Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1534
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 460
Title of volume Eximenes | Vida de Chris.o | de .25. añs fins ala | mort de sos mirac-|les y dels Apostols | antes y despres | .m.s. | T.II. ( al llom)
Copied 1401 - 1410 (Massó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 292 (= 1 + 1-290 + 1) (foliació moderna)
Collation 110 25/8 3-1416 15-168/7 17-1816 1914
Page Layout 2 columnes
29 línies (f. 164)
Size pàgina 269 × 208 mm (f. 17)
caixa 195 × 146 mm (f. 12)
columna 189 × 65 mm (f. 17)
caixa 185 × 141 mm (f. 164)
columna 185 × 63 mm (f. 164)
relligadura 274 × 210 mm (Puig i Oliver et al.)
Hand gòtica rodona (1r-286r)
altres mans més cursives (ff. 286v-290r)
Watermark carro (al cos del volum,) (semblant a Briquet 3528, doc. entre 1429 i 1461, Barcelona: 1451; pràcticamente idèntica a Madrid, Alba ms. 80)
Pictorial elements Caplletres: caplletres alternen en vermell i blau
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Other features Justificació: a punta de plom, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no són visibles perforacions
Reclams: horitzontals centrats al peu del foli, llevat del primer i del darrer
Condition els 10 ff. preliminars amb la taula; la foliació original del text, en xifres romanes, ratllada pel relligador, ha estat substituïda per una de moderna que numera tot el volum seguit. Alguns folis restaurats. El f. 290 actual és en realitat un foli que fou rebutjat pel copista (està ratllat) després d’haver copiat una columna del text eiximenià
Binding moderna, del s. XVIII, en pergamí i desenganxada
History of volume Adquirit 1916
Previous owners (oldest first) Badalona: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Puig i Oliver)
Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Marquès de Vilallonga [1709] 1718 data de mort
Associated Texts Conté al f. 4r suplm. texid 2257 Desconegut, Vida d'una santa
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1455 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1278 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 459. 1401 - 1500. Desconegut, Un jorn després dinar, escrit 1400 - 1500.
manid 1278 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 459. 1401 - 1500. Desconegut, Un jorn després dinar, escrit 1400 - 1500.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 422-8 , n. 79
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Descrit per: Ventura (2006), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (1998), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 81 , n. 172 (Ms. T)
Note aquest manuscrit forma part d'un lot del llegat Dalmases donat a la biblioteca. És la segona part del Ms. BdC 459. Al foli de guarda preliminar una nota resumeix el contingut del còdex: “eximenis o ximenis: Vida y mort de Jesuchrist Salvador nostre y portentos per ell obrats y sos Apostols antes y després de la mort des de que ana en lo desert haont fon tentat. Tomo Segon”. Anotacions marginals han afegit a la taula les referències als folis corresponents.

La reproducció de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes conté “Primera part de BdC 460. Els textos llatins de les guardes són d'una mà contemporània al text. La taula fou completada per una mà cursiva del XV. Algunes anotacions marginals. La segona part del Ms. BdC 459…”
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra/vida-de-jesucrist--0/
http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+460/cms+460/1%2C9%2C9%2CB/frameset&FF=cms+460&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 738
Location in volume ff. 1-10 prel. + 1ra-286rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist (VI-X)
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Title(s) in witness Vida y mort de Jesuchrist Salvador nostre
Incipits & explicits in MS índex: [ 1 prel.] Capitol xii mostre com lo senyor vençe la primera temptacio … [ 10] … Capitol .iii. e derrer qui acaba lo ljbre e ha sa presentacio ja al començament de aquest libre
rubr.: [ 11r] Capitol xij quj ensenya com lo senyor vence la primera temptacio
text: V6ehent donchs lo demonj la altea e perffeccio del dejunj … [ 286rb] … lo qual ab nos mateys sia tostemps recomenat ala sua gracia e merçe quj viu e regna In secula seculorum. Amen. Deo gracias
Note completa el text del ms. anterior Dalmases 177.I
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1776
Location in volume ff. 286v-287v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2256
Joan Llobet. Meditacions sobre la Passió i oracions
Language català
Date escrit 1350 - 1410
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 286v] Sequentia fuere ordinata per reuerendum Johanem Lobet in sacra pagina magistrum
text: per tant com los nostres actes no poden esser regglats sens lo pricipi e fi quj es sol deu … [ 287v] … sua passio e dela sua gloriosa inmaculada mare amen
Note Text en llatí i català
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1777
Location in volume ff. 288-289v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2259
Joan Llobet. Meditacions per a cada dia de la setmana
Language català
Date escrit 1350 - 1410
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 288] per meditar cascun die dela setmana lexant lo peccat ab consentiment de sant proposit per lo dit mestre lobet ordenat
text: Lo diluns legiras en lo libre dela tua memoria lo gran misteri dela incarnacio … [ 289v] … lo teu peccat veges con li es obligat
Condition incomplet
Note acaba amb la meditació del dimecres
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3328
Location in volume f. 290ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3778
Desconegut. Sermó o reflexions sobre la mort de la Verge
Language català
Date escrit 1350 - 1410
Incipits & explicits in MS text: [ 290ra] […]filus si es que lo fill beneyt lj trames langell quj la saluda sobre delitablement e lj presenta apres la salutacio vn Ram de palma luent dient lj que lo seu precios fill la lj trametia … lo terç punt si es que langel ço diu lj assigna tres jorns per apparallarse ala mort dient lj de part del seu fill reuerent que ella sabes per cert que apres tres jorns ella passaria de [f. 290rb] aquesta vida
Condition fragment
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3329
Location in volume f. 290v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3779
Desconegut. Sobre la purificació de la Verge Maria
Language català
Date escrit 1350 - 1410
Incipits & explicits in MS text: [ 290v] [l]a purificacio dela verge maria fo feta apres la natiujtat de nostro senyor xl dies pot esser dita aquesta festa purificacio per ço con al xl die … e lo forç significa la diujnitat de jhesuchrist
Note al peu del text, en lletra més petita: “qui molt ama mot sera amat si son amar sera”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-18