Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1534
Authors Bernat Fenollar, Prevere
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València
Joan Moreno
Baltasar Portell
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo
Joan Moreno
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València
Baltasar Portell
Titles Procés de les olives
Incipit & Explicits rubr.: Demana lo reuerent mossen Fenollar al honrat y discret en Johan Moreno
text: De vos y de mi lo temps assegura | al home celos de mal sospitar … deixau per als jouens damor lo seruey | que son les oliues quen oli reuenen. | DEO GRACIAS
colofó: A laor y gloria de nostre saluador y redemptor Iesucrist, senyor nostre, fonch acabada la present obra, a .xiiij. dias del mes de october del any de la incernacio sua Mil cccc. xcvij. Estampat per Lope de la Roca, alamany. En la insigne ciutat de Valencia
Date / Place escrit 1495 - 1496 ca.
escrit 1497-10-14 ad quem (princeps)
Language català
Text Type: Vers
Associated Texts , texid 5313 Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
texid 5313 Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
en aquest debat intervenen texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
, texid 4765 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
texid 4765 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
, texid 5318 Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
texid 5318 Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
, texid 3585 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3585 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Un quern he legit de cobles discretes, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
, texid 5320 Síndic del comú dels Peixcadors: Lo, Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable, escrit
texid 5320 Síndic del comú dels Peixcadors: Lo, Digau, mossen Jaume Gaçull, molt afable, escrit
References (most recent first) Tractat en: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Editat a: Miquel i Planas (1911), Cançoner satírich valenciá dels segles XV y XVI 1-84 (ed. ref.)
Editat a: Fenollar et al. (2008), “De vos y de mi lo temps assegura [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Editat a: Fenollar et al. (1988), Lo procés de les olives. Lo somni de Joan Joan 79-174
Editat a: Fenollar et al. (1973), Lo procés de les olives [edició facsímil de València, 1497]
Editat a: Fenollar et al. (1877), Lo procés de les olives é disputa des jovens hi vells, fet per alguns trobadors que avant se nomenen 17-124
Subject LÍRICA
AMOR
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 755
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Mazarine, Institut de France, Inc. 943 (a) (BITECA manid 1547)
Imprint València: Lope de la Roca, 1497-10-14
Location in witness ff. [a j - e x]
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
Incipit & Explicits tit.: [ [a j]] L3o proces deles oliues e disputa dels Jouens hi dels vells. Fet per alguns trobadors auant nomenats. e lo sompni de Johan Johan
rubr.: [ [a ij]] Demana lo reuerent Mossen fenollar al honrat y discret en Johan moreno
text: D4E vos y de mi // lo temps assegura | Al home celos // de mal sospitar … [ [e x]] … Deixau per als jouens : damor lo seruey | Que son les oliues : quen oli reuenen. | Deo gracias
colofó: A laor y gloria de nostre saluador y redemptor iesucrist senyor nostre fonch acabada la present obra a xiiij. dias del mes de october del any dela incarnacio sua Mil. cccc.xcvij. Estampat per Lope dela Roca alamany. En la insigne ciutat de Valencia
Poetic Stanza 2200 vv.
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:334-40
Fenollar et al. (1973), Lo procés de les olives [edició facsímil de València, 1497]
ID no. of Witness 2 cnum 1919
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532 (BITECA manid 2060)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02
Location in witness ff. [a j - e viij]
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ [a j]] L4O proçes deles oliues e disputa dels Jouens hi dels vells. Fet per alguns trobadors auant nomenats. E lo sompni de Johan Johan. +
tit.: [ [a ij]] Demana lo reuerent mossen Fenollar al honrat y discret en Johan moreno
text: O4E [sic] vos y de mi: lo temps assegura | Al home celos : de mal sospitar … [ e viii] … Deixau per ells jouens : damor lo seruey | Que son les oliues. quen oli reuenen. | Deo gratias
colofó: A laor y gloria de nostre saluador y redemptor Jesuchrist senyor nostre fonch acabada la present obra a .ij. dias delmes de Agost del Any dela incarnacio. M.D.xxxij. Estampat per Carles Amoros
Poetic Stanza 2224 vv.
ID no. of Witness 3 cnum 1921
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/15031 (BITECA manid 2062)
Imprint València: Joan d' Arcos, 1561
Location in witness ff. 1-2 prel. + 1-40
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] LO PROCES de les Oliues y somNI DE IOAN IOAN, ORDENAT PRINCIPALMENT per lo Reuerent mossen Bernat Fenollar, y lo discret en Ioan Moreno Notari, E apres per lo magnifich mossen Iaume Gaçull caualler e altres amplificat. Es obra vtil y molt graciosa ara nouament corregit, y affegit la Brama dels pagesos, o vocables bandejats escrita per mossen Gaçull al dit mossen Fenollar. Estampat en Valencia. Ve
tit.: [ 1v prel.] EPISTOLA PROEmial als Lectors
carta: E7N lo temps que mes apartat estaua de conuersar ab les Muses … [ 2v prel.] … la nostra llengua, y perque los que apres vinguessen tinguessen occasio de no tropeçar. | Vale. | Onofre Almudeuer
tit.: [ 1] Demana lo reueRENT MOSSEN FENOLLAR al honrrat y discret en Ioan Moreno.
text: D3E vos y de mi, lo temps assegura | al home celos, de mal sospitar … [ 40] … dexau per als jouens, d'amor lo seruey | que son les oliues, quen oli reuenen. | Deo gratias
colofó: [ 40v] Fon estampat lo PRESENT LIBRE EN Valencia, en casa de Ioan de Arcos, a les espatles del estudi general, Any .1561.
Poetic Stanza 2128 vv.
ID no. of Witness 4 cnum 12434
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], M 928 (BITECA manid 5104)
Copied 1701 - 1800 (Martos)
Location in witness ff. III s/n prel. + 1-57v
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
Incipit & Explicits tit.: [ III s/n prel.] Procés de les olives
rubr.: Demana lo reverent mosen | Fenollar al honrrat y dis|cret en Joan Moreno
text: De vos y de mi, lo temps assegura … [ 57v] … Deo gratias
colofó: Fon estampat lo presenet llibre en Va|lencia en casa de Joan de ARcos, a | les espatles del estudi general | Any 1561
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-14