Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1538
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/4187 | Antic 4187 | Antic P.92
Copied 1391 - 1400 (Massó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 229 (= 10 + i-ccxviii + I) (Avenoza)
Collation 110 2-1416 1510
Page Layout 2 columnes
45/47 línies
Size pàgina 295 × 215 mm (f. 15) (Avenoza)
caixa 200 × 150 mm
columna 200 × 70 mm
Hand gòtica rodona
bastarda amb trets cursius (Puig i Oliver)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (al cos del volum,) (semblant a Briquet 11851, Navarreiux: 1391, Forez: 1395)
lletres “JO ESTEUA” (als folis de guarda anteriors)
escut amb corona (als folis de guarda posteriors)
Pictorial elements Caplletres: en vermell, la primera del text en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: senyals de vuit perforacions rodones als angles de les columnes
Reclams: horitzontals, centrats al peu del foli, llevat del primer quadern, que el té vertical, a l'inferior del marge esquerre del foli
Signatures: són visibles signatures de quadern alfanumèriques, almenys en alguns folis
Condition volum amb taques d'humitat. A l'inici hi ha deu folis amb la taula, foliats a llapis, la resta en xifres romanes i en tinta, foliació original
Binding holandesa
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 457-61 , n. 86
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Eiximenis (2000), Vida de Jesucrist. Microfilm del Ms. Madrid: BNM 4187
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 283-4
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 10:291-2 , n. 4187
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 368 , n. 4187
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 53
Catalogat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 79 , n. 167 (Ms. O)
Note a la guarda del final proves de ploma i al f. 10v l'espai en blanc fou aprofitat per una mà posterior, del s. XVIII, per transcriure un fragment en llatí de la Sententia Pilati data adversus Jesum Christum
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000134780&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 743
Location in volume ff. 1ra-10ra prel. + ira-ccxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist (VIII-X)
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Title(s) in witness Vida de Ihesu Christ
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1r prel.] A4ci comença lo huyte libre dela vida de Ihesuchrist quj tracta dela sua preicacio e celestial doctrina et approuada per innumerables mjracles e com stech perseguit ne quan dura sa preicacio
índex: Capitol primer com lo saluador illumjna altament los dexebles … [ 10r prel] … de aquest libre ab deguda protestacio en cartes .ccxviij
tit.: [ ira] Açi comença lo huyten libre … los […] que sent Johan lj ha […] sos
text: LO huyten libre dela vida de jhesucrist se seguex … [ ccxviijvb] … recomenat ala sua gracia e merce quj uju e regna Jn secula seculorum. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo
Condition incomplet
Note al f. 1 de l'índex, amb lletra posterior: “Del Rt. P. M. Fr. Francesch Exinis de la orde de St. Francesch. Bisbe de Elna y Patriarca de Alexandria. Segona part”; així donçs es tractaria del segon volum d'un text complet
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06