Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1518
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 268
Title of volume Vida de Christo ( al llom)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli interior de pergamí)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-471 + I + III (Avenoza)
Collation 14t1/5 23/3 34/4+1 4-524 626 724 826 9-1024 1126 126/5 13-2124 2212/11
Page Layout 2 columnes
39 línies (27ra)
Size pàgina 277 × 212 mm (27r) (Avenoza)
caixa 202 × 137 mm
columna 202 × 58 mm (27ra)
relligadura 286 × 222 mm
Hand semigòtica amb influència de la bastarda
Watermark carro de dues rodes amb els radis en aspa (al cos del volum (per exemple f. 24)) (no consta amb aquests detalls a Briquet, però és molt semblant a la de BdC 459 (Manid 1278) f. 226)
carro de dues rodes amb els radis en creu (al cos del volum (per exemple f. 143)) (semblant a Briquet 3544, Lucca: 1434, 1463-1479, Bèlgica: entre 1452-1456, Lille: entre 1456-1474, Roma: entre 1459-1460, Ulm: 1473)
brau (als ff. 263-379 i 387) (semblant a Briquet 2756, Draguignan: 1404, var. Lyon: 1409 i Gènova: 1416)
Pictorial elements Caplletres: i orla decorades amb or; la resta alternen blau i vermell amb decoració senzilla en el color de contrast (al f. 23 i al f. 235, llibre 7è)
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Altres: passatges llatins subratllats en vermell
Other features Justificació: a tinta, gairebé inapreciable, tipus Dérolez 43
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de perforacions rodones assenyalant les línies de justificació fonamentals situades molt a prop dels talls
Reclams: horitzontals centrats sota la segona columna
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC (plec 1)
Disposició del pergamí als quaderns: PCCP (plec 2)
Condition ha estat restaurat entre 1991 i 2009, essent entelats molts folis per protegir-los de la corrossió de la tinta. Els ff. 18-24, 25v, 233v-234 i 471v són en blanc. L’actual foli 25 és en realitat el foli 6bis, i li correspon el taló que hi ha entre els ff. 5 i 6, en realitat el bifoli format pels ff. 6 i 25 era el plec central del quadern; en restaurar el volum s’ha plegat a l’inrevés el taló. El tercer plec és format per folis en blanc (llevat el 25 que és un afegit) i no té bifoli central de pergamí, que segurament fou extret per reaprofitar-lo. Hi ha una anomalia en la disposició del pergamí, car en el plec 2, un ternió, és PCCP, mentre que al plec I seria CPPC, potser aquesta diferència també té a veure amb els errors que es van produir en la constitució de la taula. Al f. 25 hom copià el final de la taula, com si el bifoli 6/25 estigués destinat a ser el bifoli exterior del plec i, seguint un ús habitual als escriptoris, el copista que copiava els bifolis de pergamí ho feia independentment de la còpia als de paper, però la estructura de la taula no coincidí amb aquesta previsió inicial i el copista que treballava en el f. 17 va completar-hi la còpia de l’índex, sense tenir en compte el material transcrit al f. 25. Foliació moderna
Binding en pergamí sobre cartó. Guarda final antiga en blanc, en pergamí, la resta de guardes són modernes contemporànies de la restauració
History of volume Adquirit 1915
Previous owners (oldest first) Antoni del Codony Menor, mercader 1625-03-02 (Ex-libris f. 234v: “Es de Anthony Codony menor mercader françes de Barcelona a ij de Març de 1625”)
Barcelona: Convent de santa Caterina
Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1571 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019. 1401 - 1425. Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem.
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 439-44 , n. 82
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. BdC 268 Eiximenis (2000)
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Descrit per: Beltran i Pepió et al. (1991), Inspecció personal
Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:190, on es reprodueix el primer foli i 370
Tractat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 63 i 132
Catalogat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 81 , n. 173 (Ms. U)
Note aquest manuscrit forma part d'un lot comprat al llibreter entre 1912 i 1915
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067063.html# filigrana carro f. 143 vist 2017-06-09
http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067065.html# filigrana carro f. 24 vist 2017-06-09
http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+268/cms+268/1%2C14%2C14%2CB/frameset&FF=cms+268&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 721
Location in volume ff. 1ra-464ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Comensen les rubriques del libre apellat ujda de jhesu christ
índex: Capitol quj posa protestacio de hauer catholjc senyn en tot aquest libre etc … [ 25rb] … a la fi de cascun libre o tractat. deo graçias
rubr.: [ 26ra] Açi comenca lo libre apellat vita cristi hordenat per lo Reuerent Mestre ffrancesch eximeneç ffrare del horde dels ffrares menors ab la ajuda de nostre senyor deu jhesu christ. Capitol primer prolech
dedic.: Al molt honorable e discret caualler mossen pere dartes
rubr.: [ 26vb] Capitol seguon quj pose protestaçio de auer catolich senyn en tot aquest libre
text: Primerament donchs protest aci en lo comensament … [ 471ra] … lo qual ab nos mateys sia tots temps recomanat ala sua gracia e merce. Quj uju e regna in secula seculorum amen. Amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen
References (most recent first) Eiximenis et al. (1951), El naixement de l'Infant Jesús. Transcripció i pròleg de… , n. (ed. parcial)
Note la taula hi és completa
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-06-09