Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1550
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 103 | Antic Anc. fonds, 10220
Title of volume INSTRUC | ET | MEMOIRES ( al teixell)
Instructions et memoires destat donnez par le Roy darragon on Sr Jean marc por conferer et traicter avec le roy de Sicille ( donat per la BNF, al fol. A)
Copied 1458-07-01 - 1460-02-20

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 201 (= II + A-G + 1-187 + V) (els folis de guarda inicials i finals són de l'època de la relligadura)
Collation l'estat de la relligadura i la manca de reclams no permeten discriminar amb certesa la constitució dels fascicles, que són en general de set bifolis
Page Layout 42 línies (f. 2)
Size pàgina 277 × 205 mm (f. 2)
caixa 201 × 130 mm
Hand cursiva catalana que bastardeja, de diverses mans
Watermark lletra “R” amb antena i creu (al cos del volum,) (semblant a Briquet 8941, tot i que amb mides lleugerament diferents, Palermo: 1467, Baviera: 1470, Napoli: 1470, Amalfi: 1471, Catania: 1472, Transilvània: 1471)
Pictorial elements Altres: sense cap tipus de decoració
Other features Justificació: pauta tabeliònica, tres plecs verticals
Perforacions: sense perforacions visibles
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Condition els folis preliminars i els finals, a més dels ff. 123v-124r són en blanc. Foliació moderna a ploma
Binding mitja relligadura amb daurats, en cartó amb el llom en pell amb cinc nervis amb flors de lis coronades als entrenervis; talls jaspiats en vermell
History of volume Adquirit 1890 ca.
Previous owners (oldest first) Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó
Librairie royale de Blois R. B. I, 2101 1645 a. (consta a l'inventari de 1645)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 125 , n. 411
Note registre de la correspondència de Ferran I a Nàpols: conté un total de 361 documents; restes dels segells de cera vermella a les cantonades d'alguns folis. Sense anotacions de lectura. Al segon foli modern del començament hi ha una anotació de la Biblioteca sobre el volum, referent a l'inventari de 1890. Al f. A: “Cathalanj”, segueix un començament de carta en llatí de la mateixa època del text i l'anotació “ytalianj” [ratllat] “Espagnol”, i el títol que se li va posar a l'ingressar a la biblioteca reial, poster en 1632. Al f. B una nota en llatí i l'inc. d'un document de la mateixa època: “Pius episcopus huus seruorum dei ad perpetum Rey memoria…”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 761
Location in volume ff. 1-187v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1540
Ferran I, Rei de Regno di Napoli. Instruccions del rei de Sicília als seus ambaixadors i d'altres documents sobre el govern del regne
Language català
Date escrit 1458 - 1460
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Instructions dades per lo serenissimo e excellentisi\mo/ senyor lo Senyor don ferrando darago per la gracia de deu Rey de Sicilia de iherusalem e de hungaria als magnifichs mossen jachme march e micer miquel pere deles coses que per part de sa Magestat hauran de dir e explicar al Serenissimo e excellentissimo S. lo S. Rey don Johan … per la gracia de deu Rey darago e de Sicilia della far e de Nauarra
text: Primo los dits mossen Jaume march e micer miquel pere lo mes prest quels sera possible jran personalment on que sapian que sia lo Serenissimo Sor Rey darago … [ 187v] … E al liurar fareu quey entreuinga [sic] algun de offici de scriua de raciode casa nostra E per vostra cautela retindreu vos la present dada en lo Castell nou dela nostra Ciutat de napols a xviiij del mes de febrer any Mil.CCCC.lx. Rey ferdinandus Paulus garlon vicecancellarius (…) Petro de mondrago
Note conjunt de 361 disposicions i cartes relatives al govern del regne de Sicília, numerades al marge modernament, en català, italià i llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24