Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1519
Format llibre. edició. imprés
Author Tomàs de Kempis
Title La Imitació de Jesucrist del venerable Tomas de Kempis. Traducció catalana de Miquel Pérez novament publicada per R. M. i P. segons la edició de 1482
Associated persons Ramon Miquel i Planas (Ed.)
Series Biblioteca Catalana
Place / Publisher Barcelona: L'Avenç
Date / Location 1911: pp. xix + 299
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) A 83-8o-4028 Res. 628-8o
Barcelona: Catalunya (BNC) A 83-8o-4028 Res. 628-8o
Source of Data for Works texid 1121 Desconegut… Del menyspreu del món (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
texid 1632 Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1616 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Inc. 98-8º. Barcelona: Pere Posa [?], 1482-06-21 [?]. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
Record Status Created 1990-11-30
Updated 2011-03-31