Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1544
City and Library London The British Library
Collection: Call number Yates Thompson 31
Title of volume LI | BRÉVIARI | D'AMOR ( escrit al teixell de la caixa dins de la qual es conserva el manuscrit)
Copied 1491 - 1500

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 261 (= II + 2-260 + I)
Collation 110 28 3-1110 124 1310 14-1712 1810 19-2412 254/3
Page Layout 2 columnes
32 línies
Size pàgina 366 × 250 mm (f. 10)
caixa 230 × 155 mm
Hand gòtica de forma de molt bona execució
Pictorial elements Miniatures: cent noranta-quatre miniatures d'estil italià, algunes a tota plana, de 3/4 de foli, de columna, de 6/19 línies, aquesta decoració de vegades agrupa 4 miniatures en un sol full (v.g. f. 38v)
Orles el f. 1 és envoltat per una orla de grans dimensions i factura humanística, amb motius animals, vegetals i antropomòrfics (dos àngels i St. Pere), presenta tres escuts heràldics d'or sense figures, a tot color, amb aplicacions d'or)
Caplletres: il·luminades i daurades de sis unitats de pauta
Rúbriques en vermell, inicials de capítol de dues (al primer plec) o tres unitats de pauta (a la resta) amb motius vegetals pintades de colors variats i amb aplicacions d'or. Al peu dels folis encara es veuen les anotacions deixades pel copista per al rubricador (f. 82r)
Calderons en blau i vermell
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Justificació: a punta seca, amb línies de guia per als renglons que atravessen l'intercolumni
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: es veuen perforacions (rodones o allargades) situades a prop dels marges inferior i superior, assenyalant les línies verticals de justificació, no es veuen les que marcaven les horitzontals ni tampoc les que indicaven els renglons
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior sense decorar (quaderns 1-13) i decorats en la resta de quaderns, són en vermell els reclams dels quaderns 4 i 5
Signatures: no es veuen signatures de bifoli alfanumèriques corresponents a la fase de la còpia, però al marge inferior del verso dels folis 99v, 108v, 109v, 112v i 113v i a la segona part del tretzè quadern (ff. 119-123) signatures de bifoli lletres hebrees, tallades en la part inferior, són de mà del relligador i es trobarien originalment a tots els folis de la segona part dels plecs.
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition suposadament manquen alguns folis al començament, que contindrien l'índex. Foliació moderna a llapis al marge superior; una segona foliació, també moderna a llapis, ha estat tatxada per la mà que va fer la primera
Binding en seda rosa bordada amb fil d'or, al centre dels plans dins d'un cercle coronat, anagrama “AMV”. Es conserva dins d'una caixa. Primera i darrera guardes modernes, la segona, antiga
History of volume Adquirit 1941
Previous owners (oldest first) Roberto Giovanni Angelo, Duc d'Altaemps
Paul Arbaud (Naixement Aix-en-Provence)
Henry Yates Thompson XCV Paris 1906-05-12 (price: 657 dólars) (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: "EX MUSEO HENRICI YATES THOMPSON")
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2408 MS: London: British Library, Add. 16433. 1385 a quo - 1400. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Tractat a: Wormald (1953), “Afterthoughts on the Stockholm Exhibition”, Konsthistorisk Tidskrift
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 58-9
Tractat a: Ricketts (1972), “The Hispanic Tradition of the Breviari d'Amor by Matfre Ermengaud de Béziers”, Hispanic Studies in Honour of Joseph Manson
Tractat a: Meiss (1941), “Italian style in Catalonia and a Fourteenth-Century Catalan Workshop”, Journal of the Walters Art Gallery
Catalogat a: James et al. (1912), A Descriptive Catalogue of Fourteen Illuminated Manuscripts Nos. XCV to CVII and 79A. Completing the Hundred in the Library of Henry Yates Thompson 1-22 , n. XCV
Catalogat a: James et al. (1912), A Descriptive Catalogue of Fourteen Illuminated Manuscripts Nos. XCV to CVII and 79A. Completing the Hundred in the Library of Henry Yates Thompson 1
Tractat a: Gratiae Dei. De la gracia de nostra gloriosa virgine madona santa Maria, que porta la amor de Deu e de bes teporals. Étude critique, artistique, archéologique et linguistique d'un manuscrit appartenant aux Collections de M. Paul Arbaud (1899)
Catalogat a: Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum 1:99
Facsímil: Ermengaud et al. (1862-81), Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud. Suivi de sa lettre á sa seur
Note Pergamí clar amb molt poca diferència entre els costats pell i carn.

Als ff. 4-5 s'han eliminat algunes paraules, quedant un forat al pergamí i una taca que afecta també als ff. 4 i 6. Als marges es veuen algunes anotacions de copista que afegeix text oblidat (una marca al text indica el punt), visibles, per exemple als ff. 15vb-16ra. Al f. 39v el reclam diu “Estoria” en lletres vermelles, car el foli següent és ocupat íntegrament per una il·lustració, i al peu hi ha, també en vermell, la paraula “Estoria”.

No es veuen anotacions marginals de lectura.

El text d'aquest manuscrit acaba al final de la línia 26070 de l'edició de Gabriel Azaïs. Un pamflet anònim publicat a Marsella l'any 1899 a expenses de M. Arbaud diu que la relligadura fou executada per a J. de Valbelle, bisbe de St. Omer, que va llegar la seva valuosa biblioteca a aquest seminari, possessions que foren dispersades durant la Revolució. La llista de bisbes de St. Omer mostren dos membres que pertanyeren a aquesta família, François (1709-1727) i Joseph-Alphonse, abans de Salat, nombrat coadjuntor el 1723, morí el 1754 com a Cardenal (p. 33). Una anotació a llapis a l'interior de la coberta anterior dóna la data de c. 1400 per al manuscrit

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 750
Location in volume ff. 1ra-260ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Gratiae dei | de la gracia de nostra gloriosa uergine madona santa maria | que porta la amor de deu e de bens temporals
rubr.: [ 2] Lo maestre prega nostre senyor que li do gracia de be a dir e de la obra acomplir amen
prol.: [ 1ra] P6ER so cascun lo seyn e lenteniment el saber e la sotilitat el engiyn ha e pren dela trinitat … [ 3rb] … Donques comensem aquest tractat en nom dela beneyta e sancta trinitat
rubr.: [ 3rb] Assi comensa la materia dela gracia dei en general
text: S2apien tots aquels qui son feels amadors que dues maneres hia damor la una anc no hac comensament … [ 260ra] … E en aytal manera uendras per aytal camj ala gloria de paradis on estan e abiten los sants. E hauras ab ells ensemps gloria e benauuyrança [sic] sens fi ab aquell qui uju e regna sus al cel. per infinita secula seculorum. AMEN.
References (most recent first) Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 49
Ricketts (1972), “The Hispanic Tradition of the Breviari d'Amor by Matfre Ermengaud de Béziers”, Hispanic Studies in Honour of Joseph Manson 233 , n. Ms. U
Gratiae Dei. De la gracia de nostra gloriosa virgine madona santa Maria, que porta la amor de Deu e de bes teporals. Étude critique, artistique, archéologique et linguistique d'un manuscrit appartenant aux Collections de M. Paul Arbaud (1899) , n. (ed. aquest Ms.)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-12-21