altre lloc: “que est supra folio: 246. jn tertia columna et vide…”) i textos subratllats
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000105624&page=1 vist 2014-08-06

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1308
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
External description
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos
Note segons J. Martín Abad probablement aquesta és una referència errada i l'exemplar mai va ser a El Escorial

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1883
City and Library Sankt Peterburg The National Library of Russia
Collection: Call number Rare Books: 8.6.7.20-20a | Núm. de registre INV 2128 | Antic 13559 / 97
Title(s) in copy Los Vsatges de Barcelona | 1495 ( a ploma, a la part superior de la coberta anterior, en el bocí on el pergamí es doblega cap a dins)
Ferdinandus ij Rex ( a l’índex del s. XVIII? afegit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 2 (sense numerar)
Collation 12
Page Layout 1 columnes
Size relligadura 305 × 220 aprox. mm (pla anterior)
pàgina 304 × 218 mm (f. 1)
Condition El volum està molt deteriorat a causa de la deformació de la relligadura, la primera edició que conté (Usatges) és acèfala, però llevat d’això el paper està en molt bon estat de conservació, molt net i té poques notes marginals (cap aquest text).
Binding Pergamí flexible, en molt mal estat. L’interior del llom està protegit per un tros de pergamí amb escritura gòtica llatina de molt bona factura. Talls tintats de vermell.
Previous owners (oldest first) Sankt Peterburg: Biblioteca Nacional Russa 13559 1897 a quo - data del registre
Associated persons El va veure Gerard van Thienen, bibliotecari
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 222 , n. 514
Note El volum probablement duia algun títol al llom, però en l’estat actual de la relligadura no és possible verificar-ho.

El núm. 13559 / 97 és la signatura de quan era a la Biblioteca Pública Imperial, i el núm. de sota correspon a l’any 1897. El núm. d'inventari 2127 es troba anotat al verso del darrer foli de l’edició, en posició vertical.

Gros volum relligat en pergamí que conté una compilació d’edicions de textos jurídics catalans, del tipus habitual entre els juristes. Cada obra té una lletra al final de la signatura per distingir-les.

Enganxat a l’interior de la coberta anterior hi ha un bocí de paper amb una relació del contingut del volum, escrit en lletra molt acurada del s. XVIII? Està una mica deteriorat.

1º Consti[tucions] de Cathalunya… la present obra es de | […] la insigne ciutat de Barcelona & acabada | stada stampada enla […] ciutat […] | a xx del mes de febrer any mil.cccc.lxxxxv (342 ff.)
2º Ferdinandus ij Rex (deux feuillets) 14963º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513
3º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & (Six ffe.) 1513.
4º Constitucions fetes per lo… Rey e senyor don Ferrando rey de… | en lany mil cinch cents e deu … acta fuerunt… anno 1510 | 20 ff. plus 2 ff. blancs
5º Pragmatica sancio… Estampat en Barcelona any 1512 | 2 ff.
6º Constitucions fetes per la moltalta senyora Reyna dona | Germana… en lany 1512 12 ff. Signatures a et b
Constitucons fetes per la Sacra… magestat de | don Carles… en la primera cort de Barcelona | en lany 1520 8 ffts dont le 1er blanc signatures C
7º Carolus divina favente clementia Romanorum rex etc. 1520 | signatures a a f trente quatre feuillets dont 3 blans
[afegit a llapis (1521)]

Al foli en blanc que precedeix el text, centrat, hom ha escrit “Tortosa”, indicació freqüent en aquests tipus de volums.

Al marge superior exterior del primer foli de text es troba la signatura que diferencia les obres del volum: “20a” anotada a llapis.

Obra sense anotacions marginals.

Al marge inferior extern d’aquest mateix foli hi ha tres referencies probablement a catàlegs: [Orchs] 109 | [Us] 1172 | GW 9750 (anotades a llapis; hi ha lletres ciríliques que encara estan pendents de transcriure)

Internet http://webservices.nlr.ru/util/?method=recordFormat&vid=07NLR_VU1&sysid=012044571&format=037 catàleg vist 2019-12-22

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-15