Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1528
Name Jaume Espona i Brunet, bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement Barcelona 1888
Mort Barcelona 1958
Affiliation bibliòfil
fe catòlica romana
Owner of copid 1127 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV), 10710 (1493 ca.). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493 .
copid 1232 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (1) (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1284 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 74 Fol (1500). Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1333 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19-8º (1543-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1369 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 16 Fol (1) (1520 d.). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21 .
copid 1405 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV), 16517 (1481 d. - [?]). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08 .
copid 1407 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 14 8º (1520-11-15). Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem .
copid 1414 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 3 Fol (1494-05-30). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493 .
copid 1629 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (1535-09-03). Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo .
copid 1884 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (7) (1513-05-06). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05 .
copid 1938 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 50-8º (1560). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
manid 1092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 1262 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 8-8º. Venezia: Johan Hertzog, 1490-04-30. Desconegut, Calendari, escrit 1490 ad quem.
manid 1438 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 17 Fol. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
manid 1487 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-28. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1499 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 9-8º. Girona: Diego de Gumiel, et al., 1495-03-20. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1563 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 1739 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 6 Fol. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2076 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 8 Fol. Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
manid 2208 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 6 8º. Tolosa de Llenguadoc[?]: Heinrich Mayer [?], 1485 ca. Desconegut, Tractat de pronosticació de la vida natural dels homes, escrit 1485.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2462 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (9). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2665 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 3 Fol (2). 1491 - 1550. Desconegut, Excel·lents propietats de la flor del romaní, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
Record Status Created 1990-12-13
Updated 2007-07-02