Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1528
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 1925 | Antic 9-I-5
Copied 1491 - 1500
1401 - 1430 (J. De Puig)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 32 (= II + cxij-cxxxix + II) (fol. antiga, amb errades)
ff.: 32 (= II + 1-28 + II) (fol. moderna)
Collation estructura original poc clara
Page Layout 2 columnes
41 línies (f. 1va)
33 línies (f. 2ra)
Size pàgina 401 × 282 mm (f. 1)
caixa 295 × 180 mm (f. 1 primera i segona unitats)
columna 295 × 80 mm (f. 1 primera i segona unitats)
Hand gòtica amb influències de la bastarda; dues mans, la primera de mòdul més menut (f. 1) i la segona de mòdul més gran (ff. 2-28)
Watermark muntanya de tres cims (visible a partir del f. 2,) (semblant a Briquet 11672, tot i que aquí no duu creu, Grenoble: 1382, var. fins al 1396 i se'n documenten a Montpellir: 1365, Provence: 1368 i Espanya: 1379, en dates molt més pregones que la que correspon a aquesta còpia)
Pictorial elements Caplletres: en la primera unitat, en vermell i blau amb senzilla decoració afiligranada en el color de contrast, de tres o quatre unitats de pauta; segona unitat: en blau o vermell de dues o tres unitats de pauta, amb decoració afiligranada més elaborada que a la priemra part, alternant vermell i lila; les lletres de guia encara s'aprecien a les dues parts
Rúbriques en les dues unitats en vermell
Calderons en les dues unitats en vermell (amb més presència en la segona)
Other features Justificació: a punta de plom o carbó; en la primera unitat codicològica (f. 1), es respecta, no gaire a la segona, que escriu línies més llargues que les que assenyalen les caixes
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: en el quadern segon és horitzontal, centrat al marge inferior, i el del quart, també horitzontal, es troba al marge interior del foli
Condition volum restaurat, els primers folis tenen el marge inferior trencat; algunes taques d'humitat i de brutícia. La foliació antiga, realitzada a ploma en xifres, romanes té nombrosos errors i és posterior a la còpia; el volum disposa també d'una altra foliació, moderna, a llapis. La solidaritat entre els folis depèn d'uns reforços de tires de paper que els uneixen els uns amb els altres, cosa que no permet conèixer amb certesa quina fou l'estructura original dels plecs. La tinta traspassa el foli a la segona unitat, sense arribar a trencar el paper
Binding moderna, de la biblioteca, en pergamí sobre cartró
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de santa Caterina (segons J. Mateu i Ibars)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Compari's amb manid 1530 MS: Barcelona: Bones Lletres, 3-III-7. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 513-7 , n. 98
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Duran et al. (2001), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.2. Barcelona: Biblioteca de la Universitat (II) 713-14
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Tractat a: Viera (1979), “Manuscritos eiximinianos no catalogados por J. Massó Torrents”, Estudios Franciscanos 293
Tractat a: Mateu Ibars (1971), “Los manuscritos de los siglos XV y XVI de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona”, Biblioteconomía 84
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 4:390-1
Note es tracta de dues unitats de factura diferent, potser del mateix còdex, però de mans i concepcions organitzatives diverses, tal vegada es tracta de fragments de dos manuscrits procedents d'un mateix taller. L'ordre de lectura seria: 6-7, 4, 5, 9, 3, 10, 12-14, 8, 15-16, 11, 17-28, amb llacunes. Exemplar amb notes marginals d'una altra mà, contemporània, però, a la que copia el manuscrit

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 731
Location in volume ff. 1ra-1vb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist (III, caps. XVIII-XX)
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] exorca Apres se alegrauen lauors sabent la jnfanta nada quina ne qual deuia esser … [ 1vb] … perque diu que lauors los grans estrolechs de Egipte jutjaren que aquell any se uerjficarja
Condition acèfal, fragmentari i incomplet
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7807
Location in volume ff. 2ra-28vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist (IV, caps. LX-LXI, fragmentaris)
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS text: [ 2ra] sens que no lj faeren lo seruey al qual eren obligats per lur offiçi … [ 28vb] … E lo senyor beneyl posant li les mans sobre lo cap dient li saluat e beneyt sies tots temps
Condition acèfal, fragmentari i incomplet
Note capítols no numerats, la primera rúbrica que trobem al f. 3va diu “Com en .iij. maneras podem sacrificar Adeu” i la darrera, al f. 28vb “Com passaren per lo desert hon era sant Johan Babtista”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-03-02