Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1530
City and Library Barcelona Acadèmia Bones Lletres
Collection: Call number 3-III-7 | Antic V
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 263 (= 258 + 5) (Casanovas)
ff.: 87 (= 1-87) (folis actuals, numerats modernament en xifres aràbigues a llapis; restes d'una antiga foliació a ploma en romans que no es correspon amb l'actual (fol. 17 mod. = ant. 45; fol. 18 mod. = 46 ant.; fol. 21 mod. = 49 ant.))
Collation 116 2-516 67/0 només es conserven els 7 primers folis del quadern, talons dels folis arrancats
Page Layout 2 columnes
42 línies (f. 17)
Size pàgina 405 × 288 mm (f. 17)
caixa 296 × 178 mm
columna 296 × 79 mm
Hand gòtica cursiva amb trets de la bastarda de dues mans, amb canvi de mà que comença a copiar al f. 77vb, a partir de la quarta línia
Watermark muntanya de tres cims amb antena i creu
Pictorial elements Caplletres: inicials de capítol de dues unitats de pautat, alternen en vermell i blau, amb decoració afiligranada en lila i vermell
Rúbriques en vermell, indicacions de les rúbriques al marge dels folis en tinta marró per al rubricador
Calderons en vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: vuit perforacions rodones, fetes probablement amb punta de compàs, als angles de la caixa d'escriptura de les columnes
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior a l'intercolumni
Condition taques d'humitat, alguns folis malmesos, sobretot el primer i el darrer. Del f. 63 només es conserva un bocí, la cantonada interior superior; correccions del text al marge
Binding deslligat, cobertes caigudes, són visibles els quatre nervis de la relligadura; actualment conservat dins d'una caixa de cartó folrada amb tela marró
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1528 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1925. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 527-30 , n. 100
Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Tractat a: Soriano (2010), “Dels manuscrits medievals apareguts i retrobats de la Biblioteca de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona”, Catalan Review
Tractat a: Sabaté et al. (2004), “D'inèdits i retrobats: el Llibre dels àngels, la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis i el context de la seva difusió”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 76 , n. 155 (Ms. B)
Note es donava per perdut des de la guerra civil, romania a la biblioteca com una Vida de la Verge

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 734
Location in volume ff. 1-87v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist (I-V, segons Casanovas, actualment es conserva part del III i del IV tractat)
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […] hom qui fills hauia qui visques be car la millor e la pus durabla hetat que hom podia dar ne lexar a sos fills era que hagues be viscut … [ 87rb] … e fahia contjnents de fembra qui va en part e soptosament corrent los detras crema e destrouj […]
Condition incomplet
References (most recent first) Sabaté et al. (2004), “D'inèdits i retrobats: el Llibre dels àngels, la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis i el context de la seva difusió”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Eiximenis et al. (1951), El naixement de l'Infant Jesús. Transcripció i pròleg de…
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-16