Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1540
Authors Ferran I, Rei de Regno di Napoli
Titles Instruccions del rei de Sicília als seus ambaixadors i d'altres documents sobre el govern del regne
Cartes del rei de Sicília
Date / Place escrit 1458 - 1460
Language català
italià
llatí
Text Type: Prosa, Col. cartes
Subject Regno di Napoli (regne)
POLÍTICA
DIPLOMÀCIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 761
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 103 (BITECA manid 1550)
Copied 1458-07-01 - 1460-02-20
Location in witness ff. 1-187v
Title(s) Ferran I, Rei de Regno di Napoli, Instruccions del rei de Sicília als seus ambaixadors i d'altres documents sobre el govern del regne, escrit 1458 - 1460
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Instructions dades per lo serenissimo e excellentisi\mo/ senyor lo Senyor don ferrando darago per la gracia de deu Rey de Sicilia de iherusalem e de hungaria als magnifichs mossen jachme march e micer miquel pere deles coses que per part de sa Magestat hauran de dir e explicar al Serenissimo e excellentissimo S. lo S. Rey don Johan … per la gracia de deu Rey darago e de Sicilia della far e de Nauarra
text: Primo los dits mossen Jaume march e micer miquel pere lo mes prest quels sera possible jran personalment on que sapian que sia lo Serenissimo Sor Rey darago … [ 187v] … E al liurar fareu quey entreuinga [sic] algun de offici de scriua de raciode casa nostra E per vostra cautela retindreu vos la present dada en lo Castell nou dela nostra Ciutat de napols a xviiij del mes de febrer any Mil.CCCC.lx. Rey ferdinandus Paulus garlon vicecancellarius (…) Petro de mondrago
Note conjunt de 361 disposicions i cartes relatives al govern del regne de Sicília, numerades al marge modernament, en català, italià i llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16