Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1531
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number c. 234
Title of volume EIXIMENIS | VITA CHRISTI | c. 234 ( a ploma, a un teixell modern enganxat damunt la relligadura)
Copied 1441 - 1460

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-250 + 1
Collation 17 21+14t 3-1714 1812 9-2014 212
Page Layout 2 columnes
30 línies (f. ii)
Size pàgina 296 × 215 mm (f. i)
caixa 182 × 147 mm
columna 182 × 63/67 mm
Hand gòtica
Watermark muntanya de tres cims amb antena i creu (als folis preliminars,) (no localitzada als repertoris una marca idèntica;)
muntanya tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (al cos del volum,) (semblant a Briquet 11862, Grenoble: 1403, Peyroleles: 1406, Köln: 1422, també s'assembla força a Briquet 11868, Firenze: 1407, var. Roma: 1408-17, Sienna: 1413, Berna: 1430 i Perpinyà: sense data;)
àncora (al foli final,) (no s'assembla a cap de les repertoriades)
Pictorial elements Caplletres: hi ha una gran caplletra en vermell i blau al començament de cadascuna de les parts, la resta són petites, alternant el blau i el vermell “taraceada” amb decoració afiligranada a dos colors, rúbriques i “titre courrant” en vermell, caplletres en blau i vermell, alternant, amb decoració a ploma, senzilla, en color de contrast
Other features Justificació: a mina de plom molt fluixa als folis de pergamí, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: rodones als límits de les línies de justificació, les verticals a prop del tall i les horitzontals, de vegades, a prop del límit de la caixa, però sense coincidir-hi
Reclams: horitzontals centrats al peu de la segona columna del verso
Signatures: restes de signatures numèriques visibles als dos primers folis del quadern 10è
Condition f. vj està esqueixat; hi ha folis en blanc, com són els f. 1 i 7. Només són numerats els primers xix folis, el conjunt del volum té una foliació a llapis moderna; taques de brutícia. El primer quadern actual del volum no té una estructura clara, car són folis trencats i enganxats, ja que el segon duu al marge inferior esquerre el núm. 3, sabem que al menys hi manca el primer foli; aquesta irregularitat continua al quadern segon, car comença per dos folis seguits de pergamí, el primer en blanc, i es tanca amb un taló situat després del foli final real del quadern, amb reclam que lliga correctament amb el foli següent; potser aquest bifoli format ara per un foli i un taló, que embolica el primer quadern, era inicialment el bifoli exterior del primer quadern, i al relligar de nou el volum es va tallar, eliminant la segona part i aprofitant la primera per protegir el primer full del text; pel que fa al darrer quadern, es tracta de dos folis que no formen plec, estant el segon enganxat damunt del primer
Binding pell repusada sobre fusta, decoració senzilla de bandes marcades sense motius decoratius, amb cantoneres de metall, despresa del llom, que està trencat
Previous owners (oldest first) Vic: Arxiu Municipal 1902 ad quem (quan el va veure Massó)
Associated Texts una mà del s. XVI ha copiat en una guarda de pergamí enganxada al pla posterior de la relligadura texid 2255 Desconegut, La fruta por el sabor, escrit 1400 - 1500 castellà
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2616 MS: Vic: Olim Municipal. 1441 [?] - 1460 [?]. Vicent Ferrer, Sermó sobre la predestinació “Ego vobis dico Facite”, pronunciat 1410-07-24.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 490-5 , n. 93
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Tractat a: Serra i Campdelacreu (1879), El Archivo Municipal de Vich: su historia, su contenido, su restauración: memoria escrita y presentada al M. I. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad 59-60
Tractat a: Puig i Oliver (2003), “Desaparició, emergència i intent de reconstrucció d'un manuscrit vicentí vigatà”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 80 , n. 169
Catalogat a: Massó Torrents (1902), “Manuscrits catalans de Vich: Arxiu Municipal. Museu Episcopal”, Revista de Bibliografia Catalana 231-33 , n. III
Note quan era a l'Arxiu Municipal de Vic, Massó va veure a l'inici, formant part d'un plec de cinc folis, quatre amb un Sermó de Vicent Ferrer que hores d'ara no s'hi troben. Alguns afegits marginals de text oblidat en la còpia per mà del propi copista. Als marges inferiors o superiors es llegeixen de vegades els textos que corresponien a les rúbriques, anotats pel copista per guiar el rubricador. Les anotacions del foli final són un xic posteriors a la còpia i han estat transcrites amb lletra cursiva

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 735
Location in volume ff. 2ra prel.-6va prel. + i-250vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist (I-V, cap. xxi)
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS índex: [ 2ra prel.] saren aci sobiranes temptacions. Capitol .xliij. Com ordenauen la uida dela gloriosa uirtut de justicia … [ 6va prel.] … Capitol .xxij. Com lo saluador tench uida ermitana
dedic.: [ i] A8l molt honorable e discret e feel cristia \caualer Mossen p. dartes maestre racional del molt alt princep e senyor don johan per la gracia de deu Rey darago/ lo seu orador … [ ivb] … dir ço que sia a ell plasent e profitos al seu poble
tit.: protestacio dauer chatolich seny en tot aquest libre
text: P3rimerament donchs proteste açi en lo començament daquest libre que si yo dauall en qualseuol libre o tractat meu … [ 250vb] … E diu aqui aquest quelo senyor beneyt
Condition incomplet
References (most recent first) Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 666 , n. 169 (Ms. Q)
Note part de l'inici del pròleg fou oblidada i afegida al marge superior del text
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 5333
Location in volume f. 251
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5117
Desconegut. Proverbis
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 251] Jhs. Quj mal scolta mal respon / Bon scoltar mostra bon seny / E saber be respondre Es de bon entenjment … Ama aquell quj not hama Entro que tam
Note dos pàgrafs, cadascun amb set proverbis, lligats al marge amb sengles claus que es lliguen a una nota de crida “Nota. ”, sense que es pugui llegir el tema al que fan esment en estar trencat el paper
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5334
Location in volume f. 251
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1965
Valerius Maximus. Dits i fets memorables
Language català
Date traduït 1395 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 251] La pus spatxada carrera per aconseguir gloria era en los romans quj regian la cosa publica quels homens fesen per gujsa que fosen aytalls de djns com volian eser vjsts de fora per les gents. N.o que dju so [?] en lo Velerj
Condition fragment
Note hem transcrit el text complet, que pot ser una cita textual de Valeri Màxim o un comentari escrit amb el text al davant o després de la seva lectura
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04