Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1553
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable, 39 | Antic Impr. N. 7; 377/958 Archivo
Title of volume […] Cortes | y | privilegios | concedid | […] ( al teixell)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-52 (fol. moderna)
Collation [1]10 [2]12 [3]10 [4]6 [5]14
Page Layout 30 línies (f. 1)
Size pàgina 293 × 260 mm (f. 1)
caixa 160 × 110 mm
Font gòtica
Watermark columna (al f. 11)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Condition el primer foli i el fol. 22 són en blanc, exemplar en bon estat, amb alguna taca d'humitat
Binding antiga, en pergamí sobre cartró, desenganxada
Previous owners (oldest first) Sant Cugat del Vallès: Biblioteca del Monestir
References (most recent first) Arxiu de la Corona d'Aragó (1993), Catálogo de incunables , n. 39
Avenoza (2005), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1:22
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1290
González Hurtebise (1920), Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona , n. 39?
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 2, 116 (5)
Note sense anotacions; aquest imprès conté sis disposicions legals: 1) Constitucions de la Cort de Barcelona de 1481; 2) Capítols i privilegis atorgats en aquesta Cort a l'estament eclesiàstic; 3) Privilegis i confirmacions a l'estament militar; 4) Capítols per redreç de la mercaderia i prohibint la treta dels corals a Sardenya; 5) Acte sobre los censals de Mallorca, també del 1481 i 6) Sentència per causa de les turbacions passades

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 766
Location in volume ff. 2-21v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1545
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona)
Language català
Date celebració 1481
Incipits & explicits in MS acc.: [ 2] In nomine domini nostri Jesu cristi. Pateat vniuersis … pro parte dicte generalis curie serenitati nostre sequens fuit oblata supplicatio.
intr.: Molt alt e molt excellent Senyor: La cort general del vostre Principat de Cathalunya: quis celebra en la present ciutat de barcelona vista e considerada … [ 2v] … iuxta decretationes nostras infine cuius libet dictorum capitulorum contentas et scriptas fecimus edidimus et concessimus in hunc qui sequitur modum
tit.: [ 3] Deles sentencies arbitrals
dispositio: E primerament ordenam e statuim ab consentiment e approbacio dela dita cort: que les sentencias arbitrals axi de arbitre com de arbitrador se hagen adeduir … [ 18v] … ab les decretacions per sa excellencia fetes segons que desus se contenen
auten.: Quas quidem constitutiones … [ 21v] … et curia supradicta firmarunt
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3762
Location in volume ff. 38-51 (fol. mod.)
ff. 60-[73] (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1551
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Sentència reial per causa de les turbacions passades
Language català
Date promulgat 1481-11-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37] La sentencia donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera cort de Barcelona / passant en acte de cort en virtut del poder donat a sa magestat per la dita cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades
acc.: Los noms de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e gloriosa mare sua humilment inuocats
salutatio: Nos don Ferrando etcaetera. Uist lo poder a nostra magestat per la cort general enla present ciutat conuocada … [ 37v] … Promulgam diem declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e per la forma seguent
tit.: C. i. Dela restitueio [sic] dels bens del patrimoni real
dispositio: Primerament atesses les diferrencies que son peruengudes per causa deles turbacions … [ 49v] … Encara que aquells fossen propio motu o a supplicacio deles parts
auten.: Lata fuit hec sentencia declaratio siue determinatio per dictum serenissimum dominum Regem … [ 51] … ego dictus Philippus clementis dicti domini Regis prothonotarius et notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum
Note als ff. 50v-51v es transcriuen privilegis del rei Pere III (1354) i del rei Martí (1402) en llatí; el f. 52 és en blanc i probablement fou afegit pel relligador
Number of additional copies of edition 8
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1425
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number Sig. 316 (46.71) Con (primer imprès del primer volum) | Antic Reg. A. 7082; Reg. A. 7082; Vitr. I-93; R-193
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA || I. | QUADERNS | EN LLETRA GOTHICA ( al llom, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 307 (= vi + 1-297 + iv)
1-50 (folis que ocupa l'obra dins del volum)
Size pàgina 293 × 210 mm (f. 1)
caixa 184 × 108 mm (f. 3)
Font gòtica
Watermark columna amb creu
Pictorial elements sense decoració
Condition el núm. 23 de l'antiga foliació a ploma correspon a l'actual f. 1. El f. v prel. actual sembla modern; els ff. 50-52 eren originalment en blanc, avui roman sense escriptura el f. 52
Binding moderna, de Brocà, pell negra gravada amb daurats; talls daurats
Previous owners (oldest first) Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador 1918 ad quem
References (most recent first) Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 60352
Avenoza (2000), Inspecció personal
Soriano (2000), Inspecció personal
Note aquesta signatura correspon a dos volums, però només el primer conté textos del nostre interés. En aquest volum s'apleguen diversos impresos; té anotacions marginals. Les Constitucions ocupen el f. vi prel. sense numerar i els ff. 1-50. Text incomplet, parcialment manuscrit; els folis finals s'han aprofitat per copiar d'altres privilegis del rei Pere i del rei Martí en llatí (ff. 50v-51v)

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1115
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number Inc. 724
Title(s) in copy CONSTITUCIONS ( gravat al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 36
Size pàgina 288 × 210 mm (f. 3)
caixa 182 × 106 mm
Pictorial elements sense decoració
Condition incomplet, manquen 14 folis al final i els folis [a1] i [b12], que eren en blanc
Binding enquadernació de mitja pell
References (most recent first) Avenoza (1998), Inspecció personal
Torra et al. (1995), Catàleg dels incunables de la Universitat de Barcelona 81 , n. 217
Blázquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 112-3 , n. 724
Note segons s'indica al catàleg, Haebler va descriure tres vegades aquest volum -116(5), 623 i 623(5), tractant-se d'un únic exemplar (veg. també COPID 1118). Postil·les manuscrites

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1119
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Inc 9550.5 vol. 2
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA ( al teixell gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis II + 138 + II
Size pàgina 297 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Condition en molt bon estat
Binding moderna, descrita en el primer volum
Previous owners (oldest first) Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos, Comte de Santa Eulalia [?]
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes 98 , n. 5
Quaritch (1897), Monuments of typography and xilography. Books of the first half century of the art of printing in the possession of Bernard Quaritch and offered for sale at the affixed prices 518 , n. 1
Note al verso del primer foli de guardes hi ha anotacions a llapis de la biblioteca on s'explica que conté les deu peces del catàleg de Salvà més altres dues de 1528 i 1543

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1116
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number Incunabula Spain, Laws, Statutes, etc.: La sentencia donada… rey don Ferrando Barcelona 1481
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: xxxviii-lj
Collation [5]14
Size pàgina 297 × 210 mm (f. 1)
Font gòtica
Condition moltes taques d'humitat; el verso del darrer foli és en blanc
Binding conservat dins d'una carpeta
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de la Sentència (Barcelona 1481), exemplar de la Hispanic Society (2005)
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. F-69
Note darrera part de l'imprès, que en aquesta biblioteca es conserva dividit en carpetes separades

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1120
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number sense signatura
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis i-xx
Collation [1]4/5 [2]6/5
Size pàgina 297 × 210 mm (f. i)
Font gòtica
Condition paper afectat per humitat i bibliòfags. Manquen els folis inicial i final que eren en blanc
Binding sense relligar, conservat dins d'una carpeta
References (most recent first) Reproducció parcial de la Sentència Turbacions, exemplar de Nova York Hispanic Society (2007)
Avenoza (2005), Inspecció personal
Note primera part d'aquest imprès, que en aquesta biblioteca es conserva dividit en diferents carpetes

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3186
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R.88 (5) | Antic 111
Title(s) in copy CORTS | DE | CATALUNYA | DE | 1517-53 ( al teixell de pell vermella, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 10
Collation A6 B4
Size pàgina 267 × 190 mm (portada primer imprès)
Font gòtica
Pictorial elements Il·lustració portada a dues tintes
Condition paper brut, amb taques d'humitat: A j i B 4 verso en blanc
Binding moderna, pell clara sobre cartó amb daurats al llom
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note relligat juntament amb altres constitucions. Anotacions marginals i passatges marcats

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1117
City and Library Tarragona Biblioteca Pública
External description
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Note fa molt que no es troba cap exemplar d'aquesta edició en la biblioteca

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1121
City and Library Tarragona Biblioteca Pública
External description
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Note fa molt que no es troba cap exemplar d'aquesta edició en la biblioteca

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07