Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1525
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 209 | Antic 92-6-13
Title of volume XIMENEZ | Vita | Christi ( a tinta al teixell)
Copied 1401 - 1500
1401 - 1420 (Gutiérrez del Caño)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 381 (= III + i-ccclxxiiij + III)
Collation 1-1116 1220 1318 14-2116 2218 238/7
Page Layout 2 columnes
36 línies (f. ii)
Size pàgina 284 × 215 mm (f. ii)
caixa 180 × 138 mm
columna 180 × 60 mm
Hand semigòtica
Watermark muntanya de tres cims amb creu (ff. iii-clxxvii)
carro de dues rodes (a partir del f. clxxviii) (com la dels ms. BUB 77, BUV 209, Carpentràs Arch. Dep. 177, BdC 285 i RAH 9/1117)
Pictorial elements Caplletres: la primera il·luminada i miniada; la resta són vermelles o blaves amb decoració afiligranada en el color de contrast
Calderons en vermell
Tocs de color en vermell els epígrafs, la foliació i els tocs en algunes lletres
Other features Justificació: al pergamí, a punta seca; al paper, una mina de plom que deixa traça marró
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: al pergamí no sempre visibles; al paper rodones visibles a prop del tall, senyalant les línies fonamentals de justificació
Reclams: centrats al peu del foli, decorats amb un traç de tinta vermella
Signatures: en xifres aràbigues (la primera assenyala el número del quadern i la segona el del bifoli)
Condition guardes en blanc. Exemplar en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat i brutícia lleus que no afecten el text. La tinta traspassa el paper, però no el trenca
Binding pergamí sobre cartó, antiga
History of volume Adquirit 1813 a quo
Previous owners (oldest first) Vilad[…] (Floruit 1470 [?] - 1550 [?]) (ex-libris rallat al peu del f. 1: “Es de vilada […] sta” que es torna a repetir al foli final)
Vicent Blasco, erudit (1735 - 1813) 1813 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Compari's amb manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Compari's amb manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
Mateixa filigrana manid 1835 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 158, núm. inventari 5423. 1491 - 1500. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 444-8 , n. 83
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. València 209. Eiximenis (2000)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 2:139-42 , n. 1200
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 134-5 , n. 157 (Ms. D)
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:191 , n. VI
Note Segells negre i vermell de la biblioteca en diversos indrets. Sense anotacions de lectors.
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067016.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 728
Location in volume ff. ira-ccclxxivvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Title(s) in witness la sagrada vida de Ihesu christ
Incipits & explicits in MS dedic.: [ ira] A13L molt honorable e discret caualler mossen Pere dartes … [ iva] … ço que sia a ell plasent e profitos al seu poble
text: P4Rimerament donchs protest açi en lo començament
colofó: [ ccclxxiv] Ffinito libro sit laus et gloria Christo Amen. Detur pro penna scriptoris vita eterna. Orla vocatur qui scripsit benedicatur
Note al final del volum es troba un foli afegit on s'ha transcrit el text dels capítols 70-71 del quart tractat, que va ser oblidat pel copista, com indica un senyal al f. cxxxxra: “riquire in fine”. Des del f. 140rb i fins al final del tractat s'ha esmenat a tinta vermella la numeració dels capítols
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-02-02