Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1516
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/1794 | Antic 1794 | Antic P.8 | Antic 1801 | Antic G.51
Copied Barcelona [?]: 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 133 (= III + 127 + III)
Collation 15 2-620 622
Page Layout 2 columnes
46 línies (f. 7ra)
Size pàgina 405 × 275 mm (Avenoza)
caixa 273 × 197 mm (f. 14r)
columna 273 × 89 mm (f. 7ra)
Hand bastarda (taula)
semigòtica diverses mans semigòtiques amb tendències bastardes, posiblement del pas del ss. XIV-XV (cos del volum)
semigòtica altres mans semigòtiques de finals del s. XV (final del text)
gòtica gòtica amb característiques de la bastarda (taula de capítols)
Watermark muntanya de tres cims (semblant a Briquet 11686, Udine: 1406-7;)
sagetes
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell i blau
Calderons en vermell i blau
Other features Justificació: caixa a punta seca i mina de plom
Perforacions: la caixa no es respecta, sobrepassant l'escriptura contínuament el pautat, fet seguint la guia de perforacions rodones
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanC
Reclams: reclam horitzontal, centrat i decorat
Signatures: observen al marge inferior dret restes de signatures de quadern alfanumèriques
Condition exemplar en bon estat de conservació, alguns folis, però, són de mal llegir com el f. 6
Binding holandesa, del s. XVIII
Previous owners (oldest first) Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona
Agnès, muller de/d' Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona 1417-06-30
Barcelona: Sant Jeroni de la Vall d'Hebró 1417-06-30
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Continuació de manid 1491 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1790. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1491 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1790. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
Continuació de manid 1506 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1791. 1391 - 1420 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1506 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1791. 1391 - 1420 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
Continuació de manid 1511 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1792. Barcelona[?]: per a Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1511 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1792. Barcelona[?]: per a Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
Continuació de manid 1514 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1793. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1514 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1793. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 126-32 , n. 14
Tractat a: Renedo (2003), Comunicació personal xvii-xl
Facsímil: Eiximenis (2000), Terç del Crestià. Microfilm del Ms. Madrid: BNM 1794
Tractat a: Bassegoda Pineda (2005), “La transmissió del Terç del Crestià: els treballs del copista B del manuscrit M”, Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:204 , n. 1794
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 357-8 , n. 1792-4
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 30-1 , n. 1794
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 16 , n. 16 (Ms. E)
Note té notes marginals i passatges subratllats; al final una mà posterior (finals s. XV) va afegir un quadern amb les rúbriques del volum
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000046044&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 719
Location in volume ff. 1ra-127v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1516
Francesc Eiximenis. Terç del Crestià (III)
Language català
Date escrit 1382 ad quem
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra] Lo. dcccxlvj. qui posa remeys als peccats dalgunes especials temptacions … [ 5vb] … Lo .mlx. es quj posa terme / e finament a tot aquest tercer libre appellat Christia
text: [ 6ra] que veus axi frenetich e axi malalt que si no prens remey en lexar aquesta tanta oradura cert mort est eperdut en cors e en anima. Capitol DCCCiiij qui posa altres remeys contra emuega. E3ncara hi aporten altres remeys alscuns sans … [ 127ra] … daquestes releuacions dela qual ha a tractar lo primer libre seguent sapela supernal gracia
epíleg: Açi son acabats aquests .xij. tractats daquest terç libre qui pertany al libre appellat Christia los quals .xij. tractats tracten e ensenyen en suma general de tots los peccats mortals e venials e originals e de lurs circumstancies e sequeles
Note tercer volum d'un únic manuscrit esquarterat
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7793
Location in volume f. 78rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5424
Desconegut. Tot hom es foll qui ab foll fa companyia
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 78rb] Tot hom es fol quj ab fol fa conpanyia … qui ab cinbel fa tuyt caure tot dia
Poetic Stanza 4 vv.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7794
Location in volume f. 79ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3171
Capellà de Bolquera. Perd se qui femna xastia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 79ra] Pert so qui fempna xastia | Fol es quils es amjchs | e pus fol qui si fia … [ 79rb] … E ab sos fals cimbels | Co quen veus negaria
Poetic Stanza 24 vv.
Note el v. 6 de l'edició de Badia ocupa dues línies d'escriptura
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7795
Location in volume f. 79rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3172
Capellà de Bolquera. Qui femna amar vol
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 79rb] Qui femna amor vol | la mort desiga | Ne pot viure sens dol | Car guasta si tot sol | E a tuyt en fastiga
Poetic Stanza 1 x 5
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7802
Location in volume f. 80vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5425
Desconegut. Ayçò hagats per clar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 80vb] Ayço hagats per clar | Ne vuyllats punt duptar … Ne mosa ayguadera | No pora molt durar
Poetic Stanza 9 vv.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8696
Location in volume f. 82ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3034
Desconegut. Amichs en Cerveri
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 82ra] Amichs ençerueri | Noparlauets axi … [ 82rb] … Donet al hom torbat | Per eser consolat
Poetic Stanza 20 x 2
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7796
Location in volume f. 82rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4247
Desconegut. Nuyl temps no nasch corona
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 82rb] Nuyl temps no nasch corona | En tota carcassona | Que no fos baratera … Si donchs no es de bergua | Mentir ne falçament | Parlar de nobla gent
Poetic Stanza 22 vv.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8697
Location in volume ff. 85vb-86ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3155
Desconegut. Car mort no pot parlar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 85vb] Car mort no pot parlar | Per tal volets blasmar … [ 86ra] … Nol deuets difamar | Mas per el deu pregar
Poetic Stanza 20 x 2
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7797
Location in volume f. 86ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4246
Desconegut. Lo noble archipestre
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 86ra] Lo noble archipestra | de bolqueres e mestre | Negun no deu blasmar … Con persona entesa | E hom de gran noblesa
Poetic Stanza 8 vv.
Note en acabar aquests versos, es transcriu: “Per que apar que si foren per negum reptats | Axi matex se foren per altres excusats”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06