Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1536
Authors Col·lectiu
Titles Trobes en llaor de la Verge Maria
Date / Place editat València 1474-02-11
Language català
Text Type: Col. poètica
Associated Persons Persona: Bernat Fenollar (Mossèn), Prevere (escriu el cartell)
Persona: Lluís Despí, Virrei de València (convoca els trobadors)
References (most recent first) Reproducció: Sánchez (1979), Les trobes en lahors de la Verge Maria [edició facsímil]
Subject MARIOLOGIA
LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 757
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/1 (BITECA manid 1548)
Imprint València: Lambert Palmart, 1474-03-25 a quo
València: València: Taller de Jacob Vizlant (Bohigas et al.), 1474 ca.
Location in witness ff. 1-59v
Title(s) Col·lectiu, Trobes en llaor de la Verge Maria, editat 1474-02-11
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] LES TROBES EN LAHORS DE LA VERGE MARIA Mil.CCCC.Lxxiiii
prol.: [ 2] Les obres o trobes dauall scrites les quals tracten de lahors dela sacratissima verge Maria foren fetes e ordenades per los trobadors deius e en cascuna deles dites obres scrits responents a una sentencia o seria del mes prop insertal libel o cartell ordenat per lo uenerable mossen Bernat fenollar preuere e domer dela Seu dela insigne Ciutat de Valencia de manament e ordinatio del Spectable senyor frare Luis despuig Mestre de Muntesa e Visrey en tot lo Regne de Valencia Lo qual senyor com a deuot dela uerge Maria posa en la dita Ciutat de Valencia una Ioya a tots los trobadors
rubr.: [ 2v] LO CARTELL
text: Lalta sens par / humil verge Maria | Reyna del cel / deessa triumphada … [ 59v] … Auos donam / la Ioya consignada | Quen mercxeu [sic]
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:372-4
Guarner (1974), Les Trobes en lahors de la Verge Maria [Facsímil]
Martí Grajales (1894), Les trobes en lahors de la Verge María. Publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez con una introducción y noticias biográficas de sus autores
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-13