Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1522
Name Juan Sanz de Latrás, Conde de Atarés
Sex H
Title Conde de Atarés
Owner of copid 1063 Ed.: València: Universitària, Inc. 216 (1481-07-16). Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció) .
Note títol concedit al primer quart del s. XVI; podria tractar-se d'aquest personatge o del seu fill
Record Status Created 1990-12-11
Updated 2007-06-21