Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1532
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 222 | Antic CCLXII
Title of volume M.S. | XIMENEZ | Rúbriques | de la Vida | de Jesu-Chris\t/ ( al teixell a ploma)
Copied 1401 - 1500
1401 - 1450 (Puig i Oliver)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + [1]-[11] + I-CCXXVIII + I
Collation [1]-[2]6 a11/12 b-e24 f22 g24 h26 i28
Page Layout 2 columnes
42 línies (f. 14)
Size pàgina 285 × 212 mm (f. 14)
caixa 202 × 143 mm
columna 202 × 64 mm
Hand bastarda
Watermark carro de dues rodes amb antena rematada per un punt (ff. [1]-[11], i-lxxvii, ccvii-ccxx,) (semblant a Briquet 3543, Siena: 1421, var. Fabriano: 1424, Chambéry: 1428-1431, Gènova: 1428- 1458, Narbona: 1432)
carro de dues rodes (ff. lxxviiii-ccvi, ccxxv) (semblant a Briquet 3527, Perpinyà:1412 i 1432, diversos llocs d’Itàlia: 1413-1440, Holanda: 1416-1439, Hongria: 1423 i Anglaterra: 1417)
carro de dues rodes, radis en aspa (f. clxxx)
Pictorial elements Caplletres: primera inicial de dotze unitats de pauta embotida en blau i vermell i filigranada en vermell i lila; caplletres d'inici de tractat embotides; la resta, de tres i quatre unitats de pauta blaves o vermelles amb filigrana lila o vermella. Inicial de les taules sense fer, amb lletra de guia
Tocs de color algunes majúscules amb tocs de vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada; de vegades l'última línia és escrita per sota
Perforacions: rodones senyalant totes les línies de guia, excepte les del marge esquerre
Reclams: horitzontals, situats a la dreta del foli, dins d'un rectangle
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques, visibles només a partir del quadern “e”
Condition volum restaurat, amb taques d'humitat. En molts folis la tinta ha traspassat el paper. Al f. 18ra hi ha un forat i el marge inferior de l'últim quadern té forats de corc que no afecten el text. Foliació antiga en xifres romanes. Entre els ff. 102-103 es va tallar un foli que segurament era un taló però que fa quadrar la col·lació. F. 10 prel., de pergamí, en blanc. Errades en la foliació: f. 13 (per 10), f. 10 (per 13), f. 41 (per 42), del f. 189 salta al 200 i continua a partir d'aquest
Binding moderna, pergamí sobre cartó
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 509-13 , n. 97
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 134 , n. 154 (Ms. A)
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 163-4 , n. 222
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 58 , n. VI
Note al primer foli de pergamí (segona guarda), hi ha un foli amb notes en tinta i lletra del s. XV-XVI: “te dos procesets de na Violant den gualeas Johan dela pocisio | que ha dues sentencies primera e segunt miser auella| Item te en bernat Johan los dos procesets de na figuerola| e te mes lo proceset dela demanda de Johanot| Item te miser guorgils (guargue?) lo testament de mon frare”. Es troben al volum diverses anotacions marginals i passatges subratllats en vermell
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067025.html filigrana carro vist 2014-01-08
http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067026.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 736
Location in volume ff. 10 prel.+ 1-218
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist (I-VI cap. 1-16)
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra prel.] [c]omensen les rubriques del ujta cristi del prjmer volum hordenat per lo reuerent mestre francesch eximeneç del horde de frares menors
índex: Cappitol prjmer quj demostre lo prolech del present libre dela ujda de jhesu christ … [ 9rb] … Cappitol xvj quj ensenya per quantes nits la santa anjma del saluador estech consolada en lo desert .ccxxvij
rubr.: [ 1ra] Açi comença lo libre apellat uita cristi hordenat per lo reuerent Mestre ffrancesch eximenec del horde dels frares menors ab la ajuda del nostre saluador e mestre jhesu christ
prol.: A12l molt honorable e discret caualler Mosen pere dartes Mestre racional del molt alt prjncep e senyor don Marti per la gracia de deu rey de araguo lo seu horador en en [sic] jhesu christ saluador … [ 1vb] … ço que sia aell plasent e proffitos al seu poble
rubr.: Cappitol seguon quj mostre la protestacio de auer catolich senyn [sic] en tot aquest libre
text: P4rjmerament donchs protest aci en lo comensament daquest libre que siyo dauall o en qual seuol libre o tractat meu per jnaduertencia o per ma gran ignorancia escriujs o deya o per qual seuol manera posaua res que fos contra la santa fe chatolica … [ 218rb] … Ara segueix se lo seten libre hon auem a tractar com apella sos apostols e dexebles e com altament los jnforma. ffinjto
Condition incomplet Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-08