Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1516
Authors Francesc Eiximenis
Titles Terç del Crestià
Date / Place escrit Barcelona 1382 ad quem (Renedo)
escrit València 1384 (Renedo)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 3171 Capellà de Bolquera, Perd se qui femna xastia, escrit
texid 5425 Desconegut, Ayçò hagats per clar, escrit
texid 5424 Desconegut, Tot hom es foll qui ab foll fa companyia, escrit
References (most recent first) Tractat en: Renedo Puig (2013), “Notes sobre la datació del Primer, el Segon i el Terç del Crestià de Francesc Eiximenis”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LXVI = Miscel·lània Albert Hauf, 5 28
Vist per: Altés et al. (1996), Revisió personal
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:323
Ed. parcial en: Eiximenis et al. (1983), Lo Crestià (Selecció)
Editat a: Eiximenis et al. (1971), “Terç del Crestià: Edition and Study of Sources”,
Editat a: Eiximenis et al. (1929-32), Terç del Crestià
Tractat en: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 13-9
Ed. parcial en: Eiximeniç et al. (1906), Tractat de luxúria. Capítols tréts de “Lo terç del Crestià”. Ms. inèdit, en lo XIVen segle, compost per lo molt reverent mestre Francesch Eximèniç. Nova traducció de les histories de Loth e de Susanna
Ed. parcial en: Eiximenis et al. (1904), Consells e faules e altres lligendes del bon temps de nostra lléngua materna, del catorzèn e quinzèn segles, novament, o per primera vegada, donats a la llum , n. (ed. parcial, empra el Ms. A)
Tractat en: Cessulis et al. (1902), Libre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles. Sermó d'en Jaume Cessulis en latí preycat sobre lo joch dels scachs trelladat en lo XVen segle a la lenga catalana segons un ms. de la Catedral de Girona (als dos folis finals ed. un fragment del Terç: “Com pot hom lunyar sa casa de tota alcavoteria”)
Ed. parcial en: Eiximenis et al. (1900), Sapienciari. Proverbis e dits vulgars, trets de les obres de Fra Francesch Eximeniç e de altres autors. Are per primera vegada fets estampar den Antoni Bulbena e Tusell , n. (ed. parcial, empra el Ms. A)
Subject RELIGIÓ
TRACTATS
Number of Witnesses 11
ID no. of Witness 1 cnum 710
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 91 (BITECA manid 1507)
Copied 1389-06-16 (colofó)
Location in witness ff. 1ra-12vb + ira-ccccxlvvb
Title(s) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem
Terç del crestia, f. 1ra
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Aquestes son les rubriques del terç libre del crestia
índex: Capitol primer que mal no es neguna essencia … [ 12vb] … Capitol final a tot aquest terç libre e qui endreça lo ligent per al quart libre seguent
rubr.: [ ira] Prolech sobre lo terç ljbre del christia
prol.: M4Al es partit en dues parts … [ irb] … les quals coses totes pots veure pus clarament si attens ales rubriques seguents
rubr.: Capitol primer que mal no es neguna essencia e de qual mal se deu aço entendre
text: M4al no es nenguna essncia ne nenguna cosa … [ ccccxlvvb] … E la primera daquestes releuacions dela qual ha a tractar lo primer libre seguent sapella supernal gracia
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo. Amen
colofó: Aquest volum fon acabat de scriure Dicmenge a xvj dies de Juny lany dela Nativitat de nostre senyor M.ccc.lxxx nou. Dia dela sancta e jndiujdua Trjnjtat. gracias Altissimo creatorj
References Eiximenis et al. (1904), Consells e faules e altres lligendes del bon temps de nostra lléngua materna, del catorzèn e quinzèn segles, novament, o per primera vegada, donats a la llum , n. (ed. extrets del Ms.)
Eiximenis et al. (1900), Sapienciari. Proverbis e dits vulgars, trets de les obres de Fra Francesch Eximeniç e de altres autors. Are per primera vegada fets estampar den Antoni Bulbena e Tusell , n. (ed. extrets del Ms.)
Eiximenis et al. (1889), Regles de bona criança en menjar, beure e servir be á taula, tretes de Lo Terç del Crestià del P. M. Fr. Francesch Eximeniç (segle XIV) , n. (ed. extrets del Ms.)
Note Les últimes línies del colofó han estat resseguides per la mateixa mà que va afegir: “Per estat borrat lo dia y añy sobrenotat, se nota aqui que fou finit en lo any 1389”
ID no. of Witness 2 cnum 719
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1794 (BITECA manid 1516)
Copied Barcelona [?]: 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]
Location in witness ff. 1ra-127v
Title(s) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem III
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] Lo. dcccxlvj. qui posa remeys als peccats dalgunes especials temptacions … [ 5vb] … Lo .mlx. es quj posa terme / e finament a tot aquest tercer libre appellat Christia
text: [ 6ra] que veus axi frenetich e axi malalt que si no prens remey en lexar aquesta tanta oradura cert mort est eperdut en cors e en anima. Capitol DCCCiiij qui posa altres remeys contra emuega. E3ncara hi aporten altres remeys alscuns sans … [ 127ra] … daquestes releuacions dela qual ha a tractar lo primer libre seguent sapela supernal gracia
epíleg: Açi son acabats aquests .xij. tractats daquest terç libre qui pertany al libre appellat Christia los quals .xij. tractats tracten e ensenyen en suma general de tots los peccats mortals e venials e originals e de lurs circumstancies e sequeles
Note tercer volum d'un únic manuscrit esquarterat
ID no. of Witness 3 cnum 717
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1793 (BITECA manid 1514)
Copied Barcelona [?]: 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]
Location in witness ff. ira-iv + 1-136
Title(s) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem II
Incipit & Explicits tit.: [ ira] Rubricha del prolech sobre la segona part del .Terç. libre dela obra del Crestia
prol.: P11er tal quant aquest .Terç. libre del Crestia conten moltes materies … Segons que appar en les Rubriques seguents
índex: Lo .dxxiiij. capitol posa que es peccat de luxuria
rubr.: [ 1vb] Açi comença lo Tractat de luxuria daquest libre: Terç. appellat Christia. E aquest es la Segona part del terç libre. Rubricha. Capitol .dxxiiij. que es peccat de luxuria
text: L8uxuria es lo Terç pecat mortal qui es posat apres peccat de gola … [ 136vb] … e perdut en cors e en anima
References Eiximenis et al. (1929-32), Terç del Crestià
Note al peu del darrer foli “Capitol .dccciiij.” (reclam del quadern)
ID no. of Witness 4 cnum 714
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1792 (BITECA manid 1511)
Copied Barcelona [?]: para Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]
Location in witness ff. Ira-XVIIIrb + 1ra-266va
Title(s) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem primera part
Terç libre del crestia
Incipit & Explicits prol.: [ Ira] Prolech sobre lo terç libre del Crestia. M13al \es/ partit en dues parts … [ Irb] … Quals coses totes pots veure pus clarament si attens a les robriques seguens
índex: [ Irb] Començen les Rubriques sobre lo Terç libre del Crestia … [ XVIIIrb (ara precedeix el f. 141)] … lo Mlx qui posa finament a tot aquest terc libre appelat \terç del/ chrestia
text: [ 1ra] M17Al parlant propriament … [ 266va] … e axj con la lenya secca nodrex lo foch axi gola e perea nodrexen luxuria
References Eiximenis et al. (1929-32), Terç del Crestià
ID no. of Witness 5 cnum 711
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 47 (BITECA manid 1508)
Copied 1431 - 1460 (filigrana)
Location in witness ff. ira-ccxxiivb
Title(s) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem tractats I-IV, V caps. 1-509
Incipit & Explicits prol.: [ ira] C15omença lo prolech sobre lo terç libre appellat Cristia. Mal propiament parlant no es neguna essencia ne neguna cosa … [ ivb] … E cascu dels dits mals es dit mal principalment per raho de algun be quis proua en lo loch hon deu esser
tit.: Capitol segon prova per diuerses rahons lo dit damunt dit proposit
text: E3 que aci sia defet com posa la primera part de la difinjcio de mal … [ cccxxiivb] … es defalliment de tot sentiment de deu qui segons que dju sanct bernat no lexa al hom
Condition acèfal i incomplet
References Eiximenis et al. (1971), “Terç del Crestià: Edition and Study of Sources”, caps. 353-430
Eiximenis et al. (1929-32), Terç del Crestià caps. 1-352
Note manca la taula. Les tres darreres paraules són el reclam del quadern següent. Notes marginals explicatives del text per ajudar a la comprensió de la lectura
ID no. of Witness 6 cnum 715
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, II-1978 (BITECA manid 1512)
Copied Vall d'Hebron [?]: Jeroni anònim [?], 1441 - 1460 (Renedo)
Location in witness ff. 1ra-179vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem segona part: caps. 410-792
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Comença la segona part del terser libre del crestia de Reuerent mestre Francesch eximeneç. Cap. ccccx que determena que es perea qui es lo segon peccat mortal
text: P11erea es lo segon peccat mortal principal … [ 179va] … E aço sia dit quant al peccat de auaricia per infinita secula seculorum. Amen. Deo gracias
epíleg: [ 179vb] Aci acaba e fas fi en aquest segon volum continuant la materia del terçer libre del crestia … sots la rubrica qui es capitol DCCXCIII
References Eiximenis et al. (1971), “Terç del Crestià: Edition and Study of Sources”,
ID no. of Witness 7 cnum 712
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 457 (BITECA manid 1509)
Copied 1450 ca. (paper)
1401 - 1410 (Massó)
Location in witness ff. 1-269 ff. 1-11 + i-cclv
Title(s) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem primera part
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] Aci comencen les rubriques del terç libre del crestia
índex: C4apitol primer que mal no es neguna essencia … [ 11vb] … Aci son acabades les rubriques del quint tractat dela primera part del terç ljbre del christia deo gracias
tit.: [ 15ra] Prolech sobre lo libre terç del christia
prol.: M8al es partit … [ 15rb] … veure pus clarament si actens ales rubriques seguents
tit.: Capitol primer que mal no es neguna essencia e de qual mal se deu entendre
text: M4al plant propiament no es neguna essencia … [ 269vb] … axi gola e peresa nodrexen luxuria
colofó: Aci es acabada la primera part del tercer ljbre del christia. Deo gracias
References Eiximenis et al. (1929-32), Terç del Crestià
ID no. of Witness 8 cnum 716
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 458 (BITECA manid 1513)
Copied 1450-12-18
Location in witness ff. 1ra-216vb
Title(s) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem segona part
Eximenis del Crestia - Segona part del llibre 3er
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] Prolech sobre la segona part del terç libre de la obra del crestia. P9Er tal cant aquest terç libre del crestia conten moltes materias … [ 6va] … Lo Mlx es qui posa terma e finament a tot aquest terç libre appellat cristia
text: [ 10ra] Capitol .dxxiiij. que posa que es peccat de luxuria. Luxuria es lo terç peccat mortal qui es posat apres peccat de gola … [ 216vb] … Aci son acabats aquests .xii. tractats damunt dits daquest terç libre apelat crestia qui tracten e mostren generalment de tots los peccats mortals e venjals Lo qual libre migançant la gracia del saluador nostre Jhesu christ ha fet e ordonat lo reuerent pare Mestre Ffrançesch eximeniç del orde dels frares menors
colofó: Decimo octauo die decembris Anno A Natiuitate domini Moccccolo Deo gracias etc.
References Eiximenis et al. (1971), “Terç del Crestià: Edition and Study of Sources”,
ID no. of Witness 9 cnum 5302
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-5-9 (BITECA manid 2284)
Copied Raimon Joffre, 1451 - 1475 (filigranes)
Location in witness ff. 1-11v prel. + i-cccxxiiiivb
Title(s) Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381 extractes
Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo extractes
Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem extractes
Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387 extractes
Historias morales sagradas y profansa en Catalan Escribio este libro Raymundo Joffre, amb lletra del s. XVIII a l'interior de la coberta anterior
Incipit & Explicits índex: [ 1 prel.] Capitol primer en quines riqueses habunden los homens comunament o en qujnes no en cartes j … [ 11v prel.] … Capitol DARER qui proseguex la dita materia ccc xxiiij
colofó: Detur pro pena scriptori gloria eterna. Pro labore requies cum saluatore. Raymundus uocatur qui scribsit benedicatur. Cuius cognomen JOffre dicitur esse
rubr.: [ ira] Capitol [sic] en qujnes riqueses habunden Los homens comunament e en quines no
text: D3E aquesta contrarietat ve que en aquesta present vida Los bons e los mals no habunden en vnes matexes riqueses … [ cccxxiiiiva] … Per tal diu la scriptura que lom quj va simplament e ab bona entencio aquell pot estar ab bona confiança car deus ho gouerna tots temps. AMEN
References Puig i Oliver (2001), “Més nous textos catalans antics de la “Biblioteca Capitular y Colombina” de Sevilla”, Arxiu de Textos Catalans Antics 456-77 transcripció de les rúbriques
Note àmplia antologia dels llibres I, II, III i XII de Lo crestià
ID no. of Witness 10 cnum 713
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 42 (BITECA manid 1510)
Copied 1474-08-10 (f. ccclxxrb)
Location in witness ff. ira-ccclxxrb
Title(s) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem primera part
lo terç libre del Christia
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Prolech sobre lo libre christia fet per mestre francesch Eximenis del horde dels frares menors.
prol.: M6al es partit en dues parts ço es per mal de colpa e per mal de pena … [ irb] … Las quals coses totes pot veure pus clarament si attens ales Rubriques seguents
rubr.: Lo primer capitol posa que mal no es nenguna essencia e de qual mal se deu aço entendre … [ xjrb] … Lo .Dxxiij. qui posa la mala ocupacio don parteix e qujns mals fa. Aci son acabades las Rubrjques de aquesta primera part del terç libre del christia. Deo gracias.
tit.: [ xiva] Lo primer Capitol posa que mal no es nenguna essencia e de qual mal se deu aço entendre
text: M16al parlant propiament no es nenguna essencia ne nenguna cosa Jatsia que aquest nom mal significa absencia e fretura dalguna cosa … [ ccclxxra] … e axi com la lenya seca nodreix lo foch axi gola e paresa nodrexen Lutxuria etc
colofó: [ ccclxxrb] Aci es acabada la primera part del tercer libre del crestia. Deo gracias. A x de agost any Mcccclxxiiij. .laus. Deo.
References Eiximenis et al. (1929-32), Terç del Crestià
ID no. of Witness 11 cnum 718
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 43 (BITECA manid 1515)
Copied 1491 - 1500 (catàleg)
F. R., 1401 - 1500 (Massó Torrents)
Location in witness ff. ira-cccxijra
Title(s) Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem segona part
la segona part del terç libre (…) del cristia
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Prolech sobre la Segona part del Terc libre dela obra del Cristia
prol.: P22Er tal com aquest Terç libre del christia conten moltes materies … ordre del comte del primer volum segons que appar enles Rubricas seguents
tit.: De Luxuria
índex: Lo Dxxiiij. Capitol posa que es pecat de Luxuria … [ xjvb] … Lo Mil Lx. Es qui posa terma e finament a tot aquest Terç libre appellat christia. Amen. DEO GRACIAS. FF. R.
rubr.: [ xijra] Capitol Dxxiiij. Qui posa que es peccat de Luxuria
text: L15vxuria es lo terç peccat mortal qui es posat apres peccat de gola e peccat de peresa o de ociositat … [ cccxijra] … Aci son acabats aquests dotze tractats damunt dits daquest Terç libre appellat christia qui tracte e monstren generalment de tots los pecats mortals e venials Lo qual libre mijançant la gracia del Saluador nostre Jhesu christ ha fet e ordenat lo reuerent pare mestre ffrancesch eximenis del orde dels frares menors. Prima die Decembris Anno a Natiuitate dominj Millesimo Trescentesimo Octuagesimo Quarto. DEO GRACIAS. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat. A.M.E.N. FF. R.
References Eiximenis et al. (1971), “Terç del Crestià: Edition and Study of Sources”,
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-12-11