Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1522
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number II-552 | Antic II-F-4
Title of volume EXIMENEZ. LA VIDA DE ERISTO [sic] ( en lletres daurades al teixell)
Copied 1391 - 1420 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 209 (fol. mod.)
Collation 12 26 (no és un ternió) 32/1 42/2 (plecs no reals) 5-1516 164/3 178 182 (Puig i Oliver)
Page Layout 2 columnes
44 línies (f. 1rb)
Size pàgina 322 × 240 mm (f. 1)
caixa 265 × 178 mm
columna 265 × 80 mm (1rb)
Hand gòtica librària amb trets cursius i forta influència de la bastarda en astes ascendents i descendents, i també de la humanística (catàleg)
Watermark brau (al f. 1) (semblant a Briquet 2767, Bordeus: 1410, var. Perpinyà: 1412)
Pictorial elements Caplletres: la primera, al f. 3, és embotida, de deu unitats de pauta, en blau i vermell amb decoració afiligranada en vermell i lila que ocupa els marges; d'altres caplletres del mateix estil, en blau i vermell, es troben a l'inici dels tractats -ff. 11, 49vb, 93rb, 104ra, 111vb, 143vb i 192ra- a l'inici de la taula f. 199, hi ha una caplletra de tres unitats de pauta en or, vermell i lila; la resta de caplletres són en blau i vermell amb decoració afiligranada en vermell o lila
Rúbriques en vermell
Calderons alternen en blau i vermell
Tocs de color algunes majúscules safranades
Other features Justificació: a tinta sèpia
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de perforacions rodones situades a prop dels talls, són visibles només les que marquen les línies verticals
Condition manquen alguns folis entre els actuals 12 i 13 i els ff. 4, 11 i 209 estan mutilats. Els 11 folis finals contenen la taula. Hi ha restes d'una foliació anterior, a ploma en xifres aràbigues, que arriba fins al f. 210 (= 209 fol. mod.), perquè comença el número 2 de la foliació moderna. La corrossió de la tinta ha afectat lleument el suport
Binding del s. XVIII en pasta valenciana amb orla de ferros daurats (motius vegetals) i llom amb els entrenervis daurats (motius geomètrics). Talls jaspiats en verd
Previous owners (oldest first) València: Convent de Sant Francesc (conventuals) [?] (nota al f. 198v)
Louis-Jérôme Gohier, polític [?]
Diego Sarmiento de Acuña, 1r. Conde de Gondomar
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 473-7 , n. 89
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Tractat a: Renedo (2003), Comunicació personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Palacio II-552 (2000)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Catalogat a: López-Vidriero et al. (1994-97), Catálogo de la Real Biblioteca. 11. Manuscritos 1:216
Tractat a: Reinhardt et al. (1986), Biblioteca bíblica ibérica medieval 145
Catalogat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 79-80 , n. 168 (Ms. P)
Tractat a: Serrano y Sanz (1903), “Libros manuscritos o de mano de la biblioteca del conde de Gondomar”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 223
Catalogat a: Massó Torrents (1888), Manuscritos catalanes de la Biblioteca de S. M. Noticias para un catálogo razonado 17 , n. V
Note segons Massó el volum est… mal relligat; la taula que comença al foli 199 hauria d'anar al davant. Notes d'una mà del s. XVIII a partir del f. 198v; també són visibles altres anotacions a la resta del volum. Al peu del f. 198v una nota indica quina part del text manca (117 caps. del llibre novè i tot el desè) i informa que n'hi ha còpia a la Seu de València; aquesta mateixa mà, al peu del foli següent, afegeix informacions sobre Pere d'Artès, extretes del “Manual de Consejos i Establecimientos” de la ciutat de València, del 15 de maig de 1389, quan se li va atorgar un pagament per a un hàbit. Una altra mà ha afegit a sota (transcrivim la lectura que en fa el catàleg): “Vsque annum 1567. Valentinum Franciscanum coenobium claustrale occupatum…” i no queda clar si es refereix a que el llibre va pertànyer al convent de Sant Francesc de València -que va passar de claustral a observant en 1567- o si només ha volgut retenir la data del canvi d'obediència; aquesta mateixa mà ha fet anotacions referens a Nicolás Antonio

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 725
Location in volume ff. 1ra-209vb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1ra] Agosti hagues posades tant altes coses dela santa trjnjtat … [ 2vb] … Lo seten ensenya com ell te la monarchia general e perpetual senyoria e regne e es gloria dels benahuyrats e Rey perpetual qui durara jn secula seculorum
rubr.: Aci comença Lo primer tractat del present libre … Capitol primer quj ensenya que es predestinaçio E com jhesu christ en quant deu no estech ne poch esser predestinat
text: [ 3ra] L10o prjmer tractat donchs daquest libre si ha a tractar de la predestinaçio etternal del nostre saluador … [ 198vb] … e fa crexer la caritat per la qual los peccats son reemesos els fa[…]
tit.: [ 199ra] E4n nom de jhesus Açi comença la taula … E primerament posa alscuns preambols directius al dit libre
índex: Capitol quj posa lo prolech … [ 209vb] … Capitol .xxxiiij. qui es com la uerge gloriosa demana al seu fill que passas desta ujda E com estech digna cosa que pujas al çel CCLxxxxvij
Condition acèfal i incomplet
Note manquen al començament dos folis del pròleg i al final 17 capítols de la part IX i tota la part X
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-10-26