Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1532
Authors Bernat Fenollar, Prevere
Titles Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre
Contemplació a Jesús crucificat
Incipit & Explicits text: Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre … sinó lo fruhir de vós, bon Jesús
Date / Place escrit 1493-01-11 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 5 10 10ï 10 10ï 5 10: ababbcdcdd
Associated Texts aquestos versos formen part d'una obra on també intervé texid 5272 Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 5272 Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
References (most recent first) Editat a: Fenollar et al. (2008), “D'aquella tan alta, tan fort y gran çoca [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Fenollar et al. (2002), Lo Passi en cobles (1493). Estudi i edició 419-445 (ed. ref.)
Editat a: Gascón Uris (1998), Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151 7-20
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 92 , n. 60.20 (109:1)
Editat a: Fenollar et al. (1912), Lo Passi en cobles escrit per mosen Bernat Fenollar y Pere Martinez. Precedit de una breu noticia biográfica y bibliográfica dels autors 137-149
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:219-223 , n. ed. parcial
Editat a: Briz i Fernández (1868-69), Llibre intitolat Jardinet de Orats, compost de diverses strofes y rims en moltes llengues 18-34
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 109-129
Subject CRISTOLOGIA
LITERATURA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 753
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 151 (BITECA manid 1033)
Copied Narcís Gual, 1486
Location in witness ff. 12-24 f. 14-26
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 12] dela passio de ihesu christ
rubr.: Cobles fetes / per mossen fenollar e per mossen Joan Scriua caualler contemplant en iesus crucifficat
rubr.: Mossen fenollar
text: Qui deu vos contempla / dela creu en larbre … [ 24] … Sino lo fruyt / de vos bon Jesus
Poetic Stanza 25 x 10
Note Les paraules “dela passio de ihesuchrist” són sobre el títol i escrites amb una lletra més menuda
ID no. of Witness 2 cnum 2101
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2113 (BITECA manid 2053)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz para Jacobo de Vila (colofó), 1493-01-11
Location in witness ff. k ij - l iiij
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ k ij] Contemplacio a Jesus crucifficat feta per Mossen Johan scriua mestreracional : e per Mossen fenollar
rubr.: Fenollar
text: Q4Ui deu vos contempla : dela creu en larbre … [ l iiij.] … Sino lo fruhir : de vos bon iesus
Poetic Stanza 25 x 10
ID no. of Witness 3 cnum 5187
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (2) (BITECA manid 2426)
Imprint Pere Posa, 1518-09-28
Location in witness ff. [g vj - h iiij]
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [g vi]] Deuota contemplacio a Jesus crucificat: feta per mossen Johan scriua mestre racional: e per mossen Fenollar
rubr.: Fenollar
text: Q5Ui deu vos contemple : dela creu en larbre | Penjat entre ladres : per nostra salut … [ [h iiij]] … E feta del cel : conquesta sens falla | Nos deu voler pus | Sino lo fruhir : de vos bon Jesus
Poetic Stanza 25 x 10
Note al f. h iij, abans de la cobla començada “O font habundant : quel mon tot recrea”, es llegeix la rúbrica “Scriua” quan en realitat hauria de ser “Fenollar” (vegeu l'edició de Garcia Sempere, p. 440); per aquesta raó nosaltres hem comptabilitzat els versos d'aquesta cobla a dins de l'obra de Fenollar
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03