Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1523
Name Gaspar Juan Sánchez Muñoz y Gamir, noble (1483 - 1544)
Sex H
Milestones Naixement 1483
Lloc vinculat Terol
Mort 1544
Associated Persons fill de/d': Pedro Sánchez Muñoz y Gamir (Naixement 1430)
Affiliation noble 1483 - 1544
Owner of manid 1254 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 100. 1475. Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400.
manid 1255 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 271. 1401 - 1410. Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400.
manid 1405 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 228. 1431 ca. - 1460 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1408 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1029. 1401 - 1500. Marcus Tullius Cicero, Les paradoxes (tr. Ferran Valentí), traduït 1450.
manid 1409 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 264. 1376 - 1410. Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem.
manid 1423 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 275. 1401 - 1500. Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem.
manid 1424 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 227. 1401 - 1425. Guido delle Colonne, Històries troianes (tr. Jaume Conesa), traduït 1367-06-18 - 1374-07-12 ad quem.
manid 1482 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 267. Barcelona[?]: Anthoni Duran, 1406-07-15 - 1406-11-12. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1539 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 266. 1385 a quo - 1400. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1619 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 357. València:, 1418-05-01. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Guillem de Copons), traduït 1418.
manid 1753 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1030. 1491 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, De providència (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1407 ad quem.
manid 1828 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 355. 1391 - 1450 [?]. Gaius Sallustius Crispus, Història Jugurtina (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 1853 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 263. 1301 - 1350. Pere Damià, Llaor de la vida solitària (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?].
manid 1861 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 278. 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Saltiri de Sant Jerònim (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1875 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 356. 1401 - 1425. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
manid 1909 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 265. 1401 - 1500. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1482 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 267. Barcelona[?]: Anthoni Duran, 1406-07-15 - 1406-11-12. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1875 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 356. 1401 - 1425. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
References (most recent first) Tractat a Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Note va fer la biblioteca del seu pare en 1530
Record Status Created 1990-12-11
Updated 2018-04-13