Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1541
Name Bernard Quaritch, llibreter (1819-03-23 - 1899-12-17)
Bernard Alexandre Christian Quaritch
Sex H
Milestones Naixement 1819-03-23
Lloc vinculat London
Mort 1899-12-17
Associated Persons ? ? ? COL.LABORADOR: Alan Noel Latimer Munby, escriptor (1935 - 1937) (treballaren junts)
Affiliation llibreter 1819-03-23 - 1899-12-17
Owner of copid 1869 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Castillo, F. Cancionero Toledo, 1520 COPY 2 (1520). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
manid 1328 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3. València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner de vides de sants (Barcelona), compilat 1400 - 1500.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions copid 1162 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), PC 3937 R74 1531 COPY 2 (1531). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
manid 1103 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-20. Barcelona: Nicholas Spindeler, et al., 1482 - 1484. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
Record Status Created 1991-01-05
Updated 2018-04-16