Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1547
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call number Inc. 943 (a) | Antic 10917N; 846; 12531; 10824
Title of volume JAUM. GAÇUL | LO PROCES | DE LES OLIV | E LO SOMPNI | DE JOHAN JOH | VALENCIA | 1497 | BIBLIOTHÈQUE | MAZARINE ( al teixell amb daurats)
Imprint València: Lope de la Roca, 1497-10-14

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-42 (fol. a ploma amb xifres aràbigues)
Collation a-d8 e10
Page Layout 31 línies (f. aiij)
Size pàgina 193 × 129 mm (f. a iij)
caixa 161 × 80 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (als ff. A1-E9)
Pictorial elements al revers del primer foli imprès es veu un gravat a tota la pàgina, on es representen al voltant d'un arbre els personatges que intervenen en el procés, i també la figura de Joan Joan. Al segon foli es veu una caplletra de quatre unitats de pauta i al f. a iij una altra caplletra de tres unitats, amb decoració senzilla amb motius vegetals
Condition errades a les signatures: manquen als ff. a1-a2 i al d2; en bon estat
Binding moderna, en pell amb ferros daurats i escut que representa un animal amb aparença d'ocell i amb cua; tall daurat
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1576 Ed.: Paris: Mazarine, Inc. 943 (b). València: Lope de la Roca, 1497-10-25. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 1576 Ed.: Paris: Mazarine, Inc. 943 (b). València: Lope de la Roca, 1497-10-25. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 64-5 , n. 53
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:149 , n. 71
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 52
Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 146
Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke , n. 9738
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2101-2
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 112
Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 260
Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 502
Pellechet (1897-1909), Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France , n. 4760
Copinger (1890-1902), Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum: or, Collections towards a new edition of that work in two volumes , n. 6968 i 7503
Note relligat juntament amb el Somni de Joan Joan

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 755
Location in volume ff. [a j - e x]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1534
Bernat Fenollar, Prevere. Procés de les olives
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Procés de les olives
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Procés de les olives
Joan Moreno. Procés de les olives
Baltasar Portell. Procés de les olives
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. Procés de les olives
Language català
Date escrit 1495 - 1496 ca.
Incipits & explicits in MS tit.: [ [a j]] L3o proces deles oliues e disputa dels Jouens hi dels vells. Fet per alguns trobadors auant nomenats. e lo sompni de Johan Johan
rubr.: [ [a ij]] Demana lo reuerent Mossen fenollar al honrat y discret en Johan moreno
text: D4E vos y de mi // lo temps assegura | Al home celos // de mal sospitar … [ [e x]] … Deixau per als jouens : damor lo seruey | Que son les oliues : quen oli reuenen. | Deo gracias
colofó: A laor y gloria de nostre saluador y redemptor iesucrist senyor nostre fonch acabada la present obra a xiiij. dias del mes de october del any dela incarnacio sua Mil. cccc.xcvij. Estampat per Lope dela Roca alamany. En la insigne ciutat de Valencia
Poetic Stanza 2200 vv.
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:334-40
Fenollar et al. (1973), Lo procés de les olives [edició facsímil de València, 1497]
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7448
Location in volume ff. [a ij - a v]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5317
Bernat Fenollar, Prevere. De vos y de mi lo temps assegura
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. De vos y de mi lo temps assegura
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. De vos y de mi lo temps assegura
Joan Moreno. De vos y de mi lo temps assegura
Baltasar Portell. De vos y de mi lo temps assegura
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. De vos y de mi lo temps assegura
Language català
Date escrit 1495 - 1496 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a ij]] Demana lo reuerent Mossen fenollar al honrat y discret en Johan moreno
text: D3E vos y de mi // lo temps assegura … [ [a v]] … que tant vos conech : com sius agues vista
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4, 1 x 8
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7449
Location in volume ff. [a ij] - e [j]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5318
Joan Moreno. Doliues lo past es fina pastura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a ij]] Resposta
text: Doliues lo past // es fina pastura … [ e [j]] … Donantli combat : de carnals coltells. | Fi
Poetic Stanza 480 vv.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7450
Location in volume ff. [a v - d viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4765
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Report dunes noues me força queus diga
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a v]] Escriu lo magnifich mossen Jaume gacull caualler al reuerent mossen Fenollar com a procurador den moreno
text: R2eport dunes noues : me força queus diga … [ [d viij]] … ya vos queus detinga : qui tant vos enpeny
Poetic Stanza 1004 vv.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7451
Location in volume ff. b ij - [b vj]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5320
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b ij] Escriu hu a mossen Gaçull lo qual per no esser conegut se sotascriu lo sindich del comu dels peixcadors hi vol que la resposta sia donada a miçer verdencha
text: [ b ijv] D2igau mossen iaume gaçull mol [sic] affable … [ [b vj]] … Moreno ioan : aquils desigs trauen
Poetic Stanza 128 vv. [= 7 x 8, 2 x 4 | 7 x 8, 2 x 4]
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7452
Location in volume ff. e [j] - e iiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3585
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Un quern he legit de cobles discretes
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ e [j]] Obra feta per lo magnifich nancis [sic] vinyoles, comendant y lohant les cobles fetes per en Joan moreno en fauor dels vells
text: V2N quern he llegit, de cobles discretes … [ e iiij] … O qual mira dreta: la fi del esguart
Poetic Stanza 21 x 8, 1 x 4 [= 172 vv.]
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7453
Location in volume ff. e iiij - [e x]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5313
Baltasar Portell. Tenint molt offeses les mies orelles
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ e iiij] Escriu balthasar portell an Johan moreno defenent la part dels jouens
text: T2Enint molt offeses. les mies orelles … [ [e x]] … que son les oliues : quen oli reuenen. | Deo gracias
Poetic Stanza 324 vv. [= 40 x 8, 1 x 4]
Number of additional copies of edition 2
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2103
City and Library Avignon Bibliothèque Municipale. Livrée Ceccano
Collection: Call number Inc. 685 pièce 2
Title(s) in copy Sompni de johan johan ( en un bocí de paper enganxat al pla anterior, escrita a tinta en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 39 + II (segona part del volum, els folis finals són guardes de l'època de la relligadura)
Collation a2-3,5,t,7-8 b-d8 c10
Size pàgina 198 × 140 mm (f. ai)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
State manca la portada
Condition incomplet, manca la portada i els folis assenyalats, del f. a6 roman un taló; el marge inferior del f. a2 està força brut. Sense errades a les signatures, llevat que hi manca la sign. al f. d2
Binding en pell gravada amb ferros secs, sobre diversos folis de paper engomats escrits en provençal, l'interior del llom està reforçat amb tires de pergamí que provenen d'un manuscrit llatí en lletra gòtica i decoració en vemell i blau, pel que sembla un Homiliari; llom amb tres nervis del qual s'han desprès els plans
Previous owners (oldest first) Avignon: Museum Calvet (segell de tinta al primer foli imprès i a d'altres indrets)
Associated persons als papers engomats que serveixen de suport interior a les cobertes es llegeix una relació de deutes del 1464 que comença amb l'esment a Felip Huguet, notari (“Falip huguet Notary deu p er j par…”)
References (most recent first) Reproducció parcial (CD) dels manuscrits d'Avignon Municipale, Archives Départamental i Carpentras Inguimbertine And Library (2006)
Les incunables de la Bibliothèque Municipale d'Avignon [catàleg provisional] (2004) , n. 237 pièce 1
Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note en el mateix volum s'han relligat junts el Somni de Joan Joan i el Procés de les olives. Al f. d1 dibuixos d'estels de David a ploma, fets amb poca traça

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1114
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Bh CF/2 | Antic 92-3-37; R/333
Title(s) in copy LO PROC[ES] | deles Ol[iv]es | y somni de | Joan Joan | Va[len]cia 1 1497 ( al teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1-42 (foliació moderna)
Collation a-d8 e10
Size pàgina 197 × 135 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, exemplar que conserva la portada
Condition errades a les signatures: manquen als ff. a1-a2 i al d2
Binding pergamí sobre cartró, senzilla i antiga
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris de la donació imprès a l'interior de la coberta anterior)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1576 Ed.: Paris: Mazarine, Inc. 943 (b). València: Lope de la Roca, 1497-10-25. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
References (most recent first) Microfilm de l'exemplar CF/2 de la Biblioteca Universitària de València. Somni de Joan Joan i Procès de les olives (1992)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 123 , n. 272
Gassull et al. (1974), Lo somni de Joan Joan (València, 1497). [edició facsímil]
Note relligat amb Lo somni de Joan Joan

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07