Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1552
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number c. 159, núm. inventari 5422
Title of volume Narcis S. Dionis | Constitucions | Catalunya | s. XV ( a ploma al teixell)
Copied 1481 a quo - 1500 [?] (data del primer text)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 24 (= 1-22 + 2) (Beltran)
Collation 16 2-34/2 36
Page Layout 30 línies (f. 1)
Size pàgina 289 × 214 mm (f. 1) (Beltran)
caixa 173 × 115 mm
Hand gòtica rodona del s. XV
Watermark carro de dues rodes amb els radis en aspa (al cos del volum,) (semblant a Briquet 3527, Perpinyà: 1412)
Pictorial elements Caplletres: algunes caplletres alternen blau i vermell sense decoració
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: no es veuen
Reclams: es conserven alguns reclams en els quaderns 2 i 3, en posició vertical, al marge inferior dret a prop del tall
Signatures: no hi ha restes visibles
Condition manuscrit restaurat, amb taques d'humitat i estrips, els quaderns van ara reforçats per talons. Dos folis finals sense numerar. La foliació (1-22) és moderna, però al marge sup. esquerre n'hi ha una altra, també moderna, diferent de l'anterior que duu 19, 22, 25, sense numerar, 68-69, etc. que corresponen a la numeració dels capítols amb xifres romanes. Els capítols duen una numeració antiga en xifres romanes que duu el núm. xviij al 1 i el ciij al f. 18v. La col·lació que es descriu al catàleg és diferent a l'actual, que és una reconstrucció hipotètica ja que la pèrdua de folis fa difícil la reconstrucció real
Binding moderna, de mitja pasta
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2358 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 160, núm. inventari 5427. 1481 - 1500. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
manid 2358 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 160, núm. inventari 5427. 1481 - 1500. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
References (most recent first) Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció del f. 14 del ms. c. 159 de la Biblioteca Episcopal de Vic (2002)
Descrit per: Beltran (1996), Inspecció personal
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 167-68
Catalogat a: Massó Torrents (1902), “Manuscrits catalans de Vich: Arxiu Municipal. Museu Episcopal”, Revista de Bibliografia Catalana 247 , n. VII
Note Gudiol anotà la manca d'alguns folis. Presència d'algunes proves de ploma dels s. XV i XVI; als marges d'alguns folis hi ha petits resums del contingut fets pel mateix copista i notes que apunten la correspondència del text amb el dels Usatges; una numeració moderna a llapis identifica les constitucions. Segons Massó primitivament anava relligat juntament amb c. 160

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1339
Location in volume ff. 1-23v (fol. mod.)
ff. xv-xxiiii (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1904
Narcís de Sant Dionís. Compendi de les Constitucions de Catalunya
Language català
Date escrit 1413
Incipits & explicits in MS text: [ 1] L3O gouernador general de Cathalunya olo portant veus daquell stants fora dalguna vegaria … [ 23v] … Jacme primer enla cort de leyda statuim e enlos. Axi matex diem
Condition incomplet
Note comença amb la reglamentació de l'ofici del batlle i dels veguers i acaba en l'aire; a l'inici un forat del paper impedeix llegir text. Nota al marge, del s. XV o XVI, en referència a l'arquebisbe de Tarragona
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3020
Location in volume ff. 23v-24v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1119
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitució de pau i treva
Language català
Date promulgat 1228-12-27
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23v] De pace et treuga [sic]
text: D3E pau e de treuga [sic] en Cathalunya son stats en diuerses temps fets molts statuts e constitucions … [ 24v] … qui en llaguna constitucio de pau e de treua statuit sia
Note hi ha una anotació al marge que fa referència als Usatges
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2020-02-23