Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1517
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/4327 | Antic 4327 | Antic P.131
Title of volume Tractat d la passio ( al llom, a ploma)
F[ray] Francisco Eximenes, Valentino ( a l'inici, per una mà del s. XVIII)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 160 (= 4 + 152 + 4) (Avenoza)
Collation 1-198
Page Layout 26 línies (f. 2)
Size pàgina 201 × 138 mm (f. 2)
caixa 142 × 95 mm
Hand lletra de transició entre la gòtica textual i la humanística (Hauf)
Watermark altres difícils de distingir per l'estat de la relligadura
Pictorial elements Caplletra caplletra inicial embotida en blau i vermell amb decoració marginal filigranada en color de contrast
Caplletres: en blau i vermell, amb decoració a ploma filigranada
Rúbriques en vermell
Altres: subratllats dels passatges llatins
Other features Justificació: a ploma
Pautat: esquema de la justificació segons el tipus 13 de Derolez
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: verticals centrats
Condition volum amb moltes taques d'humitat; les guardes modernes són en blanc i la foliació és moderna, realitzada a llapis
Binding en pergamí, amb restes de les tires que servien per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Diego Vique, Comte de Cervelló P. 106; P. 131 (ex-libris a l'interior del pla anterior: “Del Conde de Cervellón”)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1044-6 , n. 203
Descrit per: Crosas López (2010), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 4327 de la BNM. Tractat de la Passió a manera de sermó d'I. de Villena (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:90-2
Facsímil: Reproducció parcial del manuscrit 4327 de la BNM (2008)
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Tractat a: Villena et al. (1995), Vita Christi 26-33
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 301-2 , n. 253
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 10:337
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 371-2
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 54
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 659-60 , n. 153
Note Tots els quaderns tenen reclam en posició vertical, mot a prop del marge interior, llevat del 7è i del darrer, cosa que potser indicaria que no s'acabava aquí el volum
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000100733&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 16
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 720
Location in volume ff. 1-152v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons (caps. 142-228) (Hauf)
Desconegut. Sermons (caps. 142-228) (Hauf)
Language català
Date escrit 1450 a quo
escrit 1390 - 1410
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1980
Isabel de Villena. Vita Christi
Language català
Date escrit 1475 - 1490
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Comença vn tractat dela passio a manera de sermo
pericope: A6ttendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
text: La esglesia santa mare nostra trobant se en tanta dolor … [ 152v] … en la uida sua lo e segujt e serujt en totes les peregrinacions sues e dell non so
Condition incomplet
Associated Persons Atribució autoria: Francesc Eiximenis (Fra), OFM ( (F. 1, mà del s. XVIII o XIX: “De F. Francisco Eximenez Valentino”))
References (most recent first) Tractat a: Hauf i Valls (2006), La Vita Christi de Sor Isabel de Villena (s. XV) como arte de meditar. Introducción a una lectura contextualizada
Note La base per a l'atribució d'aquesta obra a Eiximenis és una anotació moderna
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2129
Location in volume ff. 1-15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Comença vn tractat dela passio a manera de sermo
pericope: A6ttendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
text: La esglesia santa mare nostra trobant se en tanta dolor … [ 4] … adorada hi reuerenciada per amor de aquell qui en | ella es estat mort e crucificat e digauli axj. Aue | lignum preciosum per quod saluati et liberati sumus| O crux gloriosa in qua sola nos gloriari oportet.
rubr.: [ 4] Primera consideracio del comiat que ihesus pres dela sua mare
pericope: A2ttendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
text: lo meu sermo sera partit en tres parts. en cascuna veurem anch coses dignes de eser recordades … [ 15] … passant tota la njt sens dormjr ab grandissima dolor e plor
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2902
Location in volume ff. 15-27
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 15] Segona consideracio dela caricatiua cena de ihesus
text: L2a segona consideracio de aquesta prjmera part sera dela caricatiua cena de ihesus e pense cascu de uosaltres ab multissima deuocio … [ 27] … vull fer oracio al meu pare e aljns partirem ab molta dolor e porem dir uosaltres e yo
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2255
Location in volume ff. 27-35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] Tercera consideracio dela feruentissima oracio de ihesus en lort
text: L2a terça consideracio de aquesta prjmera part sera dela feruentissima oracio de ihesus e pense cascu de uosaltres ab quanta dolor lo senyor ixque de aquella casa … [ 35] … e trauesada la sua anima per dolor dix alçant los ulls al seu pare
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9497
Location in volume ff. 35-41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] Quarta consideracio dela dolorosa preso de ihesus
text: L2a quarta consideracio de aquesta prjmera part. sera la dolorosa preso de ihesus senyor nostre e pense cascu de uosaltres que acostant se aquella dolorosa hora … [ 41v] … car era portat com aladre hi enganador per que podia dir ihesus uista tanta mutacio lo tema proposat
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3065
Location in volume ff. 41v-54
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41v] Quinta consideracio dela presentacio de ihesus als dos iutges de iniquitat
text: L3a qujnta consideracio de aquesta prjmera part sera la presentacio feta de ihesus als dos iutges de iniqujtat … [ 54] … on auem uist cinch actes dignes de recordacio e en cascu de aquells nos diu ihesus lo meu thema
pericope: Attendite et videte si est dolor sicut dolor meus
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3066
Location in volume ff. 54-57
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54] primera consideracio dela segona part com portaren ihesus a pilat
text: Q2uant ala segona part veurem cinch coses dignes [f. 54v] de continua memoria ala piadosa pensa del deuot cristia … [ 57] … tota tribulacio lj sera dolça e mereixera hoir dins lanima sua aquella piadosa veu de ihesus dient lj
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8792
Location in volume ff. 57-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57] Segona consideracio dela presentacio
text: L2a segona consideracio sera de ihesus a herodes com ihesus fon portat a herodes … [ 60v] … lo qual senyor ab molta pietat diu a tots los amadors seus contemplant la reuerent persona sua lo meu thema
pericope: Attendite et uidete si est dolor Dolor [sic] meus
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9865
Location in volume ff. 60v-64
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 60v] Terca [sic] consideracio dela flagellacio
text: L2a terça consideracio de aquesta dolorosa de ihesus segona part sera dela flagellacio dolorosa de ihesus … [ 64] … e seran les uostres dolors hi penes segons uos me amonestau per ieremjes dient
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10181
Location in volume ff. 64v-71v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64v] Quarta consideracio dela dolorosa
text: L2a quarta consideracio coronacio de ihesus. de aquesta segona part sera dela dolorosa coronacio de ihesus … [ 71v] … les sues misericordies a uosaltres comunjcar no podia segons la clemencia sua uolguera. e per ço dolorat per molta pietat deya lo meu thema
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10274
Location in volume ff. 71v-80
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 71v] Quinta consideracio dela sentencia que pilat dona contra la persona de ihesus
text: L2a qujnta consideracio de aquesta segona part sera aquella cruel sentencia donada iniustament contra la persona de ihesus … [ 80] … car nol leixauen sols en les sues dolors e penes. e dix los lo meu thema
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
concl.: E aci acaba la segona part
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10275
Location in volume ff. 80-97
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80] Primera consideracio dela tercera part sera dela crucificacio de ihesus
text: E2n la tercera part e darrera de aquest sermo. veurem cinch coses de molta dolor … [ 97] … certament cascu dells podia be dir lo meu thema
pericope: Atendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10552
Location in volume ff. 97-121
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 97] Segona consideracio com lanima de ihesus deualla als ljms
text: L2a segona consideracio de aquesta darrera part sera com lanima gloriosa de ihesus ab gran trihunfo deualla als ljms … [ 121] … anjmant se los vns als altres a molt alegrar se en aquella tanta solemnjtat dient
pericope: hec dies quam fecit dominus exultemus et letemur in ea
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10553
Location in volume ff. 121v-127v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 121v] Tercera consideracio dela lancada [sic] del costat de ihesus
text: L2a terca [sic] consideracio de aquesta darrera part sera dela lançada que obri lo costat de ihesus … [ 127v] … la qual estaua ia tant turmentada que ab infinida pena sostenia la uida. e dix ab vn gran sospir. O germanes e amigues mjes
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10554
Location in volume ff. 127v-145
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 127v] Quarta consideracio del deuallament dela creu
text: L2a quarta consideracio de aquesta tercera part sera del piados deuallament dela creu … [ 145] … ara puch dir dauant totes les creatures que sentiment de dolor poden auer conuidant les auer pietat dela mja tanta dolor e pena
pericope: Attendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10555
Location in volume ff. 145-152v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1518
Isabel de Villena. Sermons
Language català
Date escrit 1450 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145] Quinta consideracio dela sepultura de ihesus
text: L2a quinta consideracio de aquesta darrera part sera dela sepultura del senyor e redemptor nostre … [ 152v] … en la uida sua lo e segujt e serujt en totes les peregrinacions sues. e dell non so
Condition incomplet Record Status Created 1990-09-15
Updated 2019-12-23