Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1540
Authors Ferran I, Rei de Nàpols i Sicília
Titles Instruccions del rei de Sicília als seus ambaixadors i d'altres documents sobre el govern del regne
Cartes del rei de Sicília
Date / Place escrit 1458 - 1460
Language català
italià
llatí
Text Type: Prosa, Col. cartes
Subject Napoli (regne)
POLÍTICA
DIPLOMÀCIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 761
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 103 (BITECA manid 1550)
Copied 1458-07-01 - 1460-02-20
Location in witness ff. 1-187v
Title(s) Ferran I, Rei de Nàpols i Sicília, Instruccions del rei de Sicília als seus ambaixadors i d'altres documents sobre el govern del regne, escrit 1458 - 1460
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Instructions dades per lo serenissimo e excellentisi\mo/ senyor lo Senyor don ferrando darago per la gracia de deu Rey de Sicilia de iherusalem e de hungaria als magnifichs mossen jachme march e micer miquel pere deles coses que per part de sa Magestat hauran de dir e explicar al Serenissimo e excellentissimo S. lo S. Rey don Johan … per la gracia de deu Rey darago e de Sicilia della far e de Nauarra
text: Primo los dits mossen Jaume march e micer miquel pere lo mes prest quels sera possible jran personalment on que sapian que sia lo Serenissimo Sor Rey darago … [ 187v] … E al liurar fareu quey entreuinga [sic] algun de offici de scriua de raciode casa nostra E per vostra cautela retindreu vos la present dada en lo Castell nou dela nostra Ciutat de napols a xviiij del mes de febrer any Mil.CCCC.lx. Rey ferdinandus Paulus garlon vicecancellarius (…) Petro de mondrago
Note conjunt de 361 disposicions i cartes relatives al govern del regne de Sicília, numerades al marge modernament, en català, italià i llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16