Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1552
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/3192 | Antic R-3192 | Antic 131-11
Printed Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22

External description

Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: 170 (= II + 4 + i-clxxii + II)
Collation 12/1+1 A-X8 Y4
Page Layout 1 columnes
Size relligadura 198 × 150 mm (pla anterior) pàgina 191 × 140 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark mà amb flor
Condition molt bon estat de conservació.. Errades de foliació: f. lxiii ben foliat, lxxv (per lxxxviii esmenat a tinta, probablement pel mateix tipògraf), cxxvii (per cxxvi). Sense errades a les signatures de quadern. Darrer foli preliminar, originalment en blanc, ara amb anotacions manuscrites
Binding moderna, en pasta valenciana, amb llom de cinc nervis decorat amb ferros daurats amb una magrana a cada entrenervi; talls de color vermell; guardes de la relligadura de paper d’aigües; conserva una cinta blava de seda que servia de punt.
Previous owners (oldest first) València: Biblioteca de los Caros (ex-libris que representa un escut amb la llegenda “BIBLIOT. DE LOS CAROS. Valencia”, a l'interior de la tapa de davant)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2005), “Repertori d’Obres en Vers. Una aportació a la Bibliografia de Textos Catalans Antics”,
Facsímil: Microfilm de l'edició R-3192 de la BNM. Poesies de March (ed. d'Amorós 1543) (2002)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note hi ha moltes notes d'antics lectors (en castellà, italià, llatí i català); amb molta freqüència algunes paraules de les poesies de March són subratllades i traduïdes al castellà per una mà a tinta; en diversos folis (p. ex., ff. 11v, 31, 40, 54, 91, 137, 154, 165) es troben crides de lectura; pel que es refereix a les notes marginals, cal destacar els diferents referents literaris que al·ludeixen: al f. 22v es fa referència als emblemes d'Alciato, al f. 44v a Dante, al f. 54 a Petrarca, al f. 57 a Arnaut Daniel i al que Dante diu d'aquest a la Commedia; de meïs a meïs, al f. 3v hi ha la següent nota (parcialment guillotinada) que es refereix a Petrarca: “Petracha al primer soneto | ra il zios [?] noche el sol que | rosque han vist poco dizenque | Petracha seaprovecho en sus | [ob]ras deste poeta. y es falso | alrebes porquel petracha | ..io en los a¤os del sen.or | ..74. | en tiempo del Empera | [do]r carlos.4. y del Papa Gre | [go]rio xi. y este autor el a¤o | [1]453. siendo Papa americo. | [E]ugenio.3. y en el tiempo delacon | ..stada Napoles quandono | abia parte que no estubiesse | …..na del Petrarca”; en el f. 1v, on comença el poema de March “Axi com cell / qui desija vianda”, hi ha també una nota, on cita Dante i dos tercets de la Commedia: “Parece esta comparaçion a una que tiene el diuino Poeta dante en la cantica del paraiso al canto .4o. que comiença asi | Intradue cibi distaneti et moventi | d'un modo, pria si morria di fame | che li ver… si recasi ai denti. | i si stareve un agno tra due brame | de fieri lupi igulmente temendo | e si starebe un cane intra due dame”; finalment, en el darrer foli preliminar (que és un afegit) hi ha escrit a mà el sonet de Jorge de Montemayor “Divino Ausias, que con alto vuelo” i una breu biografia de March; tant el sonet com la biografia copien textualment el f. 6 de l'edició de 1555.
Record Status Created 2002-03-08
Updated 2013-08-10