Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1541
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number RES/203 | Antic Res. 203 | Antic B.15
Title of volume Breuiari damor ( rúbrica del f. ii (primer del manuscrit))
Copied 1401 - 1426 a quo (data de la primera venda coneguda del manuscrit)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 164 (= i-vi + i-clxiiii + 2 + I)
Collation volum format bàsicament per senions: el tercer ha perdut el primer full -xix-, del dotzè en manca el bifoli central, el següent ha perdut els ff. cxxxxviii, cxliiij i cxlvij; del senió que el seguiria en manquen nombrosos folis i a partir d'aquest punt el volum està força fet malbé, hi falten els ff. cxlviij-cxlix, el text acaba al f. clxiiij i en romanen altres dos folis en blancs pautats senes numerar, que formen part del darrer quadern, un quaternió que ha perdut dos folis e la segona meitat
Page Layout 2 columnes
41 línies (f. 2ra)
42 línies (f. ciii)
41 línies (f. cx)
Size pàgina 396 × 288 mm (f. 2)
caixa 308 × 236 mm
caixa 308 × 105 mm (f. 2ra)
caixa 293 × 222 mm (f. ciii)
columna 293 × 102 mm (f. ciiira)
Hand semigòtica amb lleugera influència de la bastarda catalana, molt acurada, traçada sobre una base cursiva del s. XIV, molt regular, que sembla alternar amb una altra mà mòdul més gran i una tinta més clara dels voltants del 1400
semigòtica una altra mà de les mateixes característiques que la precedent, però de mòdul més gran i amb tinta més clara (ff. cixv-cxv)
podria ser que al volum hi haguessin intervingut també d'altres mans, de característiques semblants a les anteriors, per la qual cosa n'és difícil individuar-les una a una
Watermark lletra “P” amb creu (Briquet 8458, Sienna: 1369, Aix-en-Provence: 1371, Firenze: 1371, Pisa: 1371-7, Paris: 1374, Bruxelles: 1376-7, Malines: 1377)
Pictorial elements Il·luminacions manuscrit amb catorze pàgines ocupades completament per dibuixos i cent seixanta miniatures en grisalla, de forta influència francesa, sense il·luminar però algunes amb un lleu toc de color, 130 miniatures petites, 14 d'una pàgina i 12 d'una mida intermèdia
Caplletres: gran caplletra en vermell, blau i violeta amb decoració a ploma (f. 1)
Caplletres: en vermell i blau
Rúbriques en vermell
Calderons altrenen blau i vermell
Altres: foliació en negre al pròleg i a la taula i en vermell al text
Other features Justificació: justificació a punta seca
Pautat: tipus Derolez 43, el més senzill per a dues columnes
Perforacions: perforacions rodones als vuit angles
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Reclams: reclams horitzontals centrats al marge inferior, alguns enmarcats en vermell
Signatures: signatures de quaderns alfanumèriques, al marge inferior dret de la primera part de cada quadern
Condition hi manquen folis. Manuscrit en bon estat de conservació, preciós i molt acurat, malgrat que està mutilat; a hores d'ara (gener de 2001) es troba en procès de restauració per procedir a la seva neteja i reenquadernació. Conserva encara la seva foliació original en xifres romanes, en tinta negra al pròleg i a la taula, i en vermell a la resta del volum, al marge superior dret
Binding en pell, del s. XVIII; durant els anteriors processos de restauració del manuscrit es conservaren les guardes de la relligadura anterior
History of volume Adquirit 1735
Previous owners (oldest first) Desconegut València 1426-10-11 (una nota mig esborrada al darrer foli (es impossible llegir el nom del comprador))
Francisco Marcuello, clergue secular 1625 ad quem [?] sabem que publicà una obra el 1617
Oro (Mossèn), clergue secular
Norbert Niport, llibreter (el llibreter adquirí el llibre als encants del clergue)
Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599] 1635 ca. - 1638 ad quem
Casa d'Hijar (família) 1638
Isidro Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva, 7è. Duque de Híjar 1735 venta a la BNM (De Andrés)
Associated persons Altres ingressà a la Biblioteca quan era director Blas Antonio Nassarre, bibliotecari
Altres als folis inicials de guardes hi ha una certificació signada per Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599]
Altres apareix com a testimoni de la venda feta el 1426 en Pere Castells (Floruit 1426 ca.)
Associated Texts Conté al f. inicial de guardes procedeix d'un altre còdex de pergamí on es llegeix texid 2555 Matfre Ermengaud, Dret de natura comanda provençal
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Microfilm del ms. Res. 203 de la BNM. Breviari d'amor (2000)
Catalogat a: Biblioteca Nacional (Espanya) (1997), Manuscritos signatura Res 50 , n. Res. 203
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Tractat a: Beltran i Pepió (1997), “El Cancionero de Charles d'Orléans y Drez de natura de Matfre Ermengaut”, Romania
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Tractat a: Miranda García (1993-94), “Actualidad del Breviari d'amor de Matfre Ermengaud de Béziers en el debate astrológico del trescientos: el caso del manuscrito res. 203 de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Andrés (1988), “La valiosa colección de códices del Conde de Guimerá en la Biblioteca Nacional”, Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz 50 i 52 , n. 11
Tractat a: Ricketts (1972), “The Hispanic Tradition of the Breviari d'Amor by Matfre Ermengaud de Béziers”, Hispanic Studies in Honour of Joseph Manson 232 , n. Ms. P
Tractat a: Bohigas (1960-67), La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribución al estudio de la historia de la miniatura catalana 2:79-84
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 119-22
Note els folis inicial i final que serveixen de guardes són de pergamí i provenen d'altres manuscrits. El primer està format per tres fragments de còdexs enganxats, dos d'ells formaven part d'un llibre llatí, del s. XIII, amb notació musical (també té aquest origen el foli final), però el fragment de l'esquerra prové d'un cançoner de gran format, que tindria al menys 400 mm d'alçada, té calderons i caplletres en blau i vermell amb decoració afiligranada vermella i violeta i el text copiat a ratlla tirada. Aquest foli podria haver entrat al ms. quan el comprà D. Gaspar Galcerán, puix està enganxat per darrera a un full amb el seu ex-libris, on s'explica la història del manuscrit
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000135155&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 747
Location in volume ff. iira-viva prel. + i-clxiiijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1529
Matfre Ermengaud. Breviari d'amor
Language català
Date traduït 1385-06-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ iira prel.] comensa lo breujari damor matffres e ensenya als amadors e trobadors e els trobadors als als [sic.] aymadores
prol.: En nom de deu nostre senor … [ iiva prel.] … lo qual guardon ma li plusor
índex: [ iii prel.] Aso son les rubriques del breujarj damor. Comte de cartes… vii … [ viva prel.] … .clxii. En qual manera Jhesichrist ans del temps dela sua passio auia promes lo sant spirit a sos dexables
rubr.: [ ir] Lo maestre prega nostre senyor que lj do graia de lo adir e de la obra acomplir. Amen
text: Perço cascun lo seyn el entenjment el saber … [ clxiiiiva] … en aytal manera vendras per aytal camj ala gloria de paradis on estan e habiten los sants e hauras ab ells enssemps gloria e banauyrança sens fi ab aquell qui uiu e regna us en lo cel. per jnfinita secula seculorum Amen
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria christo. Amen
References (most recent first) Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 60-71 (esp.)
Ermengaud et al. (1980), Breviari d'amor. Manuscrit valencià del segle XV (Biblioteca Nacional, Madrid). Introducció, transcripció i traducció per A. F.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-13