Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1548
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Bh CF/1
Title of volume Poema Valenciano dela Concepció ( en tinta al llarg del llom, lletra moderna)
TROBES | ALA | VERCHE | MARIA || VALENCIA | 1474 ( en daurat al damunt del teixell de pell negra que es troba a l'estoig de protecció del volum)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 68 (= I + 1-59 + 60-67)
Collation a-d10 f6/5
Page Layout 25 línies (f. 5, una en blanc)
Size pàgina 212 × 146 mm (f. 5)
caixa 130 × 78 mm
Font humanística
Watermark mà amb estel
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Condition el foli preliminar de guardes duu anotacions del s. XVI i els vuit folis finals són en blanc, de guardes posteriors. En molt bon estat, restaurat el 1974. Els quaderns “d” i “e” es troben canviats de lloc, cosa que provoca un salt a la foliació: 41-48 + 31-40
Binding moderna, pergamí sobre cartó, conservada dins d'un estoig de pell vermella amb ferros daurats de bella factura, amb l'interior cobert amb paper d'aigües
Associated persons al f. 1, que era en blanc, anotacions sobre el llibre signades per Josef Sánchez (Floruit 1601 [?] - 1700 [?])
References (most recent first) Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 219-20 , n. 61
Microfilm de l'incunable Bh CF/1 de la BIblioteca Universitària de València. Trobes en llaor de la Verge Maria (1992)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2 , n. 4158
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 111 , n. 240
Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 71-2 , n. 71
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3 , n. 1
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 47-8
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2094
Catalogat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 98
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 488
Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 434
Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 6966
Note segell negre de la biblioteca. Al f. I prel. i al 67, anotacions fetes per una mà del s. XVI, de fet es tracta del mateix foli, plegat en horitzontal, amb apunts en castellà sobre deutes on s'esmenta com a deutors o els seus representants a Miguel Giner, Geroni Ribera, Po Juan Blasco, Bautista Olginat, Agustin Soldia, els hereus de Miguel Meseguer, Pedro Albelda, Bautista Llorens i a Esperança Berda y de Pastor viuda de Felipe Vius

Internal Description
Number of texts in volume: 45
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 757
Location in volume ff. 1-59v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1536
Col·lectiu. Trobes en llaor de la Verge Maria
Language català
Date editat 1474-02-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] LES TROBES EN LAHORS DE LA VERGE MARIA Mil.CCCC.Lxxiiii
prol.: [ 2] Les obres o trobes dauall scrites les quals tracten de lahors dela sacratissima verge Maria foren fetes e ordenades per los trobadors deius e en cascuna deles dites obres scrits responents a una sentencia o seria del mes prop insertal libel o cartell ordenat per lo uenerable mossen Bernat fenollar preuere e domer dela Seu dela insigne Ciutat de Valencia de manament e ordinatio del Spectable senyor frare Luis despuig Mestre de Muntesa e Visrey en tot lo Regne de Valencia Lo qual senyor com a deuot dela uerge Maria posa en la dita Ciutat de Valencia una Ioya a tots los trobadors
rubr.: [ 2v] LO CARTELL
text: Lalta sens par / humil verge Maria | Reyna del cel / deessa triumphada … [ 59v] … Auos donam / la Ioya consignada | Quen mercxeu [sic]
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:372-4
Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria [Facsímil]
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2956
Location in volume ff. 2v-3
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3312
Bernat Fenollar, Prevere. L'alta sens par, humil verge Maria
Language català
Date escrit 1474-02-11 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2v] LO CARTELL
text: Lalta sens par / humil verge Maria … Digne visrey / e mestre de muntera [sic]
envoi: Frare luís [sic] despi Mestre de munte [sic] Visrey en lo regn [sic] | De valencia
Poetic Stanza 4 x 8
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2957
Location in volume ff. 3v-4v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3204
Jordi Centelles, Canonge de València. De fe, d'amor, la més encesa flama
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] Resposta del noble don iordi sentelles tirant ala ioya en lahor dela verge maria
text: De fe damor / la mes encesa flama … Delit segon / sobre tots los delits
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2674
Location in volume ff. 4v-6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2908
Joan Roís de Corella, Cavaller. Terme perfet del etern consistori
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] Resposta de mestre corella ab rims estrains en lahor dela verge Maria / tirant ala Ioya
text: Terme perfet / del etern consistori … [ 6] … Emperadriu / sient ala part dreta
Poetic Stanza 5 x 12, 1 x 6
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2958
Location in volume f. 6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3313
Bernat Fenollar, Prevere. Mirant, senyor de molta reverència
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] De mossen Bernat fenollar / preambol dreçat al spectable senyor frare Luis despuig / mestre de Muntesa e Visrey en lo Regne de Valencia
text: Mirant senyor / de molta reuerencia … [ 6] … Puig per lohar / la que vos puig lohau
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2959
Location in volume ff. 6v-7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3314
Bernat Fenollar, Prevere. Puix Déu jamés les gràcies nos dóna
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6v] Respon sols per honor en lahor dela verge Maria
text: Puix deu iames / les gracies nos dona … [ 7v] … Auos endreç / homil verge maria
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2960
Location in volume ff. 7v-8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3197
Francí de Castellví. Mare del Fill al Qual sou filla vera
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7v] Respon mossen ffranci de Castellui en ladors [sic] dela verge Maria tirant ala ioya
text: Mare del fill / al qual sou uera filla … [ 8v] … A qui per dot / espos y fill se dota
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”. Als ff. 9-10 segueix una altra composició de Castellví en castellà “Del gran redemptor madre hi esposa” precedida per la rúbrica: “Ell mateix mossen Franci de castellui caualler per honor dela Ioya en lahor dela verge Maria en leygua castellana”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2961
Location in volume ff. 10-11
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3153
Barceló, Cavaller. Obriu, obriu, senyora vostres còfrens
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] Resposta / de mossen barçelo Caualler / per la Ioya en lahor / dela verge Maria
text: Obriu obriu / senyora vostres coffrens … [ 11] … Sim dau lexarm / que tots los trists exarma
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”. Als ff. 11-12 segueix un altre poema del mateix autor en castellà: “O virgen santa senyora” precedit per la rúbrica “Ell mateix mossen barçelo caualler per honor dela Ioya en lahor dela verge Maria en lengua Castellana”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2962
Location in volume ff. 12v-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3110
Lluís d' Alcanyís. Per vós loar he mester vostra força
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12v] Resposta de mestre alcanyiç mestre en medicina en lahors dela verge Maria per la Ioya
text: Per vos loar / he mestrer vostra força … [ 13] … Detots creats / vos sou complida norma
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2963
Location in volume ff. 13v-14v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3315
Joan de Nàjera. Molt més que spectable senyor virtuós
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13v] Resposta de mossen Iohan de nagera preuere en lahor dela verge maria per honor dela Ioya
text: Molt mes quespectable / senyor virtuos … [ 14v] … Mes als mirados / sou pur esmaragde
Poetic Stanza 5 x 10, 2 x 5
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2964
Location in volume ff. 14v-15v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3192
Berenguer de Cardona. Sagrat vaxell, archiu sobreycel·lent
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14v] Resposta del honorable e discret en berenguer cardona notari en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: Sagrat vaxell / archiu sobreycellent … [ 15v] … Assaboriu / quell laus fara sentir
Poetic Stanza 5 x 9, 2 x 5
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2965
Location in volume ff. 16-17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3191
Berenguer de Cardona. Mare de Déu, eternalment prevista
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16] Lomateix berenger cardona notari ala honor
text: Mare de deu / eternalment preuista … [ 17] … En los cels alt / gloria luminosa
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 2966
Location in volume ff. 17-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3316
Pere Peres. Qui s'atreveix vostres lahors comptar
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] Resposta den pero pereç notari en lahor dela verge Maria ala Ioya
text: Qui satraueix / vostres lahors comptar … [ 18] … Quel temple dor / del gran Rey Salamo
Poetic Stanza 5 x 8, 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 2967
Location in volume ff. 18-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3317
Joan Verdanxa. Pont del gran cel, del parahís escala
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18] Resposta den Iohan verdauxa [sic] notari ala Ioya / en lahor dela verge Maria
rubr.: Pont del gran cel / de parahis escala … [ 19] … Mon flach enginy / restant fortifficat
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Associated Persons Autor (var.): Iohan Verdauxa
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 2968
Location in volume ff. 19-20
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3318
Joan Moreno. Yo, si be·m tinch per indigne serventa
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19] Resposta feta per Iohan moreno notari en persona de vna noble e deuota senyora apellada yolant loqual nom esta scit [sic] en los principis deles seguentes cobles / eparla ella en lahors dela verge Maria tirant ala Ioya
text: [ 19v] Yo si bem tinch / per indigne seruenta … [ 20] … Yol vos tramet / quey sia fetasmena
Poetic Stanza 5 x 8, 4 x 2
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça als iutges”
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 2969
Location in volume ff. 20v-21v (facsímil)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3319
Antoni de Vallmanya. Sou vós sens par, Verge, dona polida
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20v] Respon Nanthoni Vallmanya notarí en lahor dela verge Maria / e per honor dela Ioya / en rims capfinits maridats encadenats / e ab retronxa
text: Sou Vos sens par / verge dona polida … [ 21v] … Pus mare sou / e filla del quius feu
Poetic Stanza 5 x 12, 1 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 2970
Location in volume f. 22r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3320
Lluís Munyoç. Verge sens par, de les castes pus casta
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22] Resposta feta per luis monyoç notari en lahor dela verge Maria per honor dela Ioya
text: Verge sens par / deles castes pus casta … [ 22v] … Fent quab los sants / celebre tostemps festa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Associated Persons Autor (var.): Luis Monyoç
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 2971
Location in volume ff. 23-24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3255
Joan Gamissà. A tu m'acost, mare del Creador
Language català
Date escrit 1491 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23] Respon Iohan gamiça notari en lahor dela verge Maria per honor dela Ioya
text: Atu macost / mare del creador | Deu Ihesu crist / Reyna triumphada … [ 24] … Defalt es meu / perço prech me comportes | Com inperfet
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”. Als ff. 24-25v segueix un poema intitulat: “Resposta de Arcis vinyoles en lengua toscana en lahor de la verge Maria tirant ala Ioya” que comença “Dilecta da dio / obediente ançilla” format per cinc sonets més una tornada de sis versos
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 2972
Location in volume ff. 25v-26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3321
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. O pur engast de l'alt carvoncle feta
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25v] Lo mateix Arcis [sic] vinyoles / respon en lahor dela verge Maria per honor dela Ioya
text: O pur engast / del alt caruoncle feta … [ 26v] … Puix mon pregar / alt en lo cel no basta
Poetic Stanza 5 x 10, 5
Associated Persons Autor (var.): Arcis Vinyoles
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 2973
Location in volume ff. 26v-27v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3322
Joan Sobrevero. Perquè lohar puga vostra senyoria
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26v] Resposta de sobre uero en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: Perque lohar pugua / vostra senyoria … [ 27v] … Aquella qui sola / mon dir se presenta
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 2974
Location in volume ff. 28-29
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3323
Joan Llençol. Alt en lo cel, la geraxia canta
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] Resposta de lançol en lahor dela Verge Maria tirant als [sic] Ioya
text: Alt en lo cel / la geraxia canta … [ 29] … Vos me sereu per tostemps migancera
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Associated Persons Autor (var.): Lançol
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 2975
Location in volume ff. 29-30
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2209
Genís Fira. Ans que pecant, general malaltia
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29] Resposta de Genis fira en lahor dela verge Maria tirant ala ioya
text: Ans que peccant / general malaltia … [ 30] … Portant los sants / als cels per cenda plana
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 2976
Location in volume ff. 30-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3324
Miquel Peres. Del més alt cel haveu ubert la porta
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30] Resposta de Miqualot pereç en lahor de la verge Maria tirant ala yoya
text: Del mes alt cel / haueu vbert la porta … Enperadriu / de deu feta germana
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Associated Persons Autor (var.): Miqualot Pereç
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 2977
Location in volume ff. 31v-32
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3325
Joan Guerau. Por ab gosar ardiment e temor
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31v] Respon Bernadi vallmanya scriuent en lahor dela verge maria tirant ala Ioya
text: Por ab gosar / ardiment e temor … [ 32] … Don so perdut / si merçe no mabrassa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Associated Persons Atribució autoria: Bernardí de Vallmanya (Floruit 1495 - 1474)
Note plagi dels vv. 1-8, 17-40 i 57-68 de Joan Guerau, executat per Bernardí Vallmanya. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”. Als ff. 32v-33v es transcriu un poema en castellà: “Resposta de mestre Pere de Ciuillar argenter en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya” que comença “Al tempo que febo / su gran claridat” (versificació: 6 x 10, 5)
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 2978
Location in volume ff. 33v-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3213
Llorenç Diamant. Lo tan alt grau, pura Verge Maria
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 33v] Resposta de mestre Lorenç diamant mestre descriuere en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: Lo tan alt grau / pura verge maria … [ 34v] … Sim vendra stret / que tinch grossa carena
Poetic Stanza 5 x 8, 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 2979
Location in volume ff. 34v-35v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3326
Joan de Sant Climent. Santa dels sants, pus sou vengud·al segle
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34v] Resposta den Iohan sent climent nahiper en lahor dela verge Maria per honor dela Ioya en rims estrams
text: Sancta dels sancts / pus sou vengudal segle … [ 35v] … Sereu deffes / de caural mal sepulcre
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Endreça” i “Tornada”
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 2980
Location in volume ff. 35v-36v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3327
Bartomeu Salvador. A vós qui nou cors ha glorifficada
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35v] Resposta den berthomeu saluador studiant en lahor dela verge Maria per honor dela Ioya
text: A vos qui nou cors / haglorifficada … [ 36v] … Sen vagal peccat / qui tots nos espanta
Poetic Stanza 5 x 8, 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 2981
Location in volume ff. 36v-37v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3328
Joan Verdanxa. Port de virtuts, no perillosa plaja
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36v] Resposta de Iohan verdanxa menor de dias / enlahor dela verge Maria en rims estrams ala Ioya
text: Port de virtuts / no perillosa plaia … [ 37v] … Perquels perills / del maluat nom trebuquen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 2982
Location in volume ff. 37v-38v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3199
Lluís Català. En tantes parts vostra bondat destil·la
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37v] Resposta feta per en Luis catala en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: En tantes parts / vostra bondat destilla … [ 38v] … Que mereixcam / fruir lo maior be
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 2983
Location in volume ff. 38v-39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3229
Bartomeu Dimas. Si m'atrevesch entrar l'escura silva
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38v] Resposta de Berthomeu dimas en lahor dela verge Maria en rims estrems per la Ioya
text: Sim atreuesch / entrar lescura silua … [ 39v] … Y ami cobriu / de vostra clara tomba
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”. Als ff. 39v-40v segueix una “Resposta de hun castella sens nom lo qual dix en lohor de la verge Maria tirant ala Ioya” que comença: “O misterio muy profundo” (5 x 10, 5, amb el darrer vers de les estrofes 2-5 en llatí)
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 2984
Location in volume f. 41r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3329
Francesc Vilalba. Alta sens par, santa Verge Maria
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41] Resposta de vilalba en lahor dela verge Maria dita per honor
text: Alta sens sens [sic] par / santa verge Maria … [ 41v] … Saluant los vos / qui sou ver saluador
Poetic Stanza 5 x 8, 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 2985
Location in volume ff. 42-43
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2897
Joan del Bosc. Flach és l'enginy si vós no m'ajudau
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42] Resposta de Iohan del bosch ciutada de xatiua en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: Flach es lenginy / si vos no maiudau … [ 43] … De caritat / virtut perpetual
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 2986
Location in volume ff. 43-44
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3291
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Mare de Déu ésser no merexqué
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43] Resposta de gaçull en lahor dela Verge Maria tirant ala Ioya
text: Mare de deu / esser no merexque … [ 44] … Vos me pugeu / hon tot lo be reposa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 2987
Location in volume ff. 44-45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3277
Lluís Garcia. A vós per lohar, dels àngels senyora
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44] Resposta de Luis garcia scriuent en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: A vos per lohar / dels angels senyora … [ 45] … Guarniu me del pris / non reste desert
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 2988
Location in volume ff. 45v-46v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3211
Bernat Despuig. D'escuredat tenint la pensa llesa
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45v] Resposta den bernat deç puig en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: Descuredat / tenint la pensa llesa … [ 46v] … Carmesim dau / com asenyor insigne
Poetic Stanza 5 x 10, 2 x 5
Associated Persons Autor (var.): Deç Puig
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada i “Endreça al senyor visrey”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 2989
Location in volume ff. 46v-47v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3330
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Mare de Déu, qui sols pogués meréxer
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46v] Arcis [sic] vinyoles per honor en lahor dela verge Maria
text: Mare de deu / qui sols pogues merexer … [ 47v] … Façaus Iesus / seruar iust la balança
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Associated Persons Autor (var.): Arcis Vinyoles
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada i “Endreça”
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 2990
Location in volume ff. 47v-49
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3331
Jeroni Monçó. A l'enteniment, si gràcia l'affina
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47v] Respon Ieronim monço per honor e en lahor dela verge Maria
text: Al enteniment / si gracia laffina … [ 49] … Quius pot satisfer / apres deu primera
Poetic Stanza 8 x 8, 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 2991
Location in volume ff. 49-50
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3332
Francesc de Sant Ramon. Qual dignitat ab la vostr·és egual
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49] Respon Francesch de sant ramon per honor e en lahor dela verge Maria
text: Qual dignitat / ab la vostres egual … [ 50] … Puix sou la font / don tot be proceheix
Poetic Stanza 5 x 8, 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 2992
Location in volume ff. 50-51
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3237
Mateu Esteve. Lo gran estat de vostre alt linatge
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50] Resposta den Matheu esteue en lahor dela verge Maria per honor dela Ioya
text: Lo gran estat / de vostre alt linatge … [ 51] … Car no se pus / ni viu may taulegia
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 2993
Location in volume ff. 51v-52v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3111
Pere Alcanyís. Altisme Déu, Vós qui sou nostra via
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51v] Rospon [sic] mestre Pere alcanyiç metge de Xatiua per honor dela Ioya / en lahor dela verge Maria
rubr.: Cobla esparça inuocant auxili diuinal
text: Altisme deu / vos qui sou nostra via … [ 52v] … Per puramor / pensant a deu mes plaure
Poetic Stanza 6 x 10, 1 x 5
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Resposta” i la darrera de “Tornada”
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 2994
Location in volume ff. 53-54
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3333
Jaume Roig. Visrey, pel Rey nostre Johan altíssim
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53] Respon mestre Iacme roig mestre en medicina en lahor dela verge Maria tirant ala Ioya
text: Visrey pel Rey / nostre Iohan altissim … [ 54] … Prosper vos deu / mare y filla Maria
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 5
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 2995
Location in volume ff. 54-55
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3158
Pere Bell. Clara virtut, mirall de sancta vida
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54] Respon mestre Pere bell / en lahor dela verge Maria dient ala Ioya
text: Clara virtut / mirall de sancta vida … [ 55] … Perque tot hom / avos lo cap inclina
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 2996
Location in volume ff. 55-56
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3334
Joan Vidal. Parlar de vós, alta senyora nostra
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55] Respon mossen Iohan vidal preuere dela Seu de Valencia en lahor dela verge Maria dient ala Ioya
text: Parlar de vos alta senyora nostra … [ 56] … Feu de peccat / sia ma pensa neta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Endreça”
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 2997
Location in volume ff. 56-57v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3335
Bernat Fenollar, Prevere. Los qui·m desiau loar
Language català
Date escrit 1474 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 56] Respon la gloriosa verge Maria presentant la sua coronacio als seus deuots per honor dela Ioya
text: Los quim desiau [sic] loar … [ 57v] … Deu mon fill ma coronada | Mossen fenollar
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 2998
Location in volume ff. 57v-59v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1533
Bernat Fenollar, Prevere. D'acte semblant tan virtuós
Language català
Date escrit 1474
Incipits & explicits in MS intr.: [ 57v-58] VENGVDA la Iornada als demunt nomenats dehidors assignada ahoyr sentencia qui mils dells hauia lohada la verge Maria per los dits senyor Visrey / e mestre de muntesa e Iutges per sa spectabilitat assumps ques comptaua .xxv. dies delmes e Març any demunt dit Mil.CCC.Lxxiiii. dia dela Incarnatio fonch donada e promulgada la deuall inserta sentencia per los demunt dits Iutges / en presencia del dit spectable senyor Visrey / e dels reuerents senyor Bisbe de Cristonopol / e mestre Marti enyego Canonge dela Seu / e de mossen Bernat fenollar / e mossen Iohan vidal preueres / e per los dits Iutges presos per assessors / en poder del discret Nanthoni cendra notari rebuda / e testifficada instans / e aquella publicar requirents los demunt serits [sic] presents trobadors o la mes part de aquels a qui presents constituits / fonch lesta e ordenada la dita sentencia de manament del dit senyor e Iutges per lo uenerable mossen Bernat fenollar preuere e domer dela dita Seu / sots la forma seguent dins la casa dels confraria de sant Iordi de la dita Ciutat de Valencia
rubr.: SENTENCIA
text: Dacte semblant / tan virtuos | Puix lo començ fonch glorios … [ 59v] … Auos donam / la Ioya consignada | Quen mercxeu [sic]
Poetic Stanza 87 vv.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07